Programın Yapısı

Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Programın tercihen ilk iki döneminde öğrenciler, her biri 3 kredi değerinde olan toplam 7 ders ve 2 de kredisiz akademik yazım ve seminer dersi alırlar. Öğrencilerin tez aşamasına geçmeden önce kredisiz dersleri tamamlamaları gerekmektedir. Derslerin bitimini takip eden iki dönem boyunca da öğrenciler tez derslerini alarak yüksek lisans tezlerini hazırlar ve savunurlar.

Programın dersleri hafta içi saat 15:00-18:00 ve 19:00-22:00 arasında yürütülmektedir. Lisans programlarına da açık dersleri seçen öğrenciler, bu derslere lisans öğrencileriyle birlikte, lisans dersleri için belirlenen saatlerde katılmak zorundadırlar. Seçmelilerini bu dersler arasından alan yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerinden farklı olarak genişletilmiş okuma listelerinden, ayrı ödev ve sınavlardan sorumlu olacaklardır.

Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı’nın dili İngilizce’dir ve öğrenciler tezlerini İngilizce yazarlar.