Dünya ekonomisini anlama ve ülke ekonomilerini dünya ekonomisi ile ilişkileri içinde değerlendirme hem akademik hem de profesyonel iş dünyası bağlamlarında giderek önem kazanmaktadır.Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Siyaset Bilimi gibi üç temel çalışma alanını birleştiren Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) akademik veya profesyonel iş yaşamı için önemi artan bir bilgi birikimi sunmaktadır. Bunun en temel göstergelerinden biri de, ABD ve Avrupa'da UEP programlarının artması ve sadece ekonomi alanından değil çok farklı disiplinlerden öğrenciler için bir buluşma noktası haline gelmesidir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 2008 güz yarıyılında başlayan Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans programı, bu alanda, Türkiye'deki ilk programdır. Programın içeriğinde ekonomi derslerinin belli bir ağırlığı olmakla beraber, derslerin genel yapısı ve uygulaması, UEP’i, farklı disiplinlerden gelen kuramsal perspektifler ve analitik araçlarla birlikte anlamaya yardımcı olacak biçimde hazırlanmıştır.
 
Hızlı ve yoğun bir küreselleşme safhasından geçen, ekonomik krizin etkisindeki dünyayı ve özellikle son dönemde, küresel ekonomi ve siyaset ile hızlı bir etkileşim ve bütünleşme içerisine giren Türkiye’yi anlama, açıklama ve değiştirme çabası UEP programının temelini oluşturmaktadır. Farklı meslek ve formasyona sahip tüm öğrencilerin bu çabaları kendi hayatlarına yansıtabilmeleri; akademik/mesleki/gündelik hayata dair seçenekler geliştirebilme ve değerlendirebilmeleri için gerekli formasyonu sağlamak, Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı'nın ana hedefidir.
 
Ekonomi dışı alanlardan gelen öğrenciler de, içeriği ve yönelimi itibarıyla  disiplinlerarası olan UEP yüksek lisans programlarına katılabilmekte ve başarılı olmaktadırlar. Program, çok yönlü içeriği ile akademik hayata devam etmek isteyen öğrencilere de, iş hayatlarında bilgisel derinlik ve çeşitliliğe ihtiyaç duyan profesyonellere de güçlü bir alternatif sunmaktadır.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.