Kariyer Planlama Dersi

Bu ders, öğrencilerin, kariyer yönetimi sürecini anlayabilmelerini sağlamak; gerek eğitim, gerekse mesleki kararlar alırken onlara destek olmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler ders kapsamında; ilgi alanlarını, kişiliklerini, beceri ve değerlerini değerlendirebilme; kişisel özelliklerini kariyer, meslek ve eğitim kararlarına entegre edebilme; hedefleri doğrultusunda strateji geliştirebilme konusunda gelişim sağlayacaklardır. Bu ders üniversiteye yeni başlamış 1 ve 2. sınıf öğrencileri için tasarlanmış olup; farklı fakülte ve bölümlerden 3 ve 4. sınıf öğrencilerine de açıktır.

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

  • Kariyer seçim sürecinde; güçlü yanlarının yanı sıra, yetkinliklerine, ilgi alanlarına ve değerlerine dair iç görü kazanacaklardır.
  • Akademik branşları, meslek alanlarını ve lisansüstü eğitim imkanlarını keşfedeceklerdir.
  • İş dünyasında hangi temel yetkinliklere ihtiyaç duyulduğunu ve bu becerileri nasıl geliştirebileceklerini öğreneceklerdir.
  • Farklı CV formatlarını inceleyecek ve etkili, güçlü CV'ler yazma becerisi geliştireceklerdir.
  • İş verenlerin adaylarda ne gibi özellikler aradıklarını, çeşitli sorulara nasıl yanıtlar verilmesi gerektiğini öğrenecek; farklı değerlendirme tekniklerini inceleyecek ve iş görüşmesi için hazırlanacaklardır.
  • Etkili iş arama teknikleri ve networking becerisi geliştirebileceklerdir.
  • İş başvuruları, profesyonel ağ geliştirme gibi alanlarda sosyal medya ve teknolojiyi kullanma becerisi geliştireceklerdir.
  • İş başvurusu için gerekli olan farklı yazı formatlarını öğrenecek; etkili başvuru mektupları hazırlayabileceklerdir.