Kütüphane

HUKUK VERİTABANI KAYNAKLARI 

Konularına göre:

 • İngiltere hukukuna ilişkin: Westlaw, UK
 • Alman hukukuna ilişkin: Beck Online
 • İsviçre hukukuna ilişkin: Swisslex
 • Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hong Kong kanunları ve mahkeme kararları ile hukuk dergileri: Westlaw Next
 • Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuka ilişkin kaynaklar ile Anglo Amerikan hukuk sistemine ilişkin makaleler: HeinOnline
 • Avrupa Birliği müktesebatı ve içtihat hukuku: EUR-LEX
 • Uluslararası ticari tahkim hukukuna ilişkin: Kluwer Arbitration

Hukuk dergilerini içeren diğer veritabanları: 

 • Cambridge Journals Online
 • Oxford University Press Journals
 • China STM Focus
 • JSTOR Arts & Sciences IV Collection
 • Idealonline
 • Legal Online Dergi Veritabanı
 • Palgrave MacMillan Journals
 • SpringerLink
 • Taylor and Francis Online
 • Wiley Online Library

Türkiye hukuku:

 • Lebib Yalkın
 • Kazancı İçtihat Bilgi Bankası
 • Lexpera 
 • Legal Bank