Hakkında

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Bu nedenle, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku gibi geleneksel olarak hukuk öğretiminin temel derslerine tüm Hukuk Fakültesi müfredat programında yer verilir. Bu durum tüm dünyada mesleki de bir zorunluluktur.

Öte yandan, sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, vb. ortaya çıkan yeni hukuki düzenleme alanları da hukuk eğitiminin bir parçası olmalıdır. Nitekim 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek hızlanan ekonomi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler hukuk eğitiminde başka alanların da önem kazanmasına neden olmuştur. Bu nedenle BİLGİ Hukuk Fakültesinin müfredatında Rekabet Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku gibi birçok seçmeli ya da zorunlu derse de yer verilmiştir. Bu derslerin önemli bir kısmı İngilizce sunulmaktadır.

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki BİLGİ Hukuk Fakültesi, 2016-2017 akademik yılından itibaren, dört yıllık lisans programının toplam kredi yükünün yüzde 30’u oranında bir kredi yüküne sahip derslerini İngilizce dilinde vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz yan dal ve çift anadal yapma olanağı sayesinde multidisipliner bir eğitim alma imkânına da kavuşabilmektedir.

BİLGİ Hukuk öğrencileri, eğitim hayatları boyunca bir yandan zengin Erasmus anlaşmaları sayesinde eğitim hayatlarının bir ya da iki dönemini yurtdışında bir Üniversitede sürdürebilirken, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen birçok farazi dava (Moot Court) yarışmalarına katılma ve böylece kendilerini geliştirme olanağı da elde etmektedirler. BİLGİ’deki hukuk eğitiminin önemli bir diğer bileşeni ise Hukuk Kliniği dersidir. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açılan bu ders, 2003 yılında, Türkiye’de ilk kez BİLGİ Hukuk Fakültesi müfredatında yer almış bir hukuk eğitimi metodolojisidir ve BİLGİ Hukuk bu eğitimde 15. yılına girmiştir. Öğrenciler, bu eğitim modeli sayesinde, temel hukuki bilgi ve becerilerini gerçek vakalar üzerinde uygulayarak, bunların ilgili olduğu kişilere yön gösterici ve karşılıksız bir hukuk bilgisi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca 2003’ten beri düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği de öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarına önemli bir katkı sağlamaktadır.

BİLGİ Hukuk Fakültesinin değerli öğretim kadrosu eğitimin yanı sıra bilimsel çalışmalar alanında da her zaman öncü bir rol üstlenmiş ve üstlenmeye devam etmektedir. Bu bağlamda Fakültemiz bünyesinde pek çok araştırma merkezi ve enstitü bulunduğuna dikkat çekmek gerekir. Bunları Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karşılaştırmalı İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak saymak mümkündür.