Hakkında

Bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden, akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak, insana ve genel kapsamıyla canlıya yararlı oluşumları ortaya çıkarma gücü ve çabası olan mühendislik bilim alanının temel amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin misyonunda yer alan hedeflerle örtüşmektedir.

2010-2011 akademik yılında eğitim vermeye başlayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önüne alarak, yeni bir sistem kurmanın verdiği esneklik ve dinamizmle yola çıkmış, mimarlık ve sosyal bilimler alanlarının desteğiyle disiplinlerarası bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Temel mühendislik derslerinin yanı sıra diğer fakültelerde verilmekte olan sosyoloji, ekonomi, işletme, siyaset, tasarım, iletişim becerileri, girişimcilik, psikoloji ve felsefe gibi derslerin varlığı, mühendislik eğitim programlarında temel eksiklik olarak tanımlanan eleştirel bakışın geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

Bu eğitim öğretim felsefesinden hareketle tasarlanmış olan fakültemizin kuruluşu itibarıyla öğrenci almaya başlamış olan lisans programlarının tamamı (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Genetik ve Biyomühendislik) 2017 yılında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun eğitim felsefesi, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneliyor. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konulabilmesine yardımcı olmalıdır. Fakültemizde etik ve sosyal sorumluluk kavramlarının öğrencilere kazandırılması, kendi işini kurabilen yaratıcı mühendisler mezun edebilmek hedeflerimizdendir.

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri’nde yer alan lisans programları yeni yüzyılın mühendislik eğitimi perspektifine uygun olarak teknoloji, biyoloji, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik gibi temel kavramlar üzerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin analiz ve kavrama yeteneğini geliştiren akademik ve entelektüel faaliyetlerle donatılacağı BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eski Silahtarağa Elektrik Santralı binalarının yer aldığı santralistanbul Kampüs’ünde eğitim vermektedir.

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, uluslararası değişim anlaşmaları sayesinde, eğitiminin uluslararası zeminde de sınanması olanağını çok önemli bulmaktadır. 

BİLGİ’nin yetiştireceği mühendislerin yerel ve küresel sorunlara duyarlı, katılımcı bilinç sahibi, sadece meslek edinme ile sınırlı olmayan, bilginin özgürleştirici yanı ile iyi yaşam kaygısını taşıyan yurttaşlar olarak hızla değişen dünyaya liderlik yapacaklarına inanıyoruz.