Program Hakkında

Güz dönemi: 

IPE 501 International Political Economy (Can Cemgil) IPE 503 Research Methods (Yelda Yücel) 


Bahar Dönemi: 

IR 502 Political Economy of International Relations (İnan Rüma) IPE 505 The World Economic History (Güney Çoban)

Program tezli veya projeli olarak iki seçenekli sunulmaktadır. Projeli seçenekte 5'i zorunlu , 5'i seçmeli olmak üzere 10 ders ve 1 yarıyıllık bir proje; Tezli seçenekte ise, 5'i zorunlu , 2'si seçmeli olmak üzere 7 ders ve 2 yarıyıllık tez çalışması bulunmaktadır. Seçmeli dersler program koordinatörünün onayı dahilinde üniversite içerisinde yer alan diğer Yüksek Lisans programlarından alınabilir. Tezli programın süresi en az 4, azami 6 ve projeli programın süresi 3 dönemdir. 

The Program offers two options such as thesis or project. The thesis option is composed of 5 compulsory and 2 elective courses as well as Pro-thesis Seminar and the thesis study that consists of two semesters. The project option includes 5 compulsory and 5 elective courses in addition to one semester of project  work. The thesis program is 4 semesters and the project program is 3 semesters.