Programin Yapısı ve İşleyişi

Program “STK Yönetimi” ve “Sivil Toplum Çalışmaları” başlıklı iki yoğunlaşma alanına ayrılmaktadır. Öğrenciler tercihlerini başvuru ve mülakatlar sırasında belirtmelidirler.

Her iki yoğunlaşma alanında tezli yüksek lisans programında asgari 8 ders (24 kredi) ve tek dönemlik seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile mezuniyete hak kazanılır. Öğrenciler programın ders aşamasını en çok 4 yarıyılda, tez aşamasıyla birlikte tamamını ise en çok 6 yarıyılda tamamlamalıdır.

Tezsiz yüksek lisans program öğrencileri ise asgari 10 ders (30 kredi) almak ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Tezsiz program toplamda (yaz okulu hariç) en çok 3 yarıyıl içinde tamamlanmalıdır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere ek olarak tezli yüksek lisans programında, bilimsel kriterlere uygun bir tezi, tezsiz yüksek lisans programında ise pratik bir soruna yanıt olarak daha dar çerçevede hazırlanan ve yine bilimsel kriterlere uygun bir dönem projesini oluşturulan jüri önünde başarı ile savunmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına kabul edilecek olan öğrencilerin özgeçmişlerinin akademik açıdan üstün özellikler göstermesi beklenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının zorunlu ve seçimlik dersleri DERS PROGRAMI başlığında verilmiştir. Her iki programda Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Diploması alabilmek için her yarıyılda açılan NGO kodlu  zorunlu dersleri almaları ve geri kalan kredi yüklerini seçimlik dersler arasından tamamlamaları gerekir. Yapılacak olan tez ya da projenin konusuna bağlı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin diğer Yüksek Lisans Programlarından da ders seçilebilir ve danışman belirlenebilir. NGO kodlu derslerin tamamı mesai saatleri dışında yapılmaktadır.

Özel Öğrenci statüsündeki öğrencilerin programa kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde ALES ve muadili sınavlarda öngörülen başarıyı gösterdikleri takdirde almış ve başarıyla tamamlamış oldukları krediler yüksek lisans programına transfer edilebilir.