Ülkemizde özellikle son yirmi yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlenmesinde ve işleyişinde önemli rollerinin bulunduğuna dair bir farkındalık oluşmaya başladı. Farkındalığın artmasına paralel bir biçimde, ülkemizde STK’ların hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde de gözle görülür bir artış gözlenmektedir.

Buna karşın, ülkemizde üniversitelerin STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik katkıları yeterli ölçüde değildir. Ayrıca üniversitelerde sivil toplum kuruluşlarını merkeze alan akademik çalışmalar kısıtlıdır. Üniversiteler STK’ların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik önemli destekler sunabilirler ve sivil toplum çalışmaları alanında akademik çalışmalar gerçekleştirebilirler.

Akademik açıdan sivil toplum çalışmaları alanı özellikle 1980′li yılları takiben genişlemektedir. Önemli sayıda Avrupa ülkesinde STK’ların kamusal hizmetlerin sunumunda ve kamu politikalarının oluşturulmasında aktif rol üstlenmeye başlamaları ile birlikte, sivil toplum çalışmaları gerek ampirik gerekse kuramsal olarak geniş araştırma ve kuramsallaştırma alanları sunan bir çalışma alanı haline gelmiştir. Fakat, sosyal bilimler içerisinde disiplinler arası bir çalışma alanı oluşturan sivil toplum çalışmaları alanında ülkemizdeki akademik çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir.

2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılından itibaren “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi” Yüksek Lisans Programıyla STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.