Program Yapısı

Öğrenciler, Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler, Kültüren Pazarlanması ve İzleyici Geliştirme, Müzik Endüstrisi ve Yönetimi, Kent, Kent Kültürü ve Sanat, Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar, Kültür ve Sanat Sektörlerinin Analizi, Sanatta iletişim ve Fonlama, Sanat Tarihi, Kültür Kurumları Tarihi, Kültür Mirası Yönetimi, Sergi Projesi ve Uygulaması, Sanat Dünyası: Aktörler, Kurumlar ve Ağlar gibi farklı alanlardan aldıkları derslerle çok yönlü bir eğitim görürler.

Öğrenciler aldıkları derslerin yanında, projeler tasarlayıp uygulayarak daha öğrencilik sırasında iş deneyimi de kazanırlar. Son sınıfa gelen öğrenciler tez, staj veya proje yönetimi alanlarından birini seçerek daha önceki yıllarda öğrendiklerini uygulama imkânı bularak profesyonel hayata hazır biçimde mezun olurlar.

Program öğrencileri ayrıca, öğrenimleri sırasında Erasmus ve ikili öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedirler. Erasmus anlaşması bulunan üniversiteler listesi için tıklayın.

Sanat ve Kültür Yönetimi İngilizce eğitim veren 4 yıllık bir programdır.