Uluslararasılaşma

Uluslararasılık İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin en önemli yönlerinden biridir. Bizim vizyon ve misyonumuz  “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli”dir. Öğrenim sadece üniversitenin dört duvarı arasında değil, sınırlarının dışınada açılabilmektir. BİLGİ’nin 14 temel ilkesinin 7’si uluslararasılıkla ilgili veya ilişkilidir.

  • BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır.

  • BİLGİ, her düzeydeki öğrencilerine günümüz dünyasının karmaşık sorunlarıyla baş etmeye yönelik, geleneğin farkında fakat yenilikçiliği hedefleyen, akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırır.

  • BİLGİ, her anlamda uluslararasılığa açık bir kurumdur. Programlarında, uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.

  • BİLGİ,  öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk taşıyabilen kişiler olmasını önemser.

  • BİLGİ, her yaştan bireyin kendini yenilemesine yönelik araçlara ulaşmasının temel bir hak olduğu inancıyla yaşam boyu eğitim programları geliştirir.

  • BİLGİ, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi ve hizmet sunmayı hedefler.

  • BİLGİ tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine etkin bir şekilde katılımını ve araştırıcı, sorgulayıcı, sentez yapabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

20 sene içinde, BİLGİ Türkiye’nin ileri gelen uluslararası üniversitelerden birisi olmuştur. Yaklaşık 90 ülkeden 2000 uluslararası öğrenciye eğitim vermektedir. Buna yanı sıra öğrencilerimize yurt dışında çeşitli eğitim programları da sunulmaktadır. Erasmus+ ve İkili Değişim Programları ile 40 ülkede 250’yi aşkın uluslararası kurum ile anlaşmamız vardır.