Başvuru Koşulları

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Online Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmalıdır)
 • Lisans diploması veya onaylı kopyası
 • Lisans Not Dökümü (Transkript)
 • ALES SÖZ-EA ≥ 55 veya GMAT≥450 veya GRE≥149 (tezli başvurularda zorunludur)
 • İngilizce yeterlik belgesi ÜDS/KPDS/YDS ≥ 60 veya TOEFL- IBT ≥ 72 veya BİLET 3 (BİLGİ English Test) ≥ 70

BİLET 3 (BİLGİ English Test) İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenleyeceği İngilizce sınavına girmek isteyen adayların bilet3@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek randevu almaları gerekmektedir. Niyet Mektubu: Adayların Program’a başvuru nedenlerini, beklentilerini ve Program’ın kendi kariyerlerine katacaklarını anlatan kısa bir metin

 • Referans Mektupları: Adayların tercih edecekleri akademik ve/veya kültür sektöründe çalışan iki kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup
 • Bir adet vesikalık fotoğraf

**İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenleyeceği İngilizce sınavına girmek isteyen adayların Ebru Serdar Karaduman (e-posta: ebru.karaduman@bilgi.edu.tr, Telefon: 0212 311 7367) ile görüşüp randevu almaları gerekmektedir.

 • Niyet Mektubu: Adayların Program’a başvuru nedenlerini, beklentilerini ve Program’ın kendi kariyerlerine katacaklarını anlatan kısa bir metin
 • Referans Mektupları: Adayların tercih edecekleri akademik ve/veya kültür sektöründe çalışan iki kişiden kapalı zarf içinde getirecekleri, kendileri hakkında kanaat bildiren mektup
 • Bir adet vesikalık fotoğraf

Mülakat

Başvuru belgeleri incelendikten sonra adaylar mülakata çağırılır.

Adaylar mülakata gelirken niyet ve referans mektuplarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

Mülakatta başarılı olan adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren on beş gün içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

Kayıt için Gerekli Belgeler

Başvuruda gereken belgelerin yanı sıra öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri’ne vermeleri ile kayıt işlemi tamamlanır.

 • Noter onaylı lisans diploma örneği
 • Nüfus cüzdanı onaylı örneği/noter ya da muhtardan
 • Transkript (aslı)
 • 6 adet fotoğraf
 • Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi