Programın Yapısı

Program daha çok Cebir, Analiz ve Geometri-Topoloji alanlarında yoğunlaşacaktır. Matematik Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz (projeli) bir yüksek lisans programıdır. Her öğrenci önce Tezsiz (Projeli) Yüksek Lisans Programı’na kaydolur.

Tezsiz Yüksek Lisans programa kayıt olan bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçme imkanına sahiptir. Bunun için öğrenci, Cebir ve Analiz-Topoloji konularındaki yeterlilik sınavlarını en geç ikinci yarıyıl sonunda geçmiş olmalı, ALES’ten en az 60 puan almalı, Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 70 (veya denk TOEFL puanı) ve 4.00 üzerinden 2.80 not ortalama koşulunu sağlamalıdır. Yeterlilik sınavları her dönem sonunda birer kez yapılmaktadır. Ayrıca, tezsiz programdan tezli programa geçiş başvurusu en geç ikinci yarıyıl sonunda, belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır.  

İkinci öğretim yarıyılının sonun itibarı ile yukarıda sunulan koşullardan en az birini sağlamayan öğrenci tezsiz yüksek lisans programına devam etmekle yükümlüdür.

Tezsiz programdan tezli programa geçiş, program direktörünün onayına tabidir.

Cebir ve  Analiz -Topoloji alanında yapılacak olan yeterlilik sınavları için önerilen kitaplar: CEBİR

Serge Lang, Algebra (revised 3rd edition), Graduate Texts in Math. Springer-Verlag, 2002, Parts I-III.

Nathan Jacobson, Basic Algebra I , Dover edition (2009), Chapters I-VII.

Nathan Jacobson, Basic Algebra II , Dover edition (2009), Chapters III-V.

ANALİZ-TOPOLOJİ

James R. Munkres, Topology, Prentice Hall; 2nd edition (2000) Chapters I-V.

Walter Rudin, Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3rd edition (January 1, 1976)

C. H. Edwards Jr. , Advanced Calculus of Several Variables, Academic Press (1973) Chapters I-V.

Robert G. Bartle, The Elements of Integration and Lebesgue Measure, Wiley Classics Library Edition (1995).

William E. Boyce, and Richard C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 9th edition (2009) Chapters I-VII.

Manfredo P. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall (1976) Chapters I-IV.

Erwin Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley & Sons (1978) Chapters I-V.

Serge Lang, Complex Analysis, 4th edition, Springer Graduate Texts in Mathematics, All of Part I and Chapters X, XI and XIII.