Desteklenen Projeler

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç Durum

Hizmet Başarısızlığı ile Çevrimiçi Dışavurumcu Başa Çıkma Davranışının Sosyal Belirleyicileri

İletişim F.

BİLGİ BAP

KAAN VARNALI

2020

Yürürlükte

Hizmet Kurtarmada Robotların Rolü

İşletme F.

BİLGİ BAP

ESRA ARIKAN

2020

Yürürlükte

Asimetrik Konfigürasyonlu Efendi ve Köle Robotlar Arasında Teleoperasyon

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2020

Yürürlükte

Jeotermal Enerji Santrallerinden Salınan H2S Gazının Tutularak, Biyoteknolojik ve Kimyasal Metotlarla H2S Gazı Konsantrasyonun Azaltılmasının Saha Koşullarında Testi (JEOH2S)

M.D.B.F

BİLGİ BAP

FÜSUN SERVIN TUT HAKLIDIR

2020

Yürürlükte

Optik Girişli İğnecikli Yapay Sinir Ağları Tümleşik Devre Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2020

Yürürlükte

MEMS Tarayıcı Temelli Minyatürize Yansıtım Ekranı Sistemi Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2020

Yürürlükte

Türkiye’de ve Dünyada Kuşaklar Arası Farklar

S.B.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2020

Yürürlükte

Vefeyat Defterlerine Göre İstanbul'da Ölümün Mekanlaşması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2020

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisinde Çocukların Bağlanma Özelliklerinin Terapötik İttifak üzerindeki Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

SIBEL HALFON

2020

Yürürlükte

İntihal ve Sahtecilik Üzerinden Yükseköğretimde Etik Müzakereleri

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YAĞMUR NUHRAT

2020

Yürürlükte

Çift Ve Aile Terapisi Uygulamaları Araştırması-Kliniklerarası İşbirliği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YUDUM SÖYLEMEZ

2020

Yürürlükte

Örgütsel Kaynakların Elit Spor Politikaları Kapsamında Kullanımı: Sporcuların Bakış Açısından Değerlendirme

S.B.T.Y

BİLGİ BAP

CEM TINAZ

2020

Yürürlükte

Primer İmmün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2020

Yürürlükte

İlköğretim öğrencilerine yönelik dijital oyunlaştırma ile müfredat temelli matematik konularının öğretimi ve etkililiğinin araştırılması

İletişim F.

BİLGİ BAP

NURI KARA

2019

Yürürlükte

Ye, Giy, Yaşa: Yiyecek Tüketimi ve Giyim Tarzı Arasındaki İlişki

İşletme F.

BİLGİ BAP

NEŞENUR ALTIIĞNE EKICI

2018

Yürürlükte

Sosyal bilimciler için medya izleme ve metin analizi web uygulaması: Bir katılımcı sistem tasarımı önerisi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

TUĞBA YILDIZ

2018

Yürürlükte

Baskılayıcı İmmün Denetim Noktalarını Hedef Alan Anti-Kanser İlaç Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZLEM ULUCAN AÇAN

2018

Yürürlükte

İsyan, İslam, Emek: Tunus'ta Demokrasi İmkanı

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HASRET DIKICI BILGIN

2018

Yürürlükte

Dental Implant Stabilite Ölçümlerinde Kullanılan Penguin cihazının Transdüktörlerinin Sterilizasyon Prosedürlerinden Etkilenmesinin İncelenmesi

S.M.Y.O

BİLGİ BAP

ESMA GEÇKILI

2018

Yürürlükte

Bipolar Bozukluk ve Mesleki İşlevsellik

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

İDIL IŞIK

2018

Yürürlükte

Kültürel Sıkılık ve Bireysel Değerler Bağlamında Yaşam Memnuniyeti

İşletme F.

BİLGİ BAP

SERDAR KARABATI

2018

Yürürlükte

Hitler in the Kemalist Imagination: Kemalistler ve Naziler

S.B.B.F

BİLGİ BAP

MEHMET ALI TUĞTAN

2018

Yürürlükte

Cezai suçların ciddiyet, haksızlık ve zarar kararları arasındaki ilişkinin Türk Ulusal Örneğinde test edilmesi

H.F

BİLGİ BAP

GALMA AKDENIZ

2019

Yürürlükte

Doğru Gıda

İletişim F.

BİLGİ BAP

ETHEM ÖZGÜVEN

2019

Yürürlükte

Sosyalist sonrası bienallerde sanatsal ağların haritasını çıkarmak

İletişim F.

BİLGİ BAP

İVO FURMAN

2019

Yürürlükte

Basınçlı su reaktörlerinde çekirdekli kaynamadan ayrılmanın modellenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

AYŞE NUR ESEN

2019

Yürürlükte

Deniz ortamındaki mikroplastik türü kirleticilerin çevresel etkiler altında bozunmasının incelenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BILGE BAŞ

2019

Yürürlükte

Doksorubisinin farklı hastalık türlerindeki ortak etkilerinin bütünleştirici genom boyutlu yaklaşımlar ile analizi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

HILAL TAYMAZ NIKEREL

2019

Yürürlükte

Blockchain teknolojisinin eğitimde uygulanması

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜL KÜÇÜK

2019

Yürürlükte

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yerel kültür ve koşullarda yenilikçi biçimlerde ilişkilenen modern yapılar ve yerleşimler

M.F

BİLGİ BAP

BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU

2019

Yürürlükte

Gelecekteki sonuçların değerlendirilmesi-14 Ölçeği'nin Türk örnekleminde Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ÜMIT AKIRMAK

2019

Yürürlükte

Kadınlığın toplumsal ve gelişimsel inşası

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HALE BOLAK BORATAV

2019

Yürürlükte

Hakikat Hakkı Bağlamında Uluslararası Ceza Hukukunda İnsanlığa Karşı Suçlar

H.F

BİLGİ BAP

MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN

2018

Tamamlandı

Karbon Vergisinden Elde Edilen Gelirin Kullanımı için Kamu Tercihleri

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYŞE UYDURANOĞLU

2018

Tamamlandı

Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

M.F

BİLGİ BAP

TUĞRUL YAZAR

2018

Tamamlandı

Sıhhiye Defterlerine Göre Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ölümün Sosyal Tarihi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2018

Tamamlandı

Pişmanlık ve Hasetin Risk Tavırları Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2018

Tamamlandı

Anadili Gelişiminde Dil Edinme Ortamı ve Kardeş Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

FATMA NIHAN KETREZ SÖZMEN

2018

Tamamlandı

Envanterdeki Oyuncaklar: Türkiye'de Oyuncakları Üç Aşamada Belgelemek

M.F

BİLGİ BAP

AVŞAR GÜRPINAR

2018

Tamamlandı

Optik Güç ile Çalışan CMOS Tümdevre Tabanlı Optoelektronik Mikrosistem Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Çocukluk Çağı İmmün Yetersizliklerde Lenfosit Gelişiminin Değerlendirilebilmesi İçin Normal TREC/KREC Seviyelerinin Belirlenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2018

Tamamlandı

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla için yoğunluk şimdi tahminlerinin oluşturulması, analizi ve yayınlanması

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

BARIŞ SOYBILGEN

2018

Tamamlandı

TRT Tarihinde Kadın Radyocular

İletişim F.

BİLGİ BAP

NAZAN HAYDARI PAKKAN

2018

Tamamlandı

Anüitelerin emeklilik planlamasındaki yeri: bir ardışık nesiller araştırması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYLIN SEÇKIN

2018

Tamamlandı

Haberleşme sistemleri için yüksek çözünürlüklü lineer gecikme hattı tümleşik devre tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2018

Tamamlandı

Psikodinamik yönelimli psikoterapi süreci ve sonucu

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALEV ÇAVDAR SIDERIS

2018

Tamamlandı


Ağ Halkları Twitter ve 2017 Anayasa Referandumu: Büyük Veri Yaklaşımı

İletişim F.

BİLGİ BAP

ASLI TUNÇ

2017

Tamamlandı

Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul

İletişim F.

BİLGİ BAP

ÖZLEM KÖSEOĞLU ÖRNEK

2017

Tamamlandı

Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi

İşletme F.

BİLGİ BAP

BENAN ORBAY

2017

Tamamlandı

Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2017

Tamamlandı

Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ELIF GÖÇEK

2017

Tamamlandı

Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ileİlişkisinin Araştırılması

S.B.F

BİLGİ BAP

STER IRMAK

2017

Tamamlandı

Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü

S.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2017

Tamamlandı

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

BİLGİ BAP

WALTER TROCKEL

2016

Tamamlandı

Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2016

Tamamlandı

Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2016

Tamamlandı

Karaturp Peroksidaz Enziminin Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon BölgelerininOptimizasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜR GÜL

2016

Tamamlandı

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2016

Tamamlandı

Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

KENAN ÇAYIR-TOLGA TÜZÜN

2016

Tamamlandı

Tykocin: Polonya'da Yahudi Geçmişini Şekillendirmek-Son Aşama

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALAN DUBEN

2016

Tamamlandı