Programın Yapısı

İşletme Doktora programı akademik kariyere yönelmiş öğrencilerin yanı sıra profesyonel yönetici veya danışman olarak iş dünyasında çalışan adayları da kabul etmektedir. Birçok farklı disiplinden -işletme, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, mühendislik ve bilgisayar bilimi- gelen öğrenciyi bünyesinde barındırmaktadır.

Öğrencilerin ileride yürütecekleri araştırmalara temel olacak yöntem ve becerileri sağlamak amacıyla açılan zorunlu derslere ek olarak, öğrencileri kuramsal bilgiyle donatmak ve seçtikleri dalda uzmanlaştırmak hedefiyle açılmış alan dersler de program kapsamında sunulmaktadır. İşletme, eğitim bilimleri, istatistik, ekonomi, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde uzmanlaşmış, endüstriyel bağlantıları ve deneyimleri olan nitelikli bir akademik kadro tarafından yürütülen dersler ve seminerler zengin bir kuramsal altyapı sağlamanın yanı sıra eleştirel ve yaratıcı fikirlerin üretimi için gerekli olan becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi?nin sunduğu diğer olanakların yanı sıra, programın Queen Mary (University of London) İşletme Doktora Programı ile olan Erasmus anlaşması sayesinde iki program arasında akademik kadro ve öğrenci değişimleri gerçekleşmektedir.

Programın süresi toplam 4 akademik yıldır. Doktora yeterlik sınav hakkını kazanabilmek için öğrencilerin derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar tez aşamasına geçebilirler. Tez, adayın özgün bir çalışması olup alanına bilgi açısından önemli bir katkı sağlayacak; uluslararası dergilerde ve/veya yayınevlerinde yayınlanabilir nitelikte; akademik topluluğun norm ve etik kurallarına uygun olmalıdır. Adaylar, doktora tezlerini danışmanlarının onayı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunmak zorundadırlar. Programın öğretim dili İngilizce'dir.