Hakkımızda

Birimin Misyonu

Öğrenci ve mezunların kişisel ve profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yetkinlik, bilgi, beceri ve deneyimlerini kariyer geliştirme programları, sektör buluşmaları, iş ve staj fırsatları yoluyla katkıda bulunarak, potansiyellerini gerçekleştirmelerinde rehber olmaktır.

Birimin Hedefleri

  1. Öğrenci ve mezunların birim ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
  2. Öğrenci ve mezunlara ilgi alanları, becerileri, değerleri, kişilikleri ve gelecek hedefleri dâhil olmak üzere kendi kimlikleri hakkında öz değerlendirme, öz yansıtma ve aktif keşif yoluyla hizmet, program, kaynak ve araçlar sağlamak.
  3. Öğrenci ve mezunlara, kişisel yetkinliklerini yansıtan, kariyerleriyle ilgili etkili ve iyi yapılandırılmış belge yazma becerisi, arzu edilen hedefin anlaşılması, şu anda bulunan yer ile varılmak istenen yer arasında bağlantıyı kurabilme yeteneklerine destek olmak.
  4. Öğrenci ve mezunlara, işe karar verme sürecindeki potansiyel seçimleri belirleme ve araştırma becerisi kazanmalarında ve ardından seçilen fırsatları profesyonel bir şekilde kendilerini tanıtma ve pazarlamalarında yardımcı olmak.
  5. Öğrenci ve mezunlara farkındalıklı ve tatmin edici kariyer seçmeleri amacıyla kariyer seçeneklerini keşfetme, fırsatlar için hazırlık yapma ve gerekli bağlantıları kurmak için üniversitenin ağını kullanma konusunda yardımcı olmak.
  6. Meslekler, çalışma alanları, fırsatlar, organizasyonlar ve açık pozisyonları hakkında güncel bilgi ve kaynak sağlamak.
  7. Öğrenci ve mezunlar için kısa ve/veya uzun vadeli fırsatlar yaratmak için sektör ile ağ oluşturmak ve ilişkileri sürdürmek.
  8. Zorunlu\Gönüllü staja çıkacak tüm öğrencilerin stajlarını sorunsuz bir şekilde başlamaları ve başarı ile bitirmeleri için dikkat etmeleri gereken kuralları aktarmak.
  9. Birebir ve grup görüşme metodu ile staj danışmanlığı vererek, öğrencinin aldığı eğitim, kariyer hedefleri ve kişilik özelliklerine uygun şekilde staj yapmalarını sağlamak.

 

Ekibimiz

Serhat GÜLER
Yetenek Gelişimi Ve Staj Koordinasyon Ofisi Takım Yöneticisi
serhat.guler@bilgi.edu.tr

0212 311 66 85

Tuğçe TÜMER AKMAN
Staj Operasyonları Ve Eğitim Projeleri Sorumlusu
tugce.tumer@bilgi.edu.tr

0212 311 72 20

Büşra ERTÜRK
Yetenek Gelişimi Ve Staj Operasyonları Uzmanı
busra.erturk@bilgi.edu.tr

0212 311 64 53

Fatma Hilal BİCİL
Staj Planlama Uzman Yardımcısı
hilal.bicil@bilgi.edu.tr

0212 311 50 25

Hilmi DÖNMEZ
Yetenek Gelişimi Ve Staj Planlama Sorumlusu
hilmi.donmez@bilgi.edu.tr

0212 311 63 20

Cansu COŞKUNSU
Yetenek Gelişimi Ve Sektörel İlişkiler Uzmanı 
cansu.coskunsu@bilgi.edu.tr

0212 311 62 13

Bize Ulaşın!


bilgitalent@bilgi.edu.tr 

staj@bilgi.edu.tr 

https://www.instagram.com/bilgitalent/

https://www.linkedin.com/showcase/bilgitalent/

https://twitter.com/bilgitalent

 

Nerdeyiz?

Santralistanbul ÇSM-110 / Kuştepe A-202 / Dolapdere A-314