Kurullar

FAKÜLTE KURULU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu; İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Dekan’ın başkanlığında Fakülte’ye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Fakülte’deki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Fakülte Kurulu Üyeleri:

 • Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı (Dekan)
 • Doç.Dr. Tuğba Dalyan (Dekan Yardımcısı / Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. H. Ali Nesin (Matematik Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Kerim Mehmet Murat Tunç (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr.Öğr.Üyesi Yuk Yin Ng (Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Cemal Deniz Yenigün (Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel (Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Doğan Güneş (Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ayyıldız (Mekatronik Mühendisliği  Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr.Üyesi Muammer Özbek (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Ahmet Denker (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Esra Şengelen Sevim (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Mehmet Fuat Beyazıt (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Doç. Dr. Elif Aslı Yetkin (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Doç. Dr. Savaş Yıldırım (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ayyıldız (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 

 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Fakülte Dekanı’nın başkanlığında, Fakülte Kurulu'nun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • Prof. Dr. M.N.Alpaslan Parlakçı (Dekan)
 • Prof. Dr. M. K. Murat Tunç (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Esra Şengelen Sevim (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Doğan Güneş (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Doç. Dr. Tuğba Dalyan (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ayyıldız (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)