Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Matematik Yüksek Lisans Programı’na başvuru ve değerlendirme süreci üç basamaktan oluşmaktadır:

1-Başvuru Dosyası

  • Online Başvuru Formu
  • Lisans Diploması
  • Lisans Not Dökümü (Transkript)
  • ALES veya GRE veya GMAT belgesi fotokopisi
  • İngilizce Yeterlik Belgesi fotokopisi
  • 3 adet Referans Mektubu
  • Özgeçmiş

Başvuru dosyasının, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul

2-Bilim Sınavı

Yazılı bilim sınavında adayların temel Cebir, Analiz ve Geometri-Topoloji konularına dair hakimiyetleri değerlendirilecektir. Yazılı bilim sınavında başarılı adaylar mülakata davet edilecektir.

3-Mülakat Sınavı

Bu son aşamada, adaylar hedeflerinin değerlendirilmesi doğrultusunda Program’ın öğretim üyeleri tarafından mülakata alınacaklardır.

Mülakatın ardından, bütün aşamalar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonrasında kabul edilen adaylar açıklanacaktır.