Programın Amacı

Programın amacı, soyut matematikte doktora ve akademik çalışmalar yapabilecek düzeyde akademisyenler yetiştirmektir. Matematik Yüksek Lisans Programı Cebir, Analiz ve Geometri-Topoloji ana bilim dallarında gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında doktora derecesi almak isteyen öğrenciler için sağlam bir altyapı oluşturacaktır.