Staj

Gönüllü Staj

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri staj formlarını eğitim gördükleri kampüslerdeki Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim edebilirler.

Kuştepe Kampüsü:

A202 / kustepe.staj@bilgi.edu.tr

Dolapdere Kampüsü:

314/A  / dolapdere.staj@bilgi.edu.tr

santralistanbul Kampüsü:

ÇSM-110 / santral.staj@bilgi.edu.tr

 

Gönüllü stajlar yazın ya da dönem içinde isteğe bağlı yapılan stajlardır. Öğrenciler, hangi kurum ve departmanda ne kadar süre staj yapacaklarına çalışmak istedikleri kurumla birlikte karar verir.

Gönüllü stajlarda öğrencilerimizin SGK primleri, öğrencilikleri devam ettiği süre boyunca süre kısıtlaması olmadan okul tarafından karşılanır. Sigorta primlerinizin karşılanması için staj yapacağınız yer ve tarih belli olduktan sonra aşağıdaki belgeyi 10 iş günü önce Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne getirmeniz gerekir:

Staj Onay Formunu internet ortamında doldurmaya başlamak için tıklayınız. 

(Formdaki bilgileri online olarak eksiksiz biçimde doldurduktan sonra formu kaydedip “Yazdır” butonu ile çıktısını alarak 1. ve 3. sayfalardaki gerekli kaşe ve imzaları tamamlayınız. Belgeyi eğitim gördüğünüz kampüse teslim ediniz.)

Kurumların istediği SGK İşe Giriş Bildirgesi, Staj Onay Formu'nuzu eğitim gördüğünüz kampüsün Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmenizin ardından bilgiedu.net uzantılı öğrenci e-posta adresinize iletilir.

Devam eden stajınızı uzatmak için kurum onaylı staj uzatma formunu doldurup formun taranmış halini 5 iş günü önce eğitim gördüğünüz kampüsün e-posta adresine  göndermeniz gerekir. Staj uzatma formuna ulaşmak için tıklayınız.

Stajınızı planladığınızdan erken bitirmek için çalıştığınız yerden stajınızı bitirdiğinize dair dilekçe istemeniz ya da stajınızı sonlandırmak istediğinize dair bir dilekçeyi en kısa sürede eğitim gördüğünüz kampüsün Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne getirmeniz gerekir.

Staj yaptığınız yer okul tarafından stajınızın onaylandığını görmek istiyorsa, Staj Onay Formu'nu bize teslim etmeden önce formun bir kopyasını almanızı öneririz.

 

Herhangi bir sorunuz olursa bize e-posta ile ulaşabilirsiniz:

Kuştepe Kampüsü: kustepe.staj@bilgi.edu.tr

Dolapdere Kampüsü: dolapdere.staj@bilgi.edu.tr

santralistanbul Kampüsü: santral.staj@bilgi.edu.tr

 

Zorunlu Staj

1 MESLEK YÜKSEKOKULU

Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi Misyonu

Öğrencileri, bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak sektörde öncü kurum ve işletmeler ile bir araya getirerek potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ortam sağlamak.

 

Meslek Yüksekokulu Programları için adres:
Kuştepe Kampüsü

Staj Koordinasyon: A202

E-posta adresi: kustepe.staj@bilgi.edu.tr

Bölümünüzün zorunlu dersleri arasında staj dersi varsa, bu staj zorunludur. Zorunlu stajlar staj danışmanı hocalarınız tarafından koordine edilir. Bu konudaki soru ve sorunlarınızı MYO sekreterine yöneltebilirsiniz.

Zorunlu stajlarda öğrencilerimizin SGK primleri okul tarafından karşılanır.

Sigorta primlerinizin karşılanması için Staj Onay Formu'nu stajınıza başlamadan 10 iş günü önce Kuştepe Kampüsü Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmeniz gerekir:

Staj Onay Formu'nu internet ortamında doldurmaya başlamak için tıklayınız.

(Formdaki bilgileri online olarak eksiksiz biçimde doldurduktan sonra formu kaydedip “Yazdır” butonu ile çıktısını alarak 1. ve 3. sayfalardaki gerekli kaşe ve imzaları tamamlayınız. Belgeyi Kuştepe Kampüsü’ne teslim ediniz.)

Detaylı açıklamaları formda bulabilirsiniz. Teslim etmeden önce formu dikkatlice okumanızı öneririz.

Kurumların istediği SGK İşe Giriş Bildirgesi, Staj Onay Formu'nu Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmenizin ardından bilgiedu.net uzantılı öğrenci e-posta adresinize iletilir.

Staj yaptığınız yer okul tarafından stajınızın onaylandığını görmek istiyorsa, Staj Onay Formu’nuzu bize teslim etmeden önce formun bir kopyasını almanızı öneririz.

Zorunlu staj süresi boyunca Staj Defteri doldurmanız gerekmektedir. Staj defterini kustepe.staj@bilgi.edu.tr  adresinden talep edebilirsiniz.

Staj ile ilgili sorularınız için  kustepe.staj@bilgi.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

 

2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi Misyonu

Öğrencileri, bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak sektörde öncü kurum ve işletmeler ile bir araya getirerek potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ortam sağlamak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları için adres:
Kuştepe Kampüsü

Staj Koordinasyon: A202

E-posta adresi: kustepe.staj@bilgi.edu.tr

Bölümünüzün zorunlu dersleri arasında staj dersi varsa, bu staj zorunludur. Zorunlu stajlarda öğrencilerimizin SGK primleri okul tarafından karşılanır.

Zorunlu stajını devlet hastanelerinde yapacak öğrencilerimizin SIS sayfasında bulunan “Formlar” başlığı altındaki “Devlet Hastanesi Staj Sözleşmesi”ni doldurmaları gerekmektedir.

Zorunlu stajını özel kurum ya da kendi bulduğu hastanede yapacak öğrencilerimizin aşağıdaki Staj Onay Formu işlemlerini yapmaları gerekmektedir:

Staj Onay Formu'nu internet ortamında doldurmaya başlamak için tıklayınız.

(Formdaki bilgileri online olarak eksiksiz biçimde doldurduktan sonra formu kaydedip “Yazdır” butonu ile çıktısını alarak 1. ve 3. sayfalardaki gerekli kaşe ve imzaları tamamlayınız. Belgeyi Kuştepe Kampüsü’ne teslim ediniz.)

Detaylı açıklamaları formda bulabilirsiniz. Teslim etmeden önce formu dikkatlice okumanızı öneririz.

Sigorta primlerinizin karşılanması için Staj Onay Formunuzu /Sözleşmenizi staja başlamadan 10 iş günü önce Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmeniz gerekir.

Kurumların istediği SGK İşe Giriş Bildirgesi, Staj Onay Formu'nu   Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmenizin ardından bilgiedu.net uzantılı öğrenci e-posta adresinize iletilir.

Staj yaptığınız yer okul tarafından stajınızın onaylandığını görmek istiyorsa, Staj Onay Formu'nu bize teslim etmeden önce formun bir kopyasını almanızı öneririz.

Zorunlu stajınız için staj sürecinde Staj Kiti doldurmanız gerekmektedir. Staj kitini kustepe.staj@bilgi.edu.tr  adresinden talep edebilirsiniz.

Not: Zorunlu stajını devlet hastanesinde yapacak öğrencilerimizin “Staj için Gerekli Evraklar” başlığı altındaki evrakları hazırlaması zorunludur.

Staj ile ilgili sorularınız için kustepe.staj@bilgi.edu.tr  adresine yazabilirsiniz.

 

3 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi Misyonu

Öğrencileri, bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak sektörde öncü kurum ve işletmeler ile bir araya getirerek potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ortam sağlamak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi için adres:
Dolapdere Kampüsü

Staj Koordinasyon: 314/A

E-posta adresi: dolapdere.staj@bilgi.edu.tr

Bölümünüzün zorunlu dersleri arasında staj dersi varsa, bu staj zorunludur. Zorunlu stajlarda öğrencilerimizin SGK primleri okul tarafından karşılanır.

Sahaya çıkacağınız İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj için SGK primleriniz okul tarafından karşılanmaktadır.

Uygulama dersinde ise YÖK’ten gelen yeni yönetmeliğe göre SGK işlemi gerçekleştirmeden uygulamaya çıkabilirsiniz.

Stajını İstanbul devlet hastanelerinde yapacak öğrencilerimizin SIS sayfasında bulunan “Formlar” başlığı altından “Devlet Hastanesi Staj Sözleşmesi”ni doldurmaları gerekmektedir.

Stajını, İşletmede Mesleki Eğitimini, Uygulamalı Eğitimini özel bir kurumda ya da kendi bulduğu hastanede yapacak öğrencilerimizin aşağıdaki Staj Onay Formu işlemlerini yapması gerekmektedir.

Staj Onay Formu'nu internet ortamında doldurmaya başlamak için tıklayınız.

(Formdaki bilgileri online olarak eksiksiz biçimde doldurduktan sonra formu kaydedip “Yazdır” butonu ile çıktısını alarak 1. ve 3. sayfalardaki gerekli kaşe ve imzaları tamamlayınız. Belgeyi Dolapdere Kampüse’ne teslim ediniz.)

Detaylı açıklamaları formda bulabilirsiniz. Teslim etmeden önce formu dikkatlice okumanızı öneririz.

Sigorta primlerinizin karşılanması için Staj Onay Formu'nu staja başlamadan 10 iş günü önce Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmeniz gerekir.

Kurumların istediği SGK İşe Giriş Bildirgesi, Staj Onay Formu'nu Yetenek Gelişimi ve Staj Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmenizin ardından bilgiedu.net uzantılı öğrenci e-posta adresinize iletilir.

Staj – İşletmede Mesleki Eğitim – Uygulamalı Eğitim yaptığınız yer okul tarafından stajınızın onaylandığını görmek istiyorsa, Staj Onay Formu'nu bize teslim etmeden önce formun bir kopyasını almanızı öneririz.

Not: Zorunlu stajını devlet hastanesinde yapacak öğrencilerimizin “Staj İçin Gerekli Evraklar” başlığı altındaki evrakları hazırlaması zorunludur.

Staj ile ilgili sorularınız için dolapdere.staj@bilgi.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

 

Staj için gerekli evraklar

Devlet hastanesinde zorunlu stajınızı yaparken aşağıda belirtilen belge ve tahlillerin tarafınızca hazırlanması gerekmektedir.

Bu belgeler dışında staj yeriniz sizden ek evrak talep edebilir. Staj yerleriniz açıklandıktan sonra hastaneniz ile iletişime geçip detaylı bilgi almanız gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen tetkik, aşı ve evrakların staj anketini “Üniversite Bulsun” olarak işaretlemiş öğrencilerimiz tarafından tamamlanması zorunludur.

 • Sağlık Kurul Raporu’nda (Heyet Raporu) mutlaka "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir" ya da "Sağlık Kurumunda Staj Yapmasında Bir Engel Yoktur" ibaresi bulunması gerekir. Bu raporu temin etme süresi uzun olduğundan işlemlerine şimdiden başlamanız faydalı olacaktır. (Belgenin geçerlilik süresi 6 aydır)
  1. Öğrenci belgesi
  2. 2 adet kimlik fotokopisi
  3. Staj Başvuru Formu / Staj Sözleşmesi (Devlet hastanesinde staj yapacak öğrenciler bu sözleşmeyi SIS sayfasında bulunan Formlar alanından alacaktır. )
  4. SGK Giriş Belgesi (Üniversite tarafından bilgiedu.net e-posta adresinize gönderilecektir.)
  5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası/Eğitimi aldığını gösterir belge (BİLGİLearn sayfasında uzaktan eğitim alanında 4 saatlik İSG eğitimi bulunmaktadır. Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları Ocak ayı içinde bilgiedu.net uzantılı e-posta adreslerine gönderilecektir.)
  6. 1 adet vesikalık fotoğraf
  7. 2 adet hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası) (staj yeriniz belirlendikten sonra hastaneniz ile iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz)
 1. HBsAg, ANTİ-HBs, ANTİ-HCV, ANTİ HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz,Kan Grubu
 2. Göz muayenesi ve psikiyatri muayenesi Sonuçları
 3. KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu (Gürültü riski olan yerlerde staj yapacaklar için)
 4. EKG Raporu, akciğer grafisi raporu,
 5. Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı (zorunlu), (ilk dozun koruyuculuğu yok denecek kadar azdır, 1 yıl koruyabilmesi için ilk dozdan 1 ay sonra 2. aşı yapılmalıdır. 2. aşıdan ortalama 20 gün sonra yeterli antijen üretilir. Aşı kartının öğrencide olması gerekir; aile hekimi aşı kartını vermekle yükümlüdür), HEPATİT B aşısı (gerekmiyorsa aşıya gerek yoktur ibaresi olan doktor tanısı ve kaşesi) 

Bunlara ek olarak;

  • Protez Laboratuvarında staj yapacak öğrenciler için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak;
   • Dermatolojik muayene, Solunum Fonksiyon Testi sonuçları
  • Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak;
   • Dermatolojik muayene, Solunum Fonksiyon Testi sonuçları, Kan – idrar – civa düzeyi
  • Radyoloji stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Atipik hücre açısından periferik yayma TSH, Serbest T4 Tetkiki, Dermatolojik muayene sonuçları
  • Ameliyathane stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Solunum Fonksiyon Testi sonuçları
  • Patoloji stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Atipik hücre açısından periferik yayma, Solunum Fonksiyon Testi sonuçları
  •  Yeni Doğan ve Çocuk Bölümü stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Hepatit A ve Su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerleri
  •  Yoğun Bakım ve İmmün Süpresif Hastaların Bulunduğu Bölüm stajyerleri için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerleri
  •  Mikrobiyoloji Laboratuvarındaki stajyerler için yukardaki tetkiklere (1-2-3-4-5 madde zorunlu) ek olarak
   • Hepatit A (Anti HAV IgG ) markerleri gerekmektedir.

Bu belgeler sadece İstanbul’daki devlet hastaneleri için geçerlidir. 

Tetanoz aşınız yoksa stajınıza başladığınız tarihte en az 2 doz aşınızın tam olması gerektiğinden ve iki doz arasında en az 1 ay olması zorunlu olduğundan aşı planlamanızı şimdiden yapmanız büyük önem taşımaktadır.   

 

Sorularınız için bize dolapdere.staj@bilgi.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.