Davranış İlkeleri ve Etik Kurallar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Davranış İlkeleri ve Etik Kurallar

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, araştırma ve öğretim faaliyeti içinde öğrenci ve çalışanlarıyla akademik bir bütündür. Bu bütünün her bir üyesi hukukun ve diğer insani ilişkilerin çizdiği uzlaşmacı bir yaklaşım içerisinde ve aşağıdaki davranış ilkeleri ve etik kurallar dâhilinde hareket etmeyi kabul etmiş sayılır. Bu ilkelerin ve kuralların en geniş çerçevesini demokratik birlikte yaşama kültürü çizer.
 2. Hukuk Fakültesi çalışanları ve öğrencileri,
  a. Üniversite bünyesinde yazılı ve sözlü iletişimi, üslup ve içerikte saygı, nezaket ve özen yükümlülükleri gözeterek kurmalı, gerçekleri çarpıtmamalı veya saklamamalıdır,
  b. Ayrımcı, dışlayıcı, zarar verici her türlü söylem, eylem ve tutumlardan kaçınmalıdır,
  c. Şeffaf, çözüme yönelik ve uzlaşmacı davranmalıdır,
  d. Sorunları öncelikle muhatapları ile çözmek konusunda gayret etmelidir,
  e. Yazılı ve sözlü iletişimde, Fakülte çalışanlarının iş yükünü, mesai saatlerini ve araştırma faaliyetlerini gözetmelidir,
  f. Öğretime ilişkin farklı ihtiyaç, istek ve taleplerini, öğretim tarzının, biçiminin ve içeriğinin öğretim üyelerinin akademik yaratıcılık ve özgürlük alanı olduğunu gözeterek iletmelidir.
 3. Ayrıca fakültenin her bir bileşeninin, hukuk fakültelerinin toplumsal sorumluluklarını göz önünde bulundurmak, hukuk mesleğinin gerekleri olan haysiyet, saygı ve medeni ilişkiler hususlarına azami özen göstermek ve birer hukukçu ve hukukçu adayı olarak hukuk meslek etiğine uygun davranmak yükümlülüğü vardır.
 4. Öğrenciler açısından disiplin cezası gerektiren eylemler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenmiştir.