Kurullar

FAKÜLTE KURULU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu; İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Dekan’ın başkanlığında Fakülte’ye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Fakülte’deki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Fakülte Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı (Dekan / Elektrik-Elektronik Bölümü Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet Erdem Günay (Dekan Yardımcısı / Seçilmiş Doçent Üye)
Prof. Dr. H. Ali Nesin (Matematik Bölümü Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Kerim Mehmet Murat Tunç (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Yuk Yin Ng (Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Cemal Deniz Yenigün (Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Doğan Güneş (Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yıldız  (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ayyıldız (Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan V.)
Dr. Öğr.Üyesi Muammer Özbek (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı) 
Prof. Dr. Ahmet Denker (Seçilmiş Profesör Üye)
Prof. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt (Seçilmiş Profesör Üye)
Doç. Dr. Mehmet Erdem Günay (Seçilmiş Doçent Üye)
Doç. Dr. Elif Aslı Yetkin (Seçilmiş Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Dağhan Gökdel (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 

 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Fakülte Dekanı’nın başkanlığında, Fakülte Kurulu'nun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı (Dekan)
Doç. Dr. Mehmet Erdem Günay (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. M. K. Murat Tunç (Seçilmiş Profesör Üye)
Prof. Dr. Ahmet Denker (Seçilmiş Profesör Üye)
Prof. Dr. Doğan Güneş (Seçilmiş Profesör Üye) 
Doç. Dr. C. Deniz Yenigün (Seçilmiş Doçent Üye) 
Doç. Dr. M. Erdem Günay (Seçilmiş Doçent Üye) 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ayyıldız (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)