Vizyon ve Misyon

Vizyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında eğitime, bilime, araştırmaya, yaşam boyu öğrenmeye ve girişimciliğe adanmış, doğaya ve çevreye duyarlı, toplumla bütünleşmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan lider bir yenilik ve yaratıcılık merkezi olmayı hedeflemektedir.

Misyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; uluslararası düzeyde disiplinler arası çalışmayı ve özgün düşünmeyi benimsemiş, sosyal sorumluluğa ve kültürel farkındalığa sahip, mesleki etik değerlere saygılı, girişimci, yenilikçi ve lider mühendisler ve bilim insanları yetiştirmeyi, temel ve uygulamalı araştırmalarla evrensel düzeyde bilgi ve teknoloji üretmeyi ve yaymayı, insanlık için fark ve fayda yaratmayı görev edinmiştir.