Öğrencilerin Görüşleri

Uluslararası Ekonomi Politik Programı?nda yüksek lisans yapmaya lisans eğitimim zamanında karar vermiştim. Bu yüzden bu programın beklentilerimi karşılıyor olması benim için çok önemliydi. Eğitim hayatım boyunca öğrendiğim birçok şeyi kullanma fırsatı verdi benim için. Öğrendiğim her şeyi birleştirmek, tamamlamak ve bir dünya perspektifi oluşturmak için çok güzel bir deneyim oldu ve şu anda eğitimimin sonunda bunu elde edeceğimi düşünüyorum. Hocalarımızın bizlere göstermiş olduğu ilgi de her anlamda bu eğitim ortamının daha sıcak ve cesaret verici olmasını sağlıyor. Farklı bölümlerden gelen öğrencilerin aynı konular hakkında tartışıyor olması da fikir çeşitliliği açısından çok güzel bir fırsat sunuyor. Eğer istediğinizin bu program olduğuna karar verdiyseniz hayal kırıklığına uğramayacağınıza eminim. 

Kamil Kaldırım, lisans eğitimi: University of Manchester, Politics and International Relations 

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü?nden mezun olmamla beraber akademik sahada uğraşıma devam etme kararı alarak yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı?na başladım. Almış olduğum ekonomi eğitiminin Uluslararası Ekonomi Politik?in altyapısını oluşturduğunu düşünerek başladığım bu programda dünya ahvalini anlama ve sorgulama açısından farklı teorilerin ideolojilerin ve hatta kurumların birbiriyle olan yapısını ve dolayısıyla ekonomi disiplinin beraberinde birçok disiplinin mevcut ilişkilerini tahlil edebilecek bir birikime sahip olunması gerektiğini idrak ettim. İşte bu nedenle araştırma ve eleştiri yapabilme yetisini öğrencilerine kazandırmayı amaçlayan bu programın eleştirel düşünceye sahip, sadece yol gösterici değil aynı zamanda sorgulayıcı bir anlayış ve en önemlisi de egemen söylemlerin alt metinlerini okuma becerisini kazandırdığını düşünüyorum. 

Merve Çelik, lisans eğitimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi 

"Neden Uluslararası Ekonomi Politik diye fazla bilinmeyen bir programda okuyoruz?" sorusundan önce, programın ne olduğunu tanımlamak sorunun cevabını büyük oranda veriyor. Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) isminden de görüleceği gibi, pek çok farklı disiplini bünyesinde toplamış vaziyette. Peki, neden farklı disiplinleri bir araya getirme ihtiyacı hissedilir ki? Kuşkusuz bu sorunun cevabı günümüz ilişkilerini anlamaya çalışırken ortaya çıkar. Olaylara tek boyutlu bakıldığında meselelerin gerçek iç yüzlerini bizlere gösteremedikleri görülür. İnsanlar arasındaki ilişkiler geliştikçe ve değiştikçe yapıları, sorunları anlamak ve anlamlandırmak pek mümkün görülmemekte. İşte tam da bu noktada UEP karmaşıklaşan, anlaşılması zorlaşan günümüz dünyasını anlamamıza yardımcı olacak ve meselelerin iç yüzünü görebileceğimiz bir mercek vazifesi görüyor. Daha önce bize bulanık gelen şeyler, UEP merceğini takarak daha net ve anlaşılır oluyor. Yani kısaca günümüz küresel dünyasını ve onun sorunlarını tek bir bakış açısından anlamak artık mümkün olmadığı ve yetersiz kaldığı için UPE disiplini yükselen bir trend olarak bu açığı kapatmak ve boşluğu doldurmak için çok geniş bir çalışma ve araştırma alanı sunarak ideal bir düşünce tarzı oluşturuyor. Programın ve alanın yeniliği ve gelecekte bu alanlarda uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyaç bence programın cazibesini daha fazla arttırıyor. Mevcut söylemlerin tekrar edildiği ve buna karşın bir çözüm üretilemediği alanlardansa UEP alanında çalışmak hem daha özgün, fazla şeyler söylenmemiş alanlarda bir araştırma alanı sunuyor hem de daha serbest ve özgür çalışabilme imkânı sağlıyor. Çünkü bu noktada sizden beklenen ve istenen var olanı tekrar etmek değil onun üzerine siz ne ekleyebilirsiniz meselesi. Bir iktisat mezunu olarak şunu diyebilirim ki, salt iktisat teorilerinin matematiksel analizleri ve denklemleri içerisinde boğulmaktansa daha hayata, dünyaya, güncele dair şeyleri okumak ve üzerinde düşünmek benim için daha cezbedici oldu açıkçası. Uzun lafın kısası UEP mevcut akademik disiplinlerin ve bilimlerin katı yapısından sıkılan; farklı bir soluk arayan, özgün bir alana yönelmek isteyen herkese tavsiye edebileceğim bir alan.