Başvuru Koşulları

  • Lisans diploması
  • Lisans not dökümü (transkript) Tezli Program için Lisans ortalaması 2.00/4.00
  • ALES, GRE ve/veya GMAT test puanları (Sadece tezli program için)
    • ALES (SAY/EA/SÖZ) ≥ 55 / GMAT ≥ 450 / GRE (sayısal) ≥ 610  Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır. 
  • İngilizce dil yeterliliği

o    TOEFL IBT ≥ 72 / YDS ≥ 60 / BİLET3 (BİLGİ English Test) ≥ 70 

  • Program'a başvuru nedenlerini açıklayan İngilizce yazılmış bir amaç mektubu
  • Referans mektubu (1 Adet)
    • Referans mektupları mülakata gelirken getirilecektir.

Başvuru formunu dolduran adaylara İletişim Merkezimiz tarafından bilgi verilecektir. Başvuruları uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaklardır. Mülakat, aday öğrencilerin başvuru nedenleri, akademik ve profesyonel geçmişleri ve kariyer planları üzerinedir. Başvuran adayların yukarıda belirtilen evrakları mülakata getirmeleri gerekmektedir. Mülakat dili İngilizce’dir. Mülakattan sonra başvuru komitesi tarafından belirlenen başarılı adaylara telefon, mektup ve e-posta yoluyla kabulleri bildirilecektir.