Hukuk Seçimlik Dersler

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin büyük önem verdiği bir nokta öğrencilerinin zorunlu dersler dışında, uzmanlaşmak istediği alanlarda mümkün olduğu kadar çok seçimlik derse katılabilmesidir. Bu amaçla gerek Fakültemiz mensupları gerekse konunun uzmanlarından alınan destek ile aşağıda gösterilen geniş seçimlik dersler listesi öğrencilerimize sunulmaktadır. Bunlar yalnızca hukuk lisans programında sunulan seçimlik derslerdir. Son sınıf öğrencilerimiz dilerlerse hukuk yüksek lisans programlarından da ders seçebilirler. (Hukuk yüksek lisans programı için tıklayınız)

HUKUK FAKÜLTESİ
2022-2023 AKADEMİK YILI TÜM SEÇİMLİK DERS LİSTESİ
TÜRKÇE BAŞLIKLI (GÜZ & BAHAR DÖNEMİ)

1. LAW 113 Hukuk ve Toplum
2. LAW 115 Hukuk ve Siyaset
3. LAW 116 Hukukçular İçin Ekonomi
4. LAW 118 Avrupa Birliği Kurumları
5. LAW 144 Edebiyat ve Hukuk
6. LAW 155 Cumhuriyet Dönemi Hukuk Politikaları
7. LAW 165 Parlamento Hukuku
8. LAW 203 Farazi mahkeme Yarışmalarına Hazırlık
9. LAW 204 Kültür ve Sanat Hukuku
10. LAW 205 Hukuk ve Psikoloji
11. LAW 207 AB Hukukunun Türk Mevzuatına Etkisi
12. LAW 209 Hukukta Danışmanlık ve Mülakat Teknikleri
13. LAW 210 Hukuk Metodolojisi
14. LAW 211 Hukuk ve Ekonomi
15. LAW 216 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı
16. LAW 220 Siyasi Partiler, Seçimler ve Demokrasi
17. LAW 230 Kriminoloji
18. LAW/E 265 Hukuki Savunma ve Farazi Dava Uygulamaları
19. LAW 290 Yabancıların Türkiye'deki Temel Hak ve Özgürlükleri
20. LAW 303 Medya Hukuku
21. LAW 311 Şirketler Hukuku
22. LAW 312 Ceza Adaleti
23. LAW 318 ABD Hukukuna Giriş
24. LAW 323 Milletlerarası Satım Hukuku
25. LAW 324 Avrupa Hukukunda ve Milletlerarası Özel Hukukta Uyumlaştırma: Güncel Gelişmeler
26. LAW 334 Atipik Sözleşmeler
27. LAW 360 İnternet Hukuku
28. LAW 365 Rekabet Hukukunda Güncel Konular
29. LAW 371 Kamu Maliyesi
30. LAW 372 Vergi Hukuku
31. LAW 380 İmar Hukuku
32. LAW 390 Tüketiciyi Koruma Hukuku
33. LAW 402 Adli Tıp
34. LAW 405 Günlük Yaşamda Hukuk Kliniği I
35. LAW 406 Günlük Yaşamda Hukuk Kliniği II
36. LAW 407 Özel Konular: e-Devlet
37. LAW 408 Sermaye Piyasası Hukuku
38. LAW 409 İnfaz Hukuku
39. LAW 414 Avukatlık Hukuku
40. LAW 416 Yabancı Yatırım Hukuku
41. LAW 417 Spor Hukuku
42. LAW 419 Uluslararası Ceza Hukuku
43. LAW 425 Uygulamalı Hukuk Kliniği I
44. LAW 426 Uygulamalı Hukuk Kliniği II
45. LAW 427 Siber Haklar Hukuk Kliniği I
46. LAW 428 Siber Haklar Hukuk Kliniği II 
47. LAW 445 Uygulamada Tartışılan Güncel Suç Tipleri
48. LAW 450 Rekabet Hukuku
49. LAW 460 Hukuksal Analiz ve İngilizce Yazım
50. LAW 465 Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku