Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, iletişimin, sosyal hayatın her alanına nüfuz ettiği, ancak henüz "insanlığın bir başarısı" olarak adlandırılamayacağı bir dünyada, bireylerin, "anlamın kontrolünü ele almalarını" sağlayacak ve onun tarafından kontrol edilmelerini önleyecek bir eğitim vermek için çaba harcıyor. İletişim Fakültesi, düşüncenin yalnızca sözcüklerle değil, görüntüler ve seslerle de ifade edilebileceği anlayışının yanı sıra eleştirel düşünce alışkanlığını geliştirmeye büyük önem veriyor.

Küresel ve yerel olan her şey, mümkün olan her biçimde iç içe geçerken, İletişim Fakültesi, müfredatın bir süreç olduğunun ve hem ulusal hem de uluslararası özellikler göstermesinin öneminin bilincinde. Fakülte ayrıca sosyo-kültürel bağlamı ve değerleri de gözardı etmiyor.

İletişim Fakültesi, iletişimin teknoloji ve araç-gereçle bağlantısının da bilincinde. Bu nedenle, teknolojik yenilikler yakından takip ediliyor, bu yeniliklere hızla adapte olunuyor. Teknik olanaklar sürekli güncelleniyor ve öğretimle etkin biçimde bütünleştiriliyor. Teknolojik yeniliklerin kültürel ve sanatsal etkileri ve sonuçları, bizim eğitim anlayışımız için çok önemli. Bu bağlamda, değişikliklerden kaynaklanan ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek, esneklik sağlamak için müfredat yeniden yapılandırılıyor.

İletişim Fakültesi, disiplinlerarası ve çok-disiplinli bir öğretim perspektifine sahip olmanın yanı sıra, bölümleri arasında diyalog kurmayı ve böylece farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin işbirliğini sağlamayı amaçlıyor. Öğrenciler böylelikle, medyanın teori ve pratiği, sanat yönetimi, film ve televizyon, görsel iletişim tasarımı, gazetecilik, fotoğraf ve video, halkla ilişkiler, reklam gibi birbiriyle ilişkili alanlarla da tanışıyorlar. Tüm bu alanlar, öğrencilerin eğitim yaşamları ve kariyerlerinde doğru yönleri bulmalarını sağlayacak büyük bir "bilgi haritası" oluşturuyor.