Başvuru Kabul Şartları ve Usulü

LİSANS BAŞVURULARI

Başvuru Prosedürü:

Uluslararası Öğrenci Adayları, başvurularını aşağıdaki gibi yapmalıdır:

 1. Öğrenci adayı online başvuru formunu doldurmalıdır.
 2. Öğrenci adayı, gerekli belgelerini online başvuru formuna yüklemelidir. Acil durumda international@bilgi.edu.tr ya da aşağıdaki email adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

3. Lisans Başvuruları için gerekli belgeler:

 • Lise diplomasının fotokopisi (resmi transkript ile)
 • Tüm Lise Transkriptleri / Notlar (lisenin son 4 yılına karşılık gelen)
 • Pasaport fotokopisi
 • Denklik Belgesi
 • Sonradan T.C. vatandaşlığı almış olan yabancı uyruklu adayların yabancı adı ve soy adının T.C. vatandaşlığı adı ve soyadı ile aynı olduğunu belgeyen “isim denkliği” belgesi
 • Mavi Kart ve Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
 • Varsa, bir İngilizce Dil Yeterlilik Sınavları için puan kayıtları (örneğin TOEFL veya Cambridge Sertifikası). İngilizce gereksinimi aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.
 • Ikamet Belgesi (eğer aday Türkiye'de bulunuyorsa)

NOT: SAT sınav puanı ile başvuran uluslararası öğrenciler, lütfen Özel Kurum (DI) kodu: 7293 - İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kullanarak puan belgenizi gönderin.

Gelecek Uluslararası öğrenciler Uluslararası Tanıtım Yetkilileri ile irtibata geçerek başvuru durumlarını takip edebilir.

İngilizce Dil Gereksinimi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim dili İngilizcedir, bu nedenle öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri aşağıdaki gibi değerlendirilecektir:

 1. Gelecek uluslararası öğrenci aşağıdaki İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarının birinden yeterli puanı alırsa, öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir akademik yıl boyunca İngilizce Hazırlık Programından muaf olacak:
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) : Minimum Score C
 • Cambridge Proficiency Exam (CPE): Minimum Score C
 • First Certificate in English (FCE): Minimum Score B
 • TOEFL IBT : Minimum Score 75 (*TOEFL Home Edition kabul edilmemektedir.)
 • PTE Academic : 60

NOT: Uluslararası öğrenciler, TOEFL IBT Bilgi ve Kayıt Bülteni'nde ayrıntılı olarak verilen bizim Özel Kurumu (DI) kodu: 8256 - İstanbul Bilgi Üniversitesini kullanarak TOEFL puan raporunu iletmelidir.

 1. Gelecek uluslararası öğrenci İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarının birinden yeterli puan elde edemez veya teste girmedi ise, öğrenci varış / kayıt sırasında İstanbul Bilgi Üniversitesi-Kurum Muafiyet Testini (BILET) almak zorundadır.
 2. Kurumsal Muafiyet Testi başarısız olanlar akademik çalışmalar başlamadan önce bir akademik yıl boyunca üniversitenin İngilizce programı olan 'İngilizce Hazırlık Programı'na katılmalıdır. Bu hazırlık yılı mezuniyet için gerekli çalışmanın yıl toplam sayısına dahil değildir. 'İngilizce Hazırlık Programı' için yıllık öğrenim ücreti 8.100 USD (vergiler dahil).

İngilizce Dil Programı hakkında ek bilgiler aşağıda bulanabilir ;


Son Başvuru Tarihi ve İşlem Süresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Tanıtım Bürosu başvuruların üzerinde çalışmakta ve kısa süre içinde değerlendirme sonuçlarını açıklamaktadır.

Güz dönemi başvuruları için son başvuru tarihi Ağustos sonudur. Gelecek uluslararası öğrencilerin resmi belgeleri hazır olur olmaz başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Liseden mezun olmamış ve başvurularını erken ve lise son sınıfta göndermek isteyen öğrenciler aşağıdakileri yapabilir:

 • Değerlendirme tam lise transkript üzerinden yapılacaktır (3 veya 4 yıl) ve kabul edildiği takdirde 'Şartlı Kabul Mektubu' verilecektir.
 • Öğrenci mezun olduktan ve resmi transkriptler ile birlikte lise diplomasını aldıktan sonra, öğrenci bu son alınan belgeleri 'Kesin Kabul mektubu' düzenlenebilmesi için Uluslararası Tanıtım Bürosuna göndermelidir.

Kayıt İşlemleri:

Değerlendirmeden sonra ve başvuru kabul edilirse, Uluslararası Tanıtım Bürosu uluslararası öğrenciye 'Kabul Mektubu' gönderecektir.
‘Kabul Mektubu' öğrencinin ev / ikamet ülkesine en yakın Türk Büyükelçilik veya Konsolosluktan 'Öğrenim Vizesi ' almak için kullanılacaktır.
'Öğrenim Vizesi ' verildikten sonra, öğrencinin aşağıdaki orijinal belgeleri temin etmek kaydıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri ile kayıt işlemlerini yaptırmalıdır:

 1. Lise diplomasının aslı (İngilizce veya Türkçe) - (İlgili makamlar tarafından tasdik edilmiş)
 2. Orijinal Lise Transkripti (İngilizce veya Türkçe) - (İlgili makamlar tarafından tasdik edilmiş)
 3. Pasaportun aslı
 4. Mavi Kart ve Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
 5. Öğrenim ücreti banka dekontu
 6. Varsa, İngilizce yeterlilik testi tasdikli kopyası (TOEFL, BİLGİ-BILET…)
 7. Yabancı Lise Diploması için denklik belgesi (denklik belgesi Türk Büyükelçilikleri veya İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanabilir. Ek bilgi kayıt sırasında Uluslararası Tanıtım Bürosu tarafından sağlanacak ve detaylı olarak açıklanacaktır)
 8. Sonradan T.C. vatandaşlığı almış olan yabancı uyruklu adayların yabancı adı ve soy adının T.C. vatandaşlığı adı ve soyadı ile aynı olduğunu belgeyen “isim denkliği” belgesi
 9. Ikamet Belgesi (eğer aday Türkiye'de bulunuyorsa)


Lise Diploması Denkliği:

Bu, İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü (ve bazı durumlarda Türk Büyükelçiliği / Konsolosluğu) tarafından verilen yabancı lise diplomasının Türkiye lise diplomasına denk geldiğini tasdik eden kolay bir işlemdir (Türk 'Denklik Belgesi').

Bu belge, orijinal yabancı yüksek okul diploması, kendi resmi Türkçe çevirisi ve öğrencinin pasaport sağlayarak bizzat başvuru sahibine teslim edilir.

Ek ayrıntılar da İl Eğitim Müdürlüğü web sitesinde bulunabilir.

* 16/11/2015 tarihli YÖK kararına göre, Türk Üniversiteleri uluslararası öğrencileri yılda yalnızca bir kez kabul edebilir. Bu nedenle, her akademik yılın sadece Güz dönemi bulunmaktadır. Bölüm değişikliği veya yeniden giriş başvuruları sadece bir sonraki Güz dönemi için kabul edilebilir.

* Maksimum okuma süresi;

 • İngilizce Hazırlık Programı : 2 Yıl
 • Lisans Programları : 7 Yıl

Yukarıda belirtilen süreler içinde eğitimlerini tamamlayamayan öğrenciler, öğrenci statülerini kaybederler.

Daha fazla bilgi için Uluslararası Öğrenci Kabul Departmanı ile irtibata geçiniz.


BİLGİ Lisans Online Başvuru

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI


Tüm Lisansüstü düzeyde (yüksek lisans ve doktora) başvuruları online olarak yapılmalıdır. Her Lisansüstü programın her program menüsünde ayrıntılı olarak kendi başvuru prosedürü olduğunu dikkate alınız ( ek bilgiyi burada bulabilirsiniz )

Online başvuru yapıldıktan sonra, başvuru sahiplerinin herhangi bir gecikme olmadan tüm gerekli belgeleri ilgili program koordinatörü ve Yüksek Lisans Programları Kabul Ofisine sağlamalıdır graduate@bilgi.edu.tr . Eksik belge ile online başvurular program koordinatörü tarafından değerlendirilmeyecektir.