Vizyon ve Misyon

Vizyon

Toplumsal gelişime katkıda bulunmayı ve daha iyiye yönelik değişiklikler yaratmayı hedefleyen, etik, yenilikçi ve sosyal sorumluluk bilincine sahip profesyoneller yetiştirmek.

 

Misyon

İşletme Fakültesi, sürdürülebilirlik ve etik değerler ekseninde, öğretim ve öğrenmede mükemmelliğe, uluslararası alanda tanınan araştırmalara, yeniliğe ve sosyal etkiye adanmış bir akademik topluluk oluşturmayı amaçlar.