Hakkında

Uygulamalı Bilimler Fakültesi BİLGİ idari çatısına en son katılan akademik birimimizdir. 2022 yılında hâlihazırda üniversitemizin güçlü olduğu disiplinleri bünyesinde barındıran dört yüksekokulunun birleşmesi ile kurulmuş olup köklü bir uygulamalı bilim geleneğini artık fakülte çatısı altında yürütmektedir. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz şemsiyesi altında Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Spor Yöneticiliği ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri aktif olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Fakültemiz, yapısında bulunan disiplin alanlarında bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak nitelikli eleman yetiştirme ve ilgili bilim alanlarına katkı sağlayan bilimsel araştırmalar yapmada uluslararası düzeyde rekabetçi fakültelerden birisi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle alanında ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip olmayı; sektörde tercih edilen mezunlar yetiştirmeyi, yetiştirdiği mezunlar ve yaptığı bilimsel araştırmalarla ilgili sektörlere yön vermeyi; bölge ve ülke ekonomisinin itici gücü olmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimizin akademik, profesyonel ve bireysel gelişimlerini eğitim süreçlerinin her aşamasında destekliyoruz. Onların hızla değişen günümüz dünyasına uyum sağlayabilecek, güncel ve uluslararası yetkinliklerle sahip, iletişim ve çözüm üretme becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen bireyler olarak mezun olmaları öncelikli hedeflerimizdendir.

Bununla birlikte, üniversitemizin “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla sunduğu saygın ve ayrıcalıklı eğitim doğrultusunda, öğrencilerimizin seçtikleri disiplinde hayatın içinde deneyim kazanmalarını en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. İş yaşamına hazırlık programlarıyla, zorunlu ve isteğe bağlı stajlarla ve kampüslerimizde sunduğumuz “yaparak öğrenme” olanaklarıyla öğrencilerimizi mesleki açıdan geliştiriyor ve onların ileride çalışacakları iş alanlarını tanıyarak deneyim sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin seçtikleri disiplinde uzmanlaşmalarını ve mezuniyet sonrası iş yaşamına daha hızlı adapte olmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

Bu hedefimizi destekleyici olarak fakültemiz ile uluslararası alanda marka haline gelmiş kurumlar arasında yapılan ve yapılacak iş birlikleri ve anlaşmalar sayesinde; öğrencilerimizin ilgili sektörler ile entegre eğitim almaları mümkün olacaktır. Böylelikle, öğrencilerimiz mezun olduklarında gerek teorik gerekse günümüzün gerekliliği olan sayısal ve dijital yetkinlikler açısından kuvvetli altyapıları sayesinde teori ile pratiği ideal kombinasyonda birleştirerek ilgili sektörlerin standartlarını yükseltecek yönetici adayları haline geleceklerdir.