Tarihçe

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk yapılanması içinde Hukuk Fakültesi bulunmuyordu. Ancak kısa bir süre sonra, 28 Mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı bir Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Fakülte, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanlığı görevini Prof. Dr. Uğur Alacakaptan üstlenmiştir. Prof. Dr. Alacakaptan, Türkiye Ceza Hukuku camiasının önde gelen akademik simalarından biridir ve daha önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Alacakaptan, 1999 yılının Kasım ayında sağlık nedeniyle BİLGİ Hukuk Fakültesi’ndeki dekanlık görevinden ayrılmış fakat öğretim üyeliğini sürdürmüştür. Aynı tarihte, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eski öğretim üyelerinden Roma Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş dekanlığa atanmış ve 2002 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2002 yılından sonra ise, 2020 yılının Ocak ayına kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevi, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tarhanlı tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten itibaren ise Medeni Hukuk öğretim üyesi Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu dekanlık görevini sürdürmektedir.

Bugün BİLGİ Hukuk Fakültesi aradan geçen 23 yılın sonunda, 2800’den fazla lisans ve 1200’den fazla yüksek lisans mezunu olan, kadrosunda 50’nin üzerinde tam zamanlı öğretim üyesi ve araştırma görevlisi bulunan, bünyesinde 6 araştırma ve uygulama merkezinin yanı sıra Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nü barındıran, lisans programının yanı sıra 4 yüksek lisans ve 2 doktora programını sürdüren bir yapıya dönüşmüş durumdadır.