Projeler

EKİP (Etkin Kadın İş Platformu)

https://ekiplatformu.com/hakkimizda/#isortaklari

EKİP, İstanbul’da Avrupa Birliği finansmanı ile Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı çerçevesinde Dünya Bankası yönetiminde uygulanan yepyeni bir sağlıklı gıda üretim projesi. Hedefimiz sürdürülebilir üretim mekanizmaları aracılığıyla yenilikçi, sağlıklı ve hesaplı gıda ürünleri ve yemekler üretmek. Bu hedefe ulaşırken kadınlar tarafından ve kadınlar için uygulanan sosyal kooperatifçilik ilkelerinden yararlanıyoruz. Project tasarısı ve uygulanabilirliği ise bir C@rma kuruluşu olan JANA önderliğindeki konsorsiyum tarafından yönetiliyor. BİLGİ İşletme Fakültesi olarak kadınların girişimcilik alanında yer almasının ve bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasının önemine inanıyoruz. Evrensel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde, topluma hizmet sunmak amacıyla EKİP’te biz de yerimizi aldık.


Türkiye İnsan Hakları Kapasitesi Geliştirme Programı, İnsan Hakkı Kentleri Projesi

Öğretim Üyemiz Doç Dr. Yelda Yücel’in cinsiyet uzmanı olarak yer aldığı Raoul Wallenberg Institute Istanbul (RWI) tarafından yürütülen ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin de paydaşı olduğu bir projedir. Türkiye’nin çeşitli bölge ve illerinden farklı ölçekte yedi belediyenin kentlerde insan hakları normlarını yerleştirme ve hizmet tasarım ve sunumlarını buna göre oluşturma hedefinin olduğu projede hocamız insan hakları göstergelerinin üretilmesinde, belediyelerle yapılan yakın plan çalışmalarda; ilgili ulusal ve uluslararası konferans ve çalıştaylarda yer almıştır.

Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Eğitimi

UN Women’in (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) kendi çalışan ve uzmanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi eğitimi materyallerinin hazırlanması ve bu eğitimlerin dünyadaki çeşitli UN Women ofislerinde verilmesi çalışmalarını içeren projedir.2016’nın son çeyreğinden bu güne kadar biri pilot olmak üzere iki kez İtalya’da eğitim gerçekleştirilen proje Öğretim Üyemiz Doç Dr. Yelda Yücel’in de katkılarıyla devam etmektedir.


ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Tüm dünyadan prestijli üniversitelerle değişim anlaşmaları

University of London’a bağlı London School of Economics and Political Sciences ile iş birliği içinde yürütülen üç Üstün Başarı programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İngiltere’deki University of London’a bağlı London School of Economics and Political Science (LSE) akademik desteği ile Onaylı Eğitim Merkezi statüsünde yürütülen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Üstün Başarı Programı diplomasının yanı sıra ikinci bir diploma olarak University of London diploması almaya olanak sağlayan Üstün Başarı Programları, uluslararası platformlarda rekabete açık bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bilim insanı olmak isteyen mezunlarımız, dünyanın seçkin doktora programlarına kabul edilmekte; özel sektörde iş yaşamına atılmak isteyenler ise, sektörün aranan profesyonelleri olmaktadır.

Ekonomi ve İşletme (Üstün Başarı)
Ekonomi ve Finans (Üstün Başarı)
Yönetim ve Dijital İnovasyon (Üstün Başarı) ** Program 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edecektir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Murat Sertel İleri İktisadi İncelemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://mscenter.bilgi.edu.tr/

Murat Sertel İleri İktisadi İncelemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009 yılında, uluslararası alanda saygın ekonomi teorisyeni, Türkiye’de ileri iktisat teorisinin kurucusu, matematiksel sosyal bilimler geleneğini başlatan Profesör Murat Sertel onuruna kurulmuştur. Merkez, bu geleneğin bir parçası olan bilim insanları için bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlamaktadır. Misyonumuz, üyelerimizin bireysel bilimsel faaliyetlerinin koordinasyonu yoluyla, Türkiye'deki uluslararası kabul görmüş matematiksel sosyal bilimler geleneğini yansıtan ortak bir kimliği temsil etmektir.

BELİS (BİLGİ Economics Lab of İstanbul)

https://belis.bilgi.edu.tr/

Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuvarı olan BELİS (BİLGİ Economics Lab of İstanbul), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin idari ve mali desteğiyle Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin bir parçası olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Murat Sertel, Türkiye’de ileri iktisat teorisinin kurucusu olmakla kalmamış aynı zamanda Türkiye’de ilk iktisat deneylerini yapan bilim adamı olmuştur. Bu nedenle, BELİS’in onun adını taşıyan bir merkezin bünyesinde yer alması son derece anlamlıdır.

BELİS, iktisat teorisinin öngörülerini sınamak, insanların bireysel ve ortaklaşa karar verirken iktisadi ortamlara göre şekillenen davranış biçimlerini araştırmak ve iktisadi kurumların tasarımına rehberlik edecek deneysel araştırmalar yapmak için kurulmuştur. Bu açıdan, BELIS farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmaları için ortak bir zemin olmayı hedeflemektedir. Öte yandan, kısa/uzun dönem dersler ve seminerlerle deneysel iktisatın lisans ve lisansüstü düzeyde öğretilmesi, genel iktisat öğretimini destekleyici deneysel metotların kullanımının tanıtılması amaçlanmaktadır.

Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS)

https://cefis.bilgi.edu.tr/tr/

2015 senesinde kurulan Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (Center for Financial Studies (CEFIS)), akademik dünya ve iş dünyasıyla etkili bir fikir alışverişi ve ortak çalışma alanı sağlayarak, iktisat ve finans konularında çalışmalarını yürütmektedir. Merkez’in yapmakta olduğu araştırmalar varlık fiyatlama, sayısal finans, kurumsal finans, yatırım ve risk yönetimi, uluslararası finans, davranışsal finans ve iktisat, piyasa mikro yapısı, makroekonomi, yöneylem araştırmalarının ve tahmin yöntemlerinin finans ve iktisada uygulanması üzerinedir. Yapılan akademik çalışmalar ışığında, Merkez, ulusal ve uluslararası konumda etkin olmayı ve Türkiye’nin finansal aktörlerine tavsiyelerde bulunup, gerektiğinde danışmanlık ve eğitim faaliyetleri yoluyla Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

YAYINLAR

İşletme Fakültesi öğretim üyelerinin yayınlar listesine ulaşmak için tıklayın.

ÜYELİKLER

PRME

Birleşmiş Milletler’in desteğiyle 2007 yılında kurulan PRME inisiyatifi, işletme eğitiminde sorumluluk bilincini ve sürdürülebilirlik anlayışını kavrayan, değişime adapte olabilen ve değişimi gerçekleştirebilen iş liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Gönüllü bir inisiyatif olan PRME dünya çapında 650 üyesiyle Birleşmiş Milletler çatısı altında ve işletme ile ilgili organizasyonlar arasında en yaygın ağdır.

Altı temel prensip çerçevesinde işleyen PRME, işletme okullarının, ekonomik hedeflerle birlikte etik kuralları ve sürdürülebilirlik anlayışını dengelemeyi başaran liderler yetiştirmesini sağlamayı amaçlar.

Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.  https://www.unprme.org/

AACSB

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) dünyada 48 farklı ülkede yerleşik 716 eğitim kurumunun akredite olduğu işletme ve muhasebe programları kuruluşudur. Başka bir ifade ile dünyadaki 13.000’den fazla programının %5’inden daha azı bu akreditasyonu elde edebilmiştir.

Büyük çoğunluğu ABD ve Avrupa Ülkeleri olmak üzere; Şili, Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Filipinler, Finlandiya, Danimarka, Yeni Zelanda, Fransa, Norveç, Avusturalya, Kanada Çin, İspanya, Hollanda ve daha birçok ülkede AACSB faaliyet göstermektedir.

AACSB Akreditasyon Standartları ilk olarak 1919 yılında uygulanmıştır. Yıllar ilerledikçe bu standartlar, kaliteyi artırmak  ve gelişimi sağlamak amacıyla revize edilmiş ve geliştirilmiştir. Son yıllarda ise 2010 ve 2013 yıllarında standartlarda değişiklik yapılarak kalite artırılmak istenmiştir.  

İşletme eğitiminde inovasyonun hızlanması için bilginin ve başarılı uygulamaların paylaşımına adanmış, işletme eğitimi veren fakülteler, firmalar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından oluşan AACSB International, işletme eğitimindeki ve sektördeki en başarılı beyinleri bir araya getirerek ortak hedef olan gelecek nesillerdeki büyük liderleri yetiştirmek için çalışmalarını hedefler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi 5 Haziran 2018 tarihinden bu yana, işletme alanında eğitim veren fakültelerin en eski küresel akreditasyon kurumu olan AACSB  (Association to Advance Collegiate Schools of Business) üyesi bir işletme okuludur.

İşletme Fakültesi  bu birliğe dahil olarak, dünyanın 100 ülkesinden en iyi işletme eğitmenleri ve sanayi liderleri ile iletişim kurma imkanıyla birlikte, işletme programları ve fakülteleri için hazırlanmış sınırsız eğitim ve bilgileşim (benchmarking) kaynağına ulaşma imkanı da kazanmıştır. AACSB International kıtalararası pek çok faaliyet, çeşitli yayınlar, veri kaynakları, endüstriyel raporlar ve verilere de erişim sağlayarak  BİLGİ İşletme Fakültesi’nin  başarılarını destekleyecektir.

Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.    https://www.aacsb.edu/


ETKİNLİKLER

İşletme Fakültesi’nin tüm etkinliklerine ulaşmak için tıklayın.KAZ DAĞLARI KIŞ OKULU

İşletme Fakültesi olarak 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Çanakkale’nin Assos beldesinin yakınındaki Güzelköy’de bir yıl süresince yaptığımız çalışmalarımızı kentin koşuşturması dışında, sakin bir ortamda üç gün boyunca değerlendirme fırsatı bulduk. Bu üç gün boyunca farklı bölümlerden mezunlarımızın, hocalarımızın ve öğrenimleri devam eden öğrencilerimizden bir kısmını bir araya getiren bu etkinlikte, yaşadığımız dönemde iş dünyasında sahip olunması gereken beceri ve yetkinliklerden yola çıkarak önümüzdeki dönemlerde ders programlarımızda yapabileceğimiz değişiklik ve güncellemeleri konuştuk.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ETKİNLİKLERİ

Ekonomi Kulübü Bu Kez Farklı' mı   06.12.2018
BİLGİ’li Girişimciler Atilla Yurtkul ile Origami Workshopu 10.12.2018
Ekonomi Kulübü Multidisipliner Bir Bilim Dalı Olarak İktisat 12.12.2018
BİLGİ’li Liderler V.U.C.A Çağında Liderlik-Ahmet Tamtekin 12.12.2018
BİLGİ’li Girişimciler BIGES- Erhan Ali Yılmaz ile Mindfulness 13.12.2018
BİLGİ’li Girişimciler Ronnefeldt Tea Masterları ile Çay Eğitimi Workshop 17.12.2018
BİLGİ’li Liderler Karmayı Kırmak 3-Esra Erişkin Tüzün 12.19.2018
BİLGİ’li Liderler Kadın Gişirimciler Paneli 02.26.2019
İşletme Kulübü BİLGİ Brand Summit 02.20.2019
İşletme Kulübü Arkın Çelik  Art Niyet 02.26.2019
İşletme Kulübü Tea Talk Novartis 01.03.2019
İşletme Kulübü “interview” simulation 05.03.2019
BİLGİ’li Liderler Dönüşüm: Bir Kadın Hikayesi 06.03.2019
BİLGİ’li Girişimciler Dünya Kadınlar Günü Sergisi 08.03.2019
Ekonomi Kulübü Multidisipliner Bir Bilim Dalı Olarak İktisat 03.12.2019
İşletme Kulübü Screw Up 03.12.2019
BİLGİ’li Liderler Dijital Dönüşüm: Fırsat Mı, Tehlike Mi? 03.12.2019
BİLGİ’li Liderler Karmayı Kırmak 4-Ece Çelebioğlu 03.15.2019
BİLGİ’li Girişimciler Plant Based Snacks Workshop 18.03.2019
BİLGİ’li Liderler Etik Lider Akademisi-Burak Ünaldı-TAMPF 19.03.2019
BİLGİ’li Liderler Art Talks 03.21.2019
BİLGİ’li Liderler Etik Lider Akademisi-Gökhan Yılmaz-PWC 03.21.2019
BİLGİ’li Liderler Etik Lider Akademisi-Eray Yüksek Söyleşisi 03.28.2019
İşletme Kulübü GENÇ TABA 09.04.2009
BİLGİ’li Liderler Etik Lider Akademisi-Osman Bahri Turgut Söyleşisi 04.16.2019
İşletme Kulübü Business Insider Paneli 04.17.2019
Ekonomi Kulübü Geleceğin Liderleri Zirvesi 04.20.2019
BİLGİ’li Girişimciler 23 Nisan Çocuk Şenliği 2019 23.04.2019
İşletme Kulübü Ömer Barbaros Paneli 04.24.2019
BİLGİ’li Liderler Mistik Bir Gün-Meltem Özertem 04.24.2019
BİLGİ’li Liderler Etik Lider Akademisi-Muhammed Satılmış-Yönetim Danışmanı 04.25.2019
BİLGİ’li Girişimciler BIGfive 30.04.2019
BİLGİ’li Liderler Save The Date 04.05.2019
BİLGİ’li Liderler Şimdi Değişim Zamanı 04.05.2019
BİLGİ’li Liderler Doğru Beslen Etkili Spor Yap 04.05.2019
BİLGİ’li Liderler Mindfulness: Denge, Sakinli ve Duygusal Esneklik Sanatı 04.05.2019
BİLGİ’li Liderler Ye, İç, Fit ol 04.05.2019
BİLGİ’li Liderler Hatha Yoga 05.05.2019
BİLGİ’li Liderler Tişört Tasarlama Atölyesi 05.05.2019
BİLGİ’li Liderler Case Study Digital Transformasyon 08.05.2019
BİLGİ’li Girişimciler Outdoor Cinema-BIGcinema 13.05.2019