Hakkında

İnsana dokunan kadim mesleklerden biri olan hukuk, eğitimi açısından bir yandan Roma hukukundan günümüze intikal eden temel kurallar ve hukuk dalları, öte yandan yeni veya gelişmekte olan alanlarla Hukuk Fakültesi öğrencisinin hukuki bakış açısını şekillendirmektedir.

“Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla hukuk eğitimi veren BİLGİ Hukuk Fakültesi için bu sözü, içinde insan yaşamının anlamının saklı olduğu “merak et” mottosu tamamlamaktadır. Merak etmenin bize kazandırdığı yeni fikirler ve bu fikirlerle şekillenen hukuk eğitimi öğrenciye eleştirel, sorgulayıcı, çok disiplinli bakış açısı, analitik düşünme ve yorum yapma yetisi kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz, Erasmus değişim programı kapsamında BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin sunduğu zengin olanaklardan yararlanarak farklı hukuk fakültelerinde vizyonlarını artırma olanağı bulmaktadır. Hukukçu kimliği kazanacak bireyler için bu vizyonla tasarlanmış bir eğitim şüphesiz uygulama ile eşleştirilmeli ve hukuk uygulaması ön deneyimi Hukuk Kliniği eğitimleri ile desteklenmelidir.

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin Türkiye’de öncülük ettiği Hukuk Kliniği çalışmaları öğrencilere bu konuda gerekli desteği sağlamaktadır. BİLGİ Hukuk, öğrencilerine hukuki sorunları irdelerken sivil toplum, özel sektör, kamu sektöründeki gereksinimler, global gelişmeler ile akademik bilgiyi sentezleyerek mevzuat yazım süreçlerine ilgili çalışmalar kapsamında dahil olma fırsatı sunmaktadır. Kanun koyucu gibi düşünebilme ve hareket edebilme deneyimi BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin öğrencilerine sunduğu benzersiz deneyimler arasındadır.

İnternet sadece küresel toplumu birbirine bağlamakla kalmayıp, bilişim ve teknoloji alanındaki her yeni gelişme üzerinde hukuken düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken ortak sorunlar yaratarak, farklı ülkelerin hukuk sistemlerini ve mevzuatı da birbiri ile uyumlu hale getirmektedir. Bu realite ise, hukukçunun mesleğini icra edeceği coğrafyanın dünyanın herhangi bir noktası olması sonucunu doğurmaktadır. BİLGİ Hukuk; Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku gibi alanlarda Türkiye’deki öncü rolüyle öğrencilerini farklı hukuk sistemlerinde hukukçuluk yapabilme vizyonu ile yetiştirmektedir.

Geçtiğimiz birkaç yıla kadar dijital çağ olarak adlandırdığımız yüzyılı artık yapay zekâ karakterize etmektedir. Yapay zekânın her sektörde olduğu gibi, hukuk sektöründe de kapsam, ölçek öğrenme gibi başlıklarda yaratacağı değişime hazır hukukçuların yetişmesi önem taşımaktadır. Hele yapay zekâyla gelen bu değişim temel standartlarımız olan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü doğrudan etkileyince yapay zekâ çağında hukukçuların eğitimi kritik önem taşımaya başlamıştır. BİLGİ Hukuk, bu noktada öğrencilerini yapay zekâya ilişkin teknolojik gelişmeler, politika ve yasal düzenleme tartışmalarına ilişkin güncel bilgilerle geleceğe hazırlamaktadır.

BİLGİ Hukuk Fakültesi misyonunu “daha yenilikçi ve girişimci bir hukuk fakültesi” olarak belirlemiştir. Dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dünya düzeninin girişimci ve inovatif hukukçularını yetiştirmek amacıyla Türkiye’de ilk defa bir hukuk fakültesinde laboratuvarlar açılmıştır. Hukukta Tasarım, Hukukta Teknoloji, Mahremiyet ve Yenilikçilik, Veri Temelli Ekonomi ve Yeni Üretim Araçları olmak üzere toplam dört laboratuvar öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktadır. 

Bir hukuk eğitiminin daha iyi nasıl olması gerektiği, bu eğitimden beklentiler ve eğitimi verecek fakültelerin yol haritalarının ortak akılla ve çok paydaşlı bir şekilde belirlenmesi gerekliliği karşısında; BİLGİ Hukuk Fakültesi olarak kendi yol haritamızı belirlerken öğrenciler, kamu, özel sektör, sivil toplum ve diğer akademik kurumların görüş ve düşüncelerini “merak ediyor” ve bunlara öncelik veriyoruz. Bize kılavuzluk eden bu kıymetli fikirleri bu link üzerinden sizlerle de paylaşarak BİLGİ Hukuk Fakültesi Dekanı’nın yukarıdaki satırları dışında çok paydaşlı mesajını dikkatinize sunmak isteriz.