Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

bölüm hakkında

Gittikçe küçülen ve neredeyse küresel bir köy olarak nitelendirilen dünyamızda, gelişen teknoloji ve taşımacılık hizmetlerine paralel olarak, olağanüstü bir hızla büyüyen turizm ve otelcilik sektörü, bu alanda çalışabilecek nitelikli eleman ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Sektörün standartları gittikçe yükselen taleplerini karşılamak amacıyla oluşturulan "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı" ile "Aşçılık Programı", öğrencilere turizm-eğlence ve diğer hizmet sektörlerine yönelik yönetim odaklı programlar sunmaktadır.

Programlar, öğrencilerin sosyal düşünme becerilerinin gelişimi, çağdaş yönetim teorisi yaklaşımının benimsenmesi ve teori ile pratiğin entegrasyonu üzerinde durur.