Akademik Kadro

Dr. Öğretim üyesi Esra Yıldız (Program Direktörü)
E-mail: esra.yildiz@bilgi.edu.tr

Doç. Dr. Serhan Ada

Prof. Dr. Asu Aksoy Robins

Dr. Öğretim üyesi Gökçe Dervişoğlu Okandan

Dr. Öğretim üyesi Mesrure Melis Bilgin

Dr. Öğretim üyesi Ali Alper Akyüz

Dr. Funa Lena

Dersleriyle geçmiş yıllarda katkıda Bulunanlar:

Nazım Hikmet Richard Dikbaş

Dr. Ayça İnce Önkal

Prof. Dr. Aylin Seçkin

Yrd. Doç. Dr. Burcu Yasemin Şeyben

Seminerleriyle ve dersleriyle geçmiş yıllarda Katkıda Bulunanlar:

Prof. Dr. Franco Bianchini (Leeds Metropolitan University, İngiltere)

Prof. Dr. Lluís Bonet (University of Barcelona, İspanya)

Prof. Dr. Giep Hagoort (Utrecht School for the Arts, Hollanda)

Dr. Dragan Klaic (1950-2011)

Vasıf Kortun, MA

Charles Landry (Comedia)

Prof. Dr. Milena Dragićević Šešić (University of Belgrade, Sırp Cumhuriyeti)

Dr. Özgür Uçkan (1961-2015)

Dr. Deniz Ünsal

Luca Zan, MA (Università di Bologna, İtalya)