Hakkında

Bilginin hızla yayıldığı, değiştiği bir dünyada İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak bu değişimi yaratan öncü kurumlardan biri olmayı hedefledik. 90’ı aşkın tam-zamanlı öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve konuk eğitmenden oluşan güçlü akademik kadromuz ve kamudan özel sektöre farklı iş alanlarında, dünyanın ve Türkiye’nin saygın kurumlarında çalışan, binlerce mezunumuzun desteği ile bunu başarmaktayız.

Fakültemizde,  5’i İşletme 4’ü ise Ekonomi Bölümüne bağlı olmak üzere, toplam 9 farklı lisans programı yürütmekteyiz. Ayrıca hem işletme, hem de ekonomi alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarımız bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin en büyük fakültesiyiz. Öğrencilerimize disiplinler arası bir yaklaşımla, çağa uygun, global dünyamıza kolaylıkla ayak uydurmalarını sağlayan bir eğitim sunuyoruz. Akademik kadromuz ve akademik programlarımız konusunda iddialıyız. Öğrencilerimize sağlam bir profesyonel eğitim ve zengin bir temel kültür eğitimi vermek öncelikli amacımızdır. Zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerimiz, hem kendi bölümlerinden, hem de diğer bölüm ve fakültelerden, ilgi alanları doğrultusunda, seçmeli dersler alabiliyorlar ve bu sayede geniş bir perspektif ve donanım elde edebiliyorlar. Teoriyle pratiği harmanlamak, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmayı sağlamak, eğitim felsefemizin temelini oluşturmaktadır. 

İşletme Fakültesi olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin temel misyonu çerçevesinde, toplumun her kesimiyle oluşturduğumuz güçlü bağlarımızı korumaya önem veriyoruz. Çok çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklerimizin, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, toplumla olan bağlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. 

Araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar açısından da öncü bir fakülteyiz. Türkiye ve yurtdışındaki akademik çevrelerle sürdürdüğümüz paylaşım ve işbirliğine özel bir önem veriyoruz. İşbirliklerimiz sayesinde öğrencilerimiz de dünyanın birçok yerinde uluslararası değişim programlarına katılarak ufuk ve vizyonlarını geliştiriyorlar, farklı kültürlere kolaylıkla uyum sağlar hale geliyorlar.

Öğrencinin üniversite yaşamına etkin bir biçimde katılımının bir hak ve sorumluluk olduğu düşüncesinden hareketle, yeni ders programlarının oluşturulmasından sosyal projelere kadar her alanda öğrencilerimizin katılımı ve katkılarını teşvik etmekteyiz. Üniversitemizin günümüz dünyasının sorunlarıyla başa çıkabilme yetisini geliştiren, canlı, akademik, kültürel ve sosyal ortamı, öğrencilerimize hayatları boyunca yol gösterici olmaktadır.