Vizyon-Misyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, ülkesinin, toplumunun ve bulunduğu coğrafi bölgenin kalkınmasına hizmet etmeyi; bu kalkınmayı sürekli kılacak ve çağdaş uygarlığın en üst düzeyine taşıyacak, genç nesillere kusursuz bir Mühendislik ve Doğa Bilimleri eğitimini erişilebilir kılmayı; global yükseköğretim platformunda, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilginin oluşması ve yayılmasına katkıda bulunmayı; katılımlı, ortak hedefli ve bütünleşik takım oyunu yaklaşımını “topluma hizmet”, “eğitim-öğretim”, “bilim ve araştırma” işlevlerinin yerine getirilmesi sürecinde ana politika olarak uygulamayı misyonu olarak benimsemiştir.