Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı edebiyat kuramı, felsefe, film ve televizyon, tarih, iletişim incelemeleri, siyaset bilimi, sosyoloji alanlarında dersler içeren disiplinlerarası bir programdır. Program, günümüz dünyasının anlam haritalarının analizine karşılaştırmalı ve çokdisiplinli bir yaklaşım geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çeşitli alanlarda yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar tarafından yürütülen Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı, bu anlam haritalarını yaratan ve bunlar tarafından yaratılan farklı toplumsal gruplar ve kimlikler arasındaki asimetrik ilişkileri sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Zengin bir ders çeşitliliği sunan program, sadece bir eğitim ortamı sağlamayı değil, aynı zamanda akademisyenlerle öğrencilerin araştırma yapmak üzere biraraya gelmesini hedeflemektedir.


etkinlikler

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.