Hakkında

Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ile iletişim teknolojisindeki küresel çapta ilerlemelerle günümüzde bilginin hızla yayılması mümkün olmaktadır. Yeni bir teknolojik gelişme gündemdeyken dahi teknoloji değişim ve dönüşüm geçirmeye devam etmektedir. Bu çerçevede elektrik-elektronik mühendisliği, bilim ve teknolojinin gelişmesi için kuramsal ve uygulamaya dönük yaklaşımları derinlemesine inceleyen, dinamik bir mühendislik bilim alanı olarak öne çıkmaktadır. Güncel mühendislik problemlerini çözmede, pratik uygulamalarda ya da deneysel çalış

malarda, teknolojik araç ve gereçlere sürekli artan düzeyde gereksinim duyulmaktadır. BİLGİ, bu gereksinimlere cevap verecek, üretken, değişime açık, çevre konularına duyarlı, ekonomik, sosyal ve etik bilinci olan, elektrik-elektronik mühendisliğinin geniş alan yelpazesinde liderlik pozisyonu alabilecek elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.