Kayıt İşlemleri

Üniversiteye Kayıt İşlemleri

2023-2024 Akademik Yılı resmi öğrenci kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında santralistanbul Kampüsü’nde yapılacaktır.

Kayıt işlemleri için aşağıdaki konuları bilmeniz önem taşıyor:

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yeni kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin Kayıt sayfasını (https://sis.bilgi.edu.tr/ProspectiveStudents/) ziyaret edip, kullanıcı adı ve şifre ile istenilen bilgileri girerek ilk kayıt işlemine başlayabilirler.
  Kullanıcı adı: Başvuru aşaması sonrası size verilmiş olan Öğrenci Numarası
  Şifre: Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl)
 • Kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Üniversitemize şahsen gelerek yapılmalıdır.
 • Kayıt işlemlerine devam etmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir;

Not:

 • Geçerli bir nedenle (sağlık veya diğer sorunları olanlar, yurtdışından burs-AFS, vb. yollarla eğitimine ara verecek olanlar) ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, noter tasdikli vekaletname ile resmi vekalet verdikleri bir yakınları sayesinde işlemlerini tamamlayabilirler.
 • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, BİLGİ’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan öğrencilerin kayıtları yapılamaz; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında, BİLGİ gerekli yasal işlemleri yapma hakkına sahiptir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Diploma veya E-Devletten almış olduğu e-imzalı mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi (T.C. Vatandaşı veya Yabancı Uyruklu öğrenci fark etmeksizin eğer yurtdışındaki bir okuldan mezun ise noter tasdikli çevirisiyle birlikte diplomanın bir kopyası).
  1. T.C. Vatandaşı öğrenciler için eğer yurtdışından mezun olunmuş ise YÖK’ten almış oldukları Diploma Denklik Belgesi.
  2. Yabancı Uyruklu öğrenciler için sadece Klinik Psikoloji ile Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Programları özelinde YÖK’ten almış oldukları Diploma Denklik Belgesi.
 2. Transkript (E-imzalı hali veya ıslak imzalı ise aslı veya noter tasdikli hali)
  1. T.C. Vatandaşı veya Yabancı Uyruklu fark etmeksizin eğer öğrenci yurtdışındaki bir okuldan mezun ise e-imzalı versiyonu ancak e-imzalı değilse ıslak imzalı versiyonunu veya bir kopyasını noter tasdikli çevirisiyle birlikte getirmelidir.
 3. ALES Sonuç Belgesi
  1. Eğer öğrenci GRE veya GMAT puanıyla başvuru yapıyorsa evrakın aslı.
 4. Yabancı Dil Sonuç Belgesi(YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS ve BİLET-3)
  1. Eğer öğrenci TOEFL IBT, CPE veya CAE puanıyla başvuru yapıyorsa evrakın aslı.
 5. T.C. kimlik fotokopisi /Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi
 6. T.C. Vatandaşı erkek adaylar için Askerlik Tecil Belgesi / Yabancı uyruklu öğrenciler için oturum izin belgesinin veya kartının bir kopyası
 7. Öğrenci tezli programa başvuruyorsa tezli taahhüt formu (Başvuru sırasında alınır)
 8. Fotoğraf 3 adet
 9. Programın talep etmesi halinde referans mektubu
 10. Programın talep etmesi halinde niyet mektubu