Program Hakkında

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kültür endüstrisinin bileşenlerini analiz ederek kültür yapılarını ve politikalarını sosyal, ekonomik ve siyasi çerçevede, yerel ve uluslararası etkenleri boyutunda inceleyebilecekleri, akademik ve profesyonel ağlara dahil olmalarına fırsat veren disiplinlerarası bir eğitim sunmaktadır.

Program, daha önce kültür alanında akademik veya profesyonel deneyim sahibi adayların yanı sıra, bu alanda çalışmaya veya araştırma yapmaya başlamış olanlara da yöneliktir. Kültür ve sanat altyapısı ve kurumlarıyla bu sektördeki üretim ve yönetim dinamiklerini inceleyebilmek, tartışabilmek ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek için gerekli donanımı kazandırmayı hedefleyen Program, kültür işletmeciliği, kültür politikaları, yönetişim, sivil toplum, kültür sektörünün küresel ekonomideki rolü ve kültür yönetimi alanındaki çalışmalar için geniş bir perspektif sunmaktadır.

Program, akademik bir kariyere yönelmek veya kültür sektöründe çalışmak isteyenlere olduğu kadar mesleki deneyimini etkileşimli proje ortamında geliştirmek isteyen profesyonellere de fırsatlar sunmaktadır.

PROGRAMIN YAPISI

Kültür Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın süresi en az 4, azami 6 dönem, Kültür Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın süresi 3 dönemdir. Program’da tezli ve projeli olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. Program dili İngilizcedir.

Program’ın zorunlu dersleri, hafta içi genellikle 17.00-21.00 arası yürütülür. Ders gün ve saatleri dönem başında belirlenir.

Projeli Seçenek

Öğrenciler üç dönem ders alırlar. İkinci dönem alınan “Proje Atölyesi” bir hazırlık çalışmasıdır. Bu atölyede öğrenciler, yüksek lisans projesi taslakları üzerinden fikir geliştirir, proje kapsamında inceleyecekleri veya destek alacakları kurumları netleştiriler.

Öğrenciler en geç ikinci dönemin sonunda, seçtikleri kurumun proje çalışmasına onay verdiğini belirten bir belgeyle birlikte Program Kurulu’na proje taslağını sunar ve devam etmek üzere Program’ın onayını alırlar. Üçüncü dönemlerini kurumda araştırma, inceleme ve analiz yaparak geçirmeleri beklenen öğrenciler, dördüncü dönemin sonunda on beş bin kelimeyi aşmayan, kapsamlı bir proje raporu teslim ederek proje jürisine sunarlar.

Proje öğrencileri Program’ın önerdiği kültür ve sanat kurumlarında veya kendi belirleyecekleri kurumlarda araştırma ve analiz yapıp kurumların örgütlenme, yönetim modeli, politika, pazarlama, iletişim ve/veya çalışma alanına yönelik yeni önermeler getirmeli, kurum veya oluşum tarafından uygulanabilir nitelikte bir proje geliştirmelidirler. Projelerin uygulamaya geçmesi koşulu aranmaz; ancak proje kapsamında seçilmiş kurumun yapısına, misyon ve vizyonuna, uygunluğu aranır. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kültür işletmeleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sanatçı toplulukları proje alanı olarak seçilebilecek kurum ve oluşumlardır.

Tezli Seçenek

Tez hazırlayacak öğrenciler, ilk iki dönem boyunca zorunlu ve seçmeli dersler alırlar. İkinci dönem alacakları Tez Semineri’nde öğrenciler, tez konuları hakkındaki ara sunumlar üzerinden içerik ve yöntem hakkındaki tartışmalarla akademik bir ortamda araştırmalarını geliştirme imkânını bulurlar. Dördüncü dönemin sonunda yirmi beş bin kelimeyi aşmayan tezlerini teslim ederek tez jürisi karşısında savunurlar. Kültür Yönetimi tezi saha araştırması ve/veya teoriye dayanan özgün bir akademik çalışmadır.