Pazarlama

İşletme Doktora Programı-Pazarlama Alanı, öğrencilerini akademik kurumlarda eğitim ve araştırma konumlarına hazırlamak gibi temel ve birincil amacın yanı sıra, doktora öğrencisine seçmiş olduğu pazarlama alanında sağlam, teorik bilgi birikimi ile birlikte etkin araştırma yöntemlerini öğreterek, akademik literatüre yeni bilgi ve deneyimlerin eklenmesini amaçlamaktadır. Bunun yanında, iş dünyasına yeni açılımlar sağlayacak sorunlarını kapsamda araştırma ve akademik çalışmaları kazandırmaktır. Pazarlama Alanı'ndan mezun olmak için, sekiz adet dersin tamamlanmasını takiben girilecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir. Doktora sonrasında hazırlanacak tezin tamamen özgün olması gerekir. Hazırlanacak doktora tezinin bilime yenilik getirmesi, bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni, farklı bir alanda uygulama niteliklerinden birini taşıması beklenir. Doktora derslerinin tamamlanma süresi dört yarıyıldır. Programda altı zorunlu iki seçmeli bulunmaktadır. Toplam sekiz dersi başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış öğrenciler doktora tezi yapmaya hak kazanırlar.