Burslar

Üniversitemiz, programa kabul edilen ve program amaçlarına katkıda bulunması olasılığı yüksek olan başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır.

Program kapsamında değişik oranlarda çeşitli burs olanakları bulunmaktadır. Burs olarak verilen miktar toplam ücret üzerinden düşürülür. Kural olarak bir geri ödemesi yoktur.

Burs verilmesinde dikkate alınan kriterler: Burslar deneyim ve akademik başarı açısından program amaçlarına katkıda bulunma potansiyeli mülakat jürisi tarafından yüksek olarak değerlendirilen öğrencilere verilir.

Farklı burs programları aşağıda sıralanmıştır:

  1. Sivil Toplum Kuruluşlarının aday göstererek program ücretinin 1/3'ünü ödeme taahhüdünde bulundukları ve mülakat sonucu kabul edilen öğrencilere 1/3 oranında ek üniversite katkısı sağlanacaktır.
  2. Tezli programa kabul edilecek az sayıda başarılı öğrenci adayına en yüksek oranda burs sağlanacaktır.
  3. Haklar temelli çalışma alanlarından gelen, en az 3 yıllık deneyime sahip adaylar için oranı mülakatlar sırasında kabul komitesi tarafından belirlenecek (%10-70 arası) burs olanakları mevcuttur.

Burslar her yıl başvuran adayların seviyeleri karşılaştırılarak belirlenmektedir. Ne ölçüde burs sağlanabileceğinin önceden belirlenmesi mümkün değildir.

Burs başvuruları, diğer başvuru evrakları ile birlikte Kabul Komitesi tarafından incelenir ve burs neticeleri başvuru sonuçları ile beraber duyurulur.

Burs talebi başvuru formunda ilgili bölümlerde ve mülakat sırasında belirtilebilir.