Hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr.Serda Selin Öztürk

Küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan uluslararası rekabet ile birlikte ekonomik sorunları kavramanın ve çözmenin önemi giderek artıyor. Ayrıca, ekonomi biliminin ve ekonomistlerin inceleme ve görev alanı genişliyor. Günümüzde ekonomistlerin öncelikli görevleri arasında, çeşitli sosyal ve ekonomik politikalar tasarlamak ve bu tasarımların başarıyla uygulanmasını sağlamak da yer almaktadır.

Ekonomi Bölümü gerek nicelik, gerek nitelik açısından güçlü kadrosuyla iki lisans, iki yüksek lisans, bir doktora programı yürütmektedir. Lisans öğretimi “Ekonomi” ve “Ekonomi ve Finans” programlarında verilmektedir. Ekonomi Bölümü'nde verilen öğretim, mezunlara yurtiçinde ve yurtdışında çok farklı sektörlerde başarıyla görev yapma olanağı veren bir niteliktedir. Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin "Üstün Başarı Programı"na geçerek İstanbul Bilgi Üniversitesi diploması yanında dünyaca ünlü University of London diploması alma olanağı bulunmaktadır.

Öncelikle, uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapabilen güçlü bir akademik kadroya sahip olan Ekonomi Bölümü, öğrencilerine sağlam bir mesleki eğitim ve zengin bir temel kültür eğitimi sunabilmektedir. Güçlü uluslararası bağlantılar arasında University of London-LSE programı ile Erasmus değişim programlarını sayabiliriz. Yenilikçi bir anlayışla oluşturulan müfredat, teknolojik ilerlemenin ve küreselleşme sürecinin yarattığı gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini de kapsamaktadır.

Ekonomi Bölümü programlarından bugüne kadar 1.500’e yakın öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarına, kendilerine sunulan bilgi birikimlerini, çeşitli alanlarda etkin bir şekilde uygulama yetkinliği kazandırmayı hedefleyen Bölüm; öğrencilerin araştırma, sorgulama, analiz ve sentez yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem vermektedir.