Desteklenen Projeler

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç
3D Printer ile 3 Farklı Açıda Hazırlanan 3 Farklı Tam Protez Kaide Maddesinin Kırılma Dayanımlarının Değerlendirilmesi S.H. M.Y.O. BİLGİ BAP Şebnem Sarıoğlu Kurt 2022
Yazar Yaşının Edebi Dilin Yapısal Özelliklerine Etkisi S.B.B.F BİLGİ BAP Fatma Nihan Ketrez Sözmen 2022
Geç Osmanlı Toplumunda Yoksul, Kimsesiz, Muhtaç Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika S.B.B.F BİLGİ BAP Gülhan Balsoy 2022
Meme Kanseri Tümör Alımı Operasyonu Sonrası Tedaviye Yönelik Lokal Talidomid Salımı İçin Hücre Taşıyıcı/Lipozom Sisteminin Geliştirilmesi M.D.B.F BİLGİ BAP Ali Deniz Dalgıç 2022
Müsinöz Kolorektal Adenokarsinoma Tedavisi için Moleküler Modelleme Yöntemleri ile İlaç Keşfi ve Tasarımı M.D.B.F BİLGİ BAP Sesil Çınar 2022
Darbeli Derin Yapay Sinir Ağları için Yeni Öğrenme Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracının Hareket Denetiminde ve Hedef Takibinde Uygulanması M.D.B.F BİLGİ BAP Üyesi Yeşim Öniz 2022
MEMS Biyosensörlerde Sinyal Arttırıcı Yöntemlerin Kullanılması ve Sensör Hassaslığının Arttırılması M.D.B.F BİLGİ BAP Gülsen Betül Aktaş 2022
Otomativ Uygulamaları için Elektro Manyetik Uyumlu LIN-BUS Haberleşme ve Aydınlatma Sistemi Tasarımı ve Üretimi M.D.B.F BİLGİ BAP Baykal Sarıoğlu 2022
Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Mühendislik Politikalarının bir örneği olarak Ameli Elektrik Dergisi S.B.B.F BİLGİ BAP Kenan Çayır 2022
Türkiye Siyasetinin Toplumsallaşması Sürecinde Sloganlar (1968-1973) S.B.B.F BİLGİ BAP Gencer Özcan 2022
Dış Ticaret Sektöründe İnsana Yakışır İş: Türkiye Tekstil ve Giyim Sanayi Örnekleri İşletme F. BİLGİ BAP Yelda Yücel 2022
Plastik ve Sıvı Sintilatörler İçin Makina Öğrenmeye Dayalı Nötron-Gamma Ayrıştırıcı Methodların Geliştirilmesi M.D.B.F BİLGİ BAP Elif Aslı Yetkin 2022
Nano Silika Katkılı, Sodyum Karbonatla Aktive Edilmiş Reaktif Mgo/Cüruf Esaslı Bağlayıcı Sistemler Geliştirilmesi: Reolojik, Içyapı Özellikleri, Performansı Ve Dijital Teknolojiler İle Üretilebilirliği M.D.B.F BİLGİ BAP Büşra Aktürk 2022
Genç Yetişkinlikte Cinsel Baskı ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Güçlendirme-Temelli Bir Psiko-eğitim Programının Katılımcı Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Etki Değerlendirmesi S.B.B.F BİLGİ BAP Anıl Özge Üstünel 2022

Yapay Sinir Ağları Bazlı Şimdi Tahmin Modellerinin Oluşturulması

İşletme F.

BİLGİ BAP

Barış Soybilgen

2020

Bazalt Tozunun Alkaliler ile Aktivasyonu: Taze Hal, İçyapı ve Kırılma özelliklerinin Belirlenmesi

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

Büşra Aktürk

2020

Neden Vegan?

İletişim F.

BİLGİ BAP

Cem Hakverdi

2020

Türkiye İnternetinin İlk Günleri

İletişim F.

BİLGİ BAP

Erkan Saka

2020

Çocukların Dijital Dünyayla İlişkisinin Türkiye Basınında Temsili: Ahlaki Panikten Dijital Fırsat ve Hakların Tanınmasına

İletişim F.

BİLGİ BAP

Esra Bilgiç

2020

Images Captioning in Turkish Language: Database and Model

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

Elena Battini Sönmez

2020

Filmlerle Eğitmek: Adolf Hübl'ün 1950'lerde Türkiye'deki Eğitim Sistemine Katkısı

İletişim F.

BİLGİ BAP

Esra Yıldız

2020

Özgün Bir Pasif Kalp Destek Cihazının Bilgisayar Ortamında Analizi ve Optimizasyonu

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

İbrahim Başar Aka

2020

Algoritma, Kültür, Platformlararasılık: Hakan Muhafız örneği

İletişim F.

BİLGİ BAP

Ebru çiğdem Thwaites Diken

2020

Makine öğrenmesi Metotlarıyla Dünya çapında Petrol, Doğalgaz ve Kömür Tüketiminin Geleceğe Yönelik Tahminleri

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

Erdem Günay

2020

Ethics of Smart City Applications: An Exploration

İletişim F.

BİLGİ BAP

Yusuf Yüksekdağ

2020

Predictors of Preferences Towards Societal Development in Turkey: Motives in the Pre- and Post-Pandemic Era

S.B.B.F.

BİLGİ BAP

Gergely Czukor

2020

Solunum Seslerinden Astım ve KOAH Şiddetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Araştırması

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

İpek Şen

2020

The Turkish Translation and Validation of the Style View Skill Assessment Tool

S.B.B.F.

BİLGİ BAP

Başak Uçanok Tan

2020

Yenilenebilir Kaynaklardan Sürdürülebilir üretim için Escherihia coli Kinetik Modelinin Geliştirilmesi

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

Hilal Taymaz Nikerel

2021

Futbol Sosyalleşmesi ve Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Tahayyüller: Bir Bulanık Bilişsel Haritalandırma çalışması

S.B.B.F.

BİLGİ BAP

ömer Turan

2021

Ph-Like Alt Tipini Tanımlamak için Akut Lenfoblastik Löseminin Yolak Bazlı Sınıflandırması

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

özlem Ulucan Açan

2021

Oyun Motoru Tabanlı İşbirlikli Sanal Ortamların Mimari Tasarım Stüdyolarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

BİLGİ BAP

Abdurrahman Tuğrul Yazar

2021

Piyasada satılan düşük kalorili, yüksek lifli ve fonksiyonel diyet ürünlerinin lif özelliklerinin ve glisemik indekslerinin tespit edilmesi

S.B.F.

BİLGİ BAP

Birsen Demirel

2021

Hizmet Başarısızlığı ile Çevrimiçi Dışavurumcu Başa Çıkma Davranışının Sosyal Belirleyicileri

İletişim F.

BİLGİ BAP

KAAN VARNALI

2020

Hizmet Kurtarmada Robotların Rolü

İşletme F.

BİLGİ BAP

ESRA ARIKAN

2020

Asimetrik Konfigürasyonlu Efendi ve Köle Robotlar Arasında Teleoperasyon

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2020

Jeotermal Enerji Santrallerinden Salınan H2S Gazının Tutularak, Biyoteknolojik ve Kimyasal Metotlarla H2S Gazı Konsantrasyonun Azaltılmasının Saha Koşullarında Testi (JEOH2S)

M.D.B.F

BİLGİ BAP

FÜSUN SERVIN TUT HAKLIDIR

2020

Optik Girişli İğnecikli Yapay Sinir Ağları Tümleşik Devre Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2020

MEMS Tarayıcı Temelli Minyatürize Yansıtım Ekranı Sistemi Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2020

Türkiye’de ve Dünyada Kuşaklar Arası Farklar

S.B.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2020

Vefeyat Defterlerine Göre İstanbul'da Ölümün Mekanlaşması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2020

Psikodinamik Oyun Terapisinde Çocukların Bağlanma Özelliklerinin Terapötik İttifak üzerindeki Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

SIBEL HALFON

2020

İntihal ve Sahtecilik Üzerinden Yükseköğretimde Etik Müzakereleri

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YAĞMUR NUHRAT

2020

Çift Ve Aile Terapisi Uygulamaları Araştırması-Kliniklerarası İşbirliği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YUDUM SÖYLEMEZ

2020

Örgütsel Kaynakların Elit Spor Politikaları Kapsamında Kullanımı: Sporcuların Bakış Açısından Değerlendirme

S.B.T.Y

BİLGİ BAP

CEM TINAZ

2020

Primer İmmün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2020

İlköğretim öğrencilerine yönelik dijital oyunlaştırma ile müfredat temelli matematik konularının öğretimi ve etkililiğinin araştırılması

İletişim F.

BİLGİ BAP

NURI KARA

2019

Ye, Giy, Yaşa: Yiyecek Tüketimi ve Giyim Tarzı Arasındaki İlişki

İşletme F.

BİLGİ BAP

NEŞENUR ALTIIĞNE EKICI

2018

Sosyal bilimciler için medya izleme ve metin analizi web uygulaması: Bir katılımcı sistem tasarımı önerisi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

TUĞBA DALYAN

2018

Baskılayıcı İmmün Denetim Noktalarını Hedef Alan Anti-Kanser İlaç Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZLEM ULUCAN AÇAN

2018

İsyan, İslam, Emek: Tunus'ta Demokrasi İmkanı

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HASRET DIKICI BILGIN

2018

Dental Implant Stabilite Ölçümlerinde Kullanılan Penguin cihazının Transdüktörlerinin Sterilizasyon Prosedürlerinden Etkilenmesinin İncelenmesi

S.M.Y.O

BİLGİ BAP

ESMA GEÇKILI

2018

Bipolar Bozukluk ve Mesleki İşlevsellik

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

İDIL IŞIK

2018

Kültürel Sıkılık ve Bireysel Değerler Bağlamında Yaşam Memnuniyeti

İşletme F.

BİLGİ BAP

SERDAR KARABATI

2018

Hitler in the Kemalist Imagination: Kemalistler ve Naziler

S.B.B.F

BİLGİ BAP

MEHMET ALI TUĞTAN

2018

Cezai suçların ciddiyet, haksızlık ve zarar kararları arasındaki ilişkinin Türk Ulusal Örneğinde test edilmesi

H.F

BİLGİ BAP

GALMA AKDENIZ

2019

Doğru Gıda

İletişim F.

BİLGİ BAP

ETHEM ÖZGÜVEN

2019

Sosyalist sonrası bienallerde sanatsal ağların haritasını çıkarmak

İletişim F.

BİLGİ BAP

İVO FURMAN

2019

Basınçlı su reaktörlerinde çekirdekli kaynamadan ayrılmanın modellenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

AYŞE NUR ESEN

2019

Deniz ortamındaki mikroplastik türü kirleticilerin çevresel etkiler altında bozunmasının incelenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BILGE BAŞ

2019

Doksorubisinin farklı hastalık türlerindeki ortak etkilerinin bütünleştirici genom boyutlu yaklaşımlar ile analizi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

HILAL TAYMAZ NIKEREL

2019

Blockchain teknolojisinin eğitimde uygulanması

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜL KÜÇÜK

2019

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yerel kültür ve koşullarda yenilikçi biçimlerde ilişkilenen modern yapılar ve yerleşimler

M.F

BİLGİ BAP

BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU

2019

Gelecekteki sonuçların değerlendirilmesi-14 Ölçeği'nin Türk örnekleminde Güvenilirlik ve Geçerliliğinin İncelenmesi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ÜMIT AKIRMAK

2019

Kadınlığın toplumsal ve gelişimsel inşası

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HALE BOLAK BORATAV

2019

Hakikat Hakkı Bağlamında Uluslararası Ceza Hukukunda İnsanlığa Karşı Suçlar

H.F

BİLGİ BAP

MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN

2018

Karbon Vergisinden Elde Edilen Gelirin Kullanımı için Kamu Tercihleri

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYŞE UYDURANOĞLU

2018

Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

M.F

BİLGİ BAP

TUĞRUL YAZAR

2018

Sıhhiye Defterlerine Göre Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ölümün Sosyal Tarihi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2018

Pişmanlık ve Hasetin Risk Tavırları Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2018

Anadili Gelişiminde Dil Edinme Ortamı ve Kardeş Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

FATMA NIHAN KETREZ SÖZMEN

2018

Envanterdeki Oyuncaklar: Türkiye'de Oyuncakları Üç Aşamada Belgelemek

M.F

BİLGİ BAP

AVŞAR GÜRPINAR

2018

Optik Güç ile Çalışan CMOS Tümdevre Tabanlı Optoelektronik Mikrosistem Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Çocukluk Çağı İmmün Yetersizliklerde Lenfosit Gelişiminin Değerlendirilebilmesi İçin Normal TREC/KREC Seviyelerinin Belirlenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2018

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla için yoğunluk şimdi tahminlerinin oluşturulması, analizi ve yayınlanması

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

BARIŞ SOYBILGEN

2018

TRT Tarihinde Kadın Radyocular

İletişim F.

BİLGİ BAP

NAZAN HAYDARI PAKKAN

2018

Anüitelerin emeklilik planlamasındaki yeri: bir ardışık nesiller araştırması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYLIN SEÇKIN

2018

Haberleşme sistemleri için yüksek çözünürlüklü lineer gecikme hattı tümleşik devre tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2018

Psikodinamik yönelimli psikoterapi süreci ve sonucu

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALEV ÇAVDAR SIDERIS

2018


Ağ Halkları Twitter ve 2017 Anayasa Referandumu: Büyük Veri Yaklaşımı

İletişim F.

BİLGİ BAP

ASLI TUNÇ

2017

Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul

İletişim F.

BİLGİ BAP

ÖZLEM KÖSEOĞLU ÖRNEK

2017

Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi

İşletme F.

BİLGİ BAP

BENAN ORBAY

2017

Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2017

Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ELIF GÖÇEK

2017

Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ileİlişkisinin Araştırılması

S.B.F

BİLGİ BAP

STER IRMAK

2017

Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü

S.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2017

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

BİLGİ BAP

WALTER TROCKEL

2016

Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2016

Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2016

Karaturp Peroksidaz Enziminin Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon BölgelerininOptimizasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜR GÜL

2016

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2016

Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

KENAN ÇAYIR-TOLGA TÜZÜN

2016

Tykocin: Polonya'da Yahudi Geçmişini Şekillendirmek-Son Aşama

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALAN DUBEN

2016