Hakkında

Sağlık sektörü, hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu sürecinde farklı bilgi ve beceriye sahip, nitelikli insan gücüne en çok ihtiyaç duyan alandır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nün temel hedefi; hastalıklara doğru tanı konulması, hastanın nitelikli tıbbi bakım alması ve hastanın yaşam kalitesinin yükselmesi için teknik hizmetlerin zamanında ve doğru sunumunu sağlayacak ‘Sağlık Teknikerleri’ yetiştirmektir. Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere öğrencilerimiz, en çok sağlık insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlarda, nitelikli akademik kadrosu, yeterli ve nitelikli laboratuvar olanaklarıyla, yasal düzenlemeler ve sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim programlarıyla yetiştirilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, değişen sağlık sorunları ve gelişen teknolojiye uygun olarak öğrencilerini yetiştiren, teorik ve uygulamalı eğitim sonrasında kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek uygulama alanlarında deneyimleyebilecekleri hastanelerle protokolleri olan, topluma faydalı, motivasyonu yüksek, sorumluluk sahibi, meslekleri ile ilgili yasal yükümlülükleri bilen, öğrenmeyi öğrenen ve etik kurallara sahip duyarlı sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Bölümüzde yer alan tüm programların 1. öğretim (gündüz) ve 2. öğretim (gece) programları bulunmaktadır.