Özel Öğrenci Statüsü

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda sunulan bir veya daha çok dersi dışarıdan izlemek isteyen öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu öğrenciler ilgili ders ya da dersleri takip ettiklerini ve başarılarını belirten bir belge alma hakkına sahiptirler.