Danışma Kurulu

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Itır Erhart, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Vekil Dekan
  • Prof. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Akademik Birim Üyesi
  • Doç. Dr. Elif Akçalı, Kadir Has Üniversitesi, Akademik Temsilci
  • Çiğdem Usta, Hayata Destek Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları
  • Meral Saçkan, MPR, İş Dünyası
  • Burçin Gürbüz, Atlas.Space, İş Dünyası
  • Meltem Gökmen Tol, Coca Cola, Sektör Temsilcisi
  • Nisan Dağ, Sektör Temsilcisi
  • Orhan Şener, TGS, Sivil Toplum Kuruluşları
  • Yiğit Kalafatoğlu, HOPİ, Mezun