Organizasyon-Yönetim

Son yıllarda, örgüt ve strateji çalışmaları, kullanılan kuramsal yaklaşımlar, araştırma yöntemleri ve incelenen konular açısından temel bir değişime uğradı ve alan, araştırma gündemi ve kuramlar açısından daha çoğulcu bir nitelik kazandı. Bu dönüşüm, hem mevcut örgüt formlarının çeşitlenmesini hem de bu formların şekillenmesinde etken rolü olan kurumsal bağlamların özelliklerini yansıtacak nitelikleri yansıtmaktadır. Organizasyon Çalışmaları Programı, bu yeni kuramsal çerçeve ve metotları belirleme, inceleme ve irdeleme üzerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, dersler ve araştırmalar, aktörleri, pratiklerini ve parçası oldukları örgüt ya da örgüt topluluğu üzerindeki etkilerini incelemeyi, anlamayı hedeflemektedir. Program, aynı zamanda, örgütler, toplum ve özgün kurumları arasındaki karmaşık ilişkileri daha derinlemesine kavramamızı sağlayacak sosyal bilimler içindeki farklı disiplinlerden de beslenmektedir. Bu yaklaşım, mikro ve makro analiz katmanlarını birleştirmemize yardımcı olacak bir araştırma gündemini de içermekte; mezunlarımızın sağlam bir örgüt kuramı, iş sosyolojisi, ekonomi politik ve strateji temeli ile donanımına olanak sağlamaktadır.

Organizasyon Çalışmaları, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yanı sıra iş yaşamında kariyerlerinde ilerlemek isteyen profesyonelleri de bünyesine kabul etmektedir. Programımız eleştirel düşünce için sağlam bir temel oluşturarak öğrencileri literatürdeki boşlukları anlamaya ve alanında bir araştırma problemi formüle etmeye yönlendirmeyi amaçlar. Böylece kendi araştırma gündemini oluşturup devam ettirebilecek, yaratıcı ve bağımsız araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer dersleri öğrencilerin akademik ve yönetsel araştırma soruları geliştirme yeteneğini geliştirmeyi hedefler. Bu nitel ve nicel araştırma yöntemleri dersleri ile desteklenir. İstatistiksel yöntemler ve uygulamalar ile programlama becerileri konusunda verilen derinlikli eğitim, çeşitli verileri analiz etmek ve modeller geliştirmek konusunda öğrenciye belirgin bir avantaj sağlar. Öğrencilerin fakülte üyeleri ile farklı projelerde ortak çalışmalar yapmaları desteklenmektedir. Akademik ekibin halen yürütmekte olduğu ve odaklandığı araştırma projeleri şunlardır: açık inovasyon, kümeler, yönetim seçkinleri, kurumsal yönetim, sosyal medya, sosyal ağlar, yönetim modaları, finansallaşma, uluslararasılaşma stratejileri, devlet-iş hayatı ilişkileri, ekonomi politik, sosyal hareketler, büyüme stratejileri... Bu çalışmalarda verilerin toplanıp değerlemelerin yapıldığı araştırma mekânları ise şöyle sıralanabilir: Türk bankacılık sektörü, Finlandiya yenilikçilik kümeleri, LinkedIn, Türk meşrubat sektörü, Açık Yazılım, kültür endüstrisi, medya, enerji sektörü, vb.