Çift Anadal

 1. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal Yönetmeliği
 2. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Çift Anadal İlke Kararı (1)
 3. Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Cift Anadal ilke Karari (2) 


Başvuru Koşulları Hakkında:

Hukuk Fakültesi’nde çift anadal başvurusu yapabilmeniz için ilk olarak, esas anadal programına kayıt yaptırdığınız yıl itibariyle Hukuk Fakültesi için belirlenen başarı sıralaması koşulunu karşılamanız gerekir.

 • 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun 51. sayfasında "Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırasının / EA / En düşük 125 bininci (125.000)" olması koşulu öngörülmüştür.
 • 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun 14. sayfasında "Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırasının / EA / En düşük 125 bininci (125.000)" olması koşulu öngörülmüştür.
 • 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun 12. sayfasında "Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırasının / EA / En düşük 125 bininci (125.000)" olması koşulu öngörülmüştür.
 • 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun 12. sayfasında “Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırasının / EA / En düşük 125 bininci (125.000)” olması koşulu öngörülmüştür.

Örnek: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2020 yılında bir lisans programına yerleşen adayın, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, Hukuk Fakültesi’ne çift anadal başvurusu yapabilmesi için başarı sıralaması EA en düşük 125.000 olmalıdır. Dolayısıyla, bundan daha yüksek (örneğin, 1.000, 5.000, 10.000, 40.000 gibi) başarı sıralamasına sahip bir aday, bu koşulu kuşkusuz karşılayacaktır.

İkinci olarak, kendi bölümünüzde okurken, Hukuk Fakültesi’nden yukarıdaki İlke Kararı’nda belirtilen ön koşul derslerini almanız gerekmektedir. Bu karara göre,

(1) Kayıtlı olduğu programdaki yarıyılına bakılmaksızın, Hukuk Fakültesi’nde çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan dersleri alması gereklidir:

- LAW 121 (Anayasa Hukuku I),

- LAW 122 (Anayasa Hukuku II),

- LAW 131 (Medeni Hukuk I), 

- LAW 132 (Medeni Hukuk II).

(2) Irregular olması nedeniyle öğrenimine İkinci (Bahar) Döneminde başlayıp izleyen Birinci (Güz) Dönemi sonunda çift anadal için başvuran öğrencilerin ise aşağıda belirtilen derslerden en az dördünü tamamlamış olmaları gereklidir:

- LAW 111 (Roma Hukuku I),

- LAW 112 (Roma Hukuku II),

- LAW 121 (Anayasa Hukuku I),

- LAW 122 (Anayasa Hukuku II),

- LAW 131 (Medeni Hukuk I), 

- LAW 132 (Medeni Hukuk II).

Önemli Not: İrregular öğrenciler 2. Fıkrada belirtilen özel başvuru süresini geçirerek daha sonraki bir tarihte Hukuk Fakültesi’ne ÇAP için başvuracak olursa 1. fıkrada belirtilen dersleri almış olmaları aranmaktadır.

Üçüncü olarak, bu dersleri en geç 4. dönem sonuna kadar (açıldığı takdirde yaz okulundan da bu dersler alınabilir) İlke Kararı’nda gösterilen koşullarla başarıyla tamamlamanız gerekmektedir. İlke Kararı’nda belirtildiği üzere alınması gereken derslerin ortalamasının en az (2.00) olması gerekir. Bunun yanında ön koşul derslerinden birden fazla D veya D+ notu almış bir öğrenci, çift anadal başvurusu yapamaz. Fazladan ders alınabilir. Fakat bu durumda Hukuk Fakültesi zorunlu müfredatından alınmış tüm derslerin ortalamasının da en az (2.00) olması aranır.

Yukarıda sayılan koşulları sağladıktan sonra, son olarak, başvuru yaptığınız tarih itibariyle kayıtlı olduğunuz lisans programındaki başarı sıralamanız ilk % 20’lik dilim içinde yer almalı veya esas anadala kaydolduğunuz yıl itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin taban puanını karşılamalısınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin,

 • 2019 yılı taban puanı 312,905'tir.
 • 2020 yılı taban puanı 365,95'tir.
 • 2021 yılı taban puanı 331,960'tir.

Örnek: Yukarıdaki taban puanlarının altında puan almış bir öğrenci çift anadal programına başvurabilmek için yüzde yirmilik başarı koşulunu sağlamalıdır. Bu çerçevede kayıtlı olduğunuz lisans programındaki örneğin 100 öğrenci arasında esas anadal genel not ortalaması itibariyle ilk yüzde yirmilik dilimde, bir başka deyişle en azından 20. sırada yer almalısınız. Bu sayede başvuru yapmaya hak kazanmış olacaksınız.

Önemli Not: Hukuk Fakültesi’ne yapılan başvuruların çift anadal kontenjanından fazla olması halinde, başvuranların genel not ortalamasına göre belirlenen başarı sırası dikkate alınarak Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından çift anadala kabul kararı verilmektedir.

Başvurunuz öncesinde yukarıda yer alan yönetmeliği ve ilke kararını okumanız önem taşımaktadır. Herhangi bir sorunuz olduğunda, Hukuk Fakültesi’ne yapılan çift anadal başvurularını değerlendiren komisyon üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Evrim Erişir’e (evrim.erisir@bilgi.edu.tr) ve Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım’a (nilgun.basalp@bilgi.edu.tr) e-posta gönderebilirsiniz.


Çift Anadal Başvurusunda Bulunmaya Karar Verdiğinizde:

Esas anadal programınızda ders kaydınızı tamamlayıp akademik danışman onayınızı aldıktan sonra kendi Fakültenize hitaben amacınızı açıklayan bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Bu dilekçeye aşağıdaki yazılar eklenmelidir:

 1. Hukuk Fakültesi’nden almak istediğiniz derslerin hocaları tarafından verilecek “uygundur” yazısı
  • Lütfen bu derslerin esas anadal dersleri ile çakışmayacak şekilde planlanmasına özen gösteriniz. Aksi takdirde hocalarınız dersi almanıza onay veremeyeceklerdir.
  • Uygundur yazısının imzalatılmasına gerek bulunmamaktadır. E-posta yoluyla onay verilmesi yeterlidir.
  • Law 131/132 derslerini almanıza onay verilebilmesi için lütfen Arş. Gör. Salih Pamukçu'ya (salih.pamukcu@bilgi.edu.tr); Law 121/122 derslerini almanıza onay verilebilmesi için Arş. Gör. Başak Ekinci’ye (basak.ekinci@bilgi.edu.tr) e-posta gönderiniz.
  • Irregular öğrencimiz iseniz Law 111/112 derslerini almanıza onay verilebilmesi için, lütfen Arş. Gör. Yeliz Yücel’e (yeliz.yucel@bilgi.edu.tr) e-posta gönderiniz.
 2. Kendi akademik danışman hocanızdan onay yazısı

Önemli Not: Bu dilekçe Hukuk Fakültesi'ne değil, kendi fakültenize teslim edilmelidir.

Önkoşul derslerini alıp başarılı olduktan sonra esas anadal eğitiminin en erken üçüncü yarıyılının, en geç beşinci yarıyılının başında çift anadal için başvuruda bulunulabilirsiniz. Başvurunuz Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Hukuk Fakültesi çift anadal kontenjanı, çift anadala öğrenci kabulü yapılan yılda ÖSYM kılavuzunda açıklanan kontenjanın % 20'sidir.

Başvurunuzun Kabul Edilmesi Durumunda:

 1. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Artık aynı zamanda Hukuk Fakültesi öğrencisisiniz. Hoş geldiniz!
 2. Çift anadal programı öğrencisi olarak Hukuk Fakültesi dersleri SIS öğrenci sayfanıza eklenecek ve (Hukuk Fakültesi dersleri dahil) ders kayıtlarınızı yine SIS üzerinden esas anadalınızdaki akademik danışmanınız gözetiminde yapmaya devam edeceksiniz.
 3. Derslerinizde başarılı olmanızı dileriz. Çift anadal mezuniyeti için yukarıda yer alan Yönetmelik’te belirtilen özel koşulları sağlamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.