Kurullar

FAKÜLTE KURULU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu; İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Dekan’ın başkanlığında Fakülte’ye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl süreyle görev yapmak üzere, Fakülte’deki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşmaktadır. 

Fakülte Kurulu Üyeleri:

 • Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı (Vekil Dekan)
 • Prof. Dr. Doğan Güneş (Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. K.M. Murat Tunç (Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. H. Ali Nesin (Matematik Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. C. Deniz Yenigün (Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel (Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Tuğba Dalyan (Dekan Yardımcısı / Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Hilal Taymaz Nikerel (Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz (Dekan Yardımcısı / Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Muammer Özbek (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Ahmet Denker (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Elif Aslı Yetkin (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Burak Özçetin (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Doç. Dr. Mehmet Erdem Günay (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Doç. Dr. Ilgar Şafak (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Betül Aktaş (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 
 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliği Madde 18 hükümleri uyarınca, Fakülte Dekanı’nın başkanlığında, Fakülte Kurulu'nun üç yıl için seçtiği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • Prof. Dr. M.N.Alpaslan Parlakçı (Vekil Dekan)
 • Prof. Dr. K.M. Murat Tunç (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. Elif Aslı Yetkin (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Prof. Dr. C. Deniz Yenigün (Seçilmiş Profesör Üye)
 • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Doç. Dr. Tuğba Dalyan (Seçilmiş Doçent Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz (Seçilmiş Doktor Öğretim Üyesi)