Proje Listesi

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç Durum

CERN - ATLAS Deneyinde Veri Alımı, Veri Analizi ve Algıç Sistemlerinin İşletim, Bakım ve Yükseltme Çalışmaları

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2020

Yürürlükte

Social Determinants Of Online Expressive Coping Behavior With A Service Failure

İletişim F.

BİLGİ BAP

KAAN VARNALI

2020

Yürürlükte

The Role of Robots in Service Recovery

İşletme F.

BİLGİ BAP

ESRA ARIKAN

2020

Yürürlükte

Asimetrik Konfigürasyonlu Efendi ve Köle Robotlar Arasında Teleoperasyon

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2020

Yürürlükte

Jeotermal Enerji Santrallerinden Salınan H2S Gazının Tutularak, Biyoteknolojik ve Kimyasal Metotlarla H2S Gazı Konsantrasyonun Azaltılmasının Saha Koşullarında Testi (JEOH2S)

M.D.B.F

BİLGİ BAP

FÜSUN SERVIN TUT HAKLIDIR

2020

Yürürlükte

Optik Girişli İğnecikli Yapay Sinir Ağları Tümleşik Devre Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2020

Yürürlükte

MEMS Tarayıcı Temelli Minyatürize Yansıtım Ekranı Sistemi Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2020

Yürürlükte

Türkiye’de ve Dünyada Kuşaklar Arası Farklar

S.B.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2020

Yürürlükte

Vefeyat Defterlerine Göre İstanbul'da Ölümün Mekanlaşması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2020

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisinde Çocukların Bağlanma Özelliklerinin Terapötik İttifak üzerindeki Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

SIBEL HALFON

2020

Yürürlükte

İntihal ve Sahtecilik Üzerinden Yükseköğretimde Etik Müzakereleri

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YAĞMUR NUHRAT

2020

Yürürlükte

Çift Ve Aile Terapisi Uygulamaları Araştırması-Kliniklerarası İşbirliği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

YUDUM SÖYLEMEZ

2020

Yürürlükte

Örgütsel Kaynakların Elit Spor Politikaları Kapsamında Kullanımı: Sporcuların Bakış AçısındanDeğerlendirme

S.B.T.Y

BİLGİ BAP

CEM TINAZ

2020

Yürürlükte

Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar

BİLGİ-MIGRATION

Alman Marshall Fonu

PINAR UYAN SEMERCI

2020

Yürürlükte

Alümiyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (AYNA)

M.D.B.F

TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı

FATMA BAYATA

2020

Yürürlükte

Primer Immün Yetersizlik Hastalarında Belirlenen Yeni Varyantların Validasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2020

Yürürlükte

Makina Öğrenmesi ile Anlamlı Diyalog Üretebilecek Genel Amaçlı Chat Bot Uygulaması

M.D.B.F

TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2020

Yürürlükte

Yeni Nesil Yetenek Yolculuğu Dijital Çözümler Platformu

S.B.B.F

Firma Özkaynağı

İDIL IŞIK

2020

Yürürlükte

Yerel Katılım için Sosyal Kuluçka (Social Incubation for Local Participation)

STCM

İsveç Başkonsolosluğu

GIZEM GIRGIN

2020

Yürürlükte

MATİLDE:Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in EuropeanMountain and Rural Regions

BİLGİ-MIGRATION

EU H2020

AYHAN KAYA

2020

Yürürlükte

Civil Society Exchange Program-III

STCM

Stiftung Mercator

NURHAN YENTÜRK

2020

Yürürlükte

İlköğretim öğrencilerine yönelik dijital oyunlaştırma ile müfredat temelli matematik konularınınöğretimi ve etkililiğinin araştırılması

İletişim F.

BİLGİ BAP

NURI KARA

2019

Yürürlükte

Genç Sesler Projesi 2019

STCM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2019

Yürürlükte

Eat, Wear, Live: The Relationship Between Food Consumption and Clothing Style

İşletme F.

BİLGİ BAP

NEŞENUR ALTIIĞNE EKICI

2018

Yürürlükte

Sosyal bilimciler için medya izleme ve metin analizi web uygulaması: Bir katılımcı sistemtasarımı önerisi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

TUĞBA YILDIZ

2018

Yürürlükte

Baskılayıcı İmmün Denetim Noktalarını Hedef Alan Anti-Kanser İlaç Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZLEM ULUCAN AÇAN

2018

Yürürlükte

Isyan, İslam, Emek: Tunus'ta Demokrasi İmkanı

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HASRET DIKICI BILGIN

2018

Yürürlükte

Dental Implant Stabilite Ölçümlerinde Kullanılan Penguin cihazının Transdüktörlerinin SterilizasyonProsedürlerinden Etkilenmesinin İncelenmesi

S.M.Y.O

BİLGİ BAP

ESMA GEÇKILI

2018

Yürürlükte

Bipolar Bozukluk ve Mesleki İşlevsellik

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

İDIL IŞIK

2018

Yürürlükte

Platform of Cultral Pulurality in Turkey/ Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu Oluşturma Projesi

S.B.B.F

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2018

Yürürlükte

Kültürel Sıkılık ve Bireysel Değerler Bağlamında Yaşam Memnuniyeti

İşletme F.

BİLGİ BAP

SERDAR KARABATI

2018

Yürürlükte

Hitler in the Kemalist Imagination: Kemalistler ve Naziler

S.B.B.F

BİLGİ BAP

MEHMET ALI TUĞTAN

2018

Yürürlükte

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

STCM

Firma Özkaynağı

NURHAN YENTÜRK

2017

Yürürlükte

CiSoTR: Civil Society for Social Inclusion of Unaccompanied Minors in Transition to Adulthood

SEÇBİR

EU Erasmus +

KENAN ÇAYIR

2017

Yürürlükte

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2015

Yürürlükte

ISLAM-OPHOB-ISM Nativizm, İslam Fobisi ve Popülizm Çağında İslamcılık: Avrupada Sosyal, Ekonomik veSiyasi olanların Kültürelleşme ve Dinileşmesi

AB Enst.

EU H2020 ERC-ADG

AYHAN KAYA

2019

Yürürlükte

BREDEP: Creative Network: Basic Research and Development

BİLGİ-MIGRATION

Arts&Humanities; Research Council

PINAR UYAN SEMERCI

2019

Yürürlükte

Testing the relationship between the judjegements of seriosness, wrongfullness and harmfulness ofcriminal offenses in a Turkish National Sample

H.F

BİLGİ BAP

GALMA AKDENIZ

2019

Yürürlükte

Doğru Gıda

İletişim F.

BİLGİ BAP

ETHEM ÖZGÜVEN

2019

Yürürlükte

Mapping artistic networks in post-socialist biennials

İletişim F.

BİLGİ BAP

İVO FURMAN

2019

Yürürlükte

Kurumsal İnovasyon Sisteminin Oluşturulması

İşletme F.

TİM Innosuit

MURAT UNANOĞLU

2019

Yürürlükte

COGENS: Collective Barganing and the Gig Ecomony-New Perspectives

KİSGH

EU H2020

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2019

Yürürlükte

Elektrikli Araç Yarışları

M.D.B.F

Bilim ve Toplum Elektrikli Araç Yarışları

MEHMET EMRE ERDEM

2019

Yürürlükte

PAPUD: Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu

M.D.B.F

TEYDEB 1509

SAVAŞ YILDIRIM

2019

Yürürlükte

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmeti

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

UZAY ÇETIN

2019

Yürürlükte

Basınçlı su reaktörlerinde çekirdekli kaynamadan ayrılmanın modellenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

AYŞE NUR ESEN

2019

Yürürlükte

Deniz ortamındaki mikroplastik türükirleticilerin çevresel etkiler altında bozunmasının incelenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BILGE BAŞ

2019

Yürürlükte

İş Makineleri için Otonomi ve Teleoperasyon Sistemi Projesi

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

ERAY BARAN

2019

Yürürlükte

Doksorubisinin farklı hastalık türlerindeki ortak etkilerinin bütünleştirici genomboyutluyaklaşımlar ile analizi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

HILAL TAYMAZ NIKEREL

2019

Yürürlükte

Application of blockchain technology in education

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜL KÜÇÜK

2019

Yürürlükte

Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yerel kültür ve koşullarda yenilikçi biçimlerde ilişkilenen modernyapılar ve yerleşimler

M.F

BİLGİ BAP

BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU

2019

Yürürlükte

Gelecekteki sonuçların değerlendirilmesi-14 Ölçeği'nin Türk örnekleminde Güvenirlik veGeçerliğinin İncelenmesi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ÜMIT AKIRMAK

2019

Yürürlükte

Kadınlığın toplumsal ve gelişimsel inşası

S.B.B.F

BİLGİ BAP

HALE BOLAK BORATAV

2019

Yürürlükte

Mevsimsel Birim Kök ve Eşbütünleşme Modellerinde Yeni Yaklaşımlar

İşletme F.

ARDEB 3501

BURAK ALPARSLAN EROĞLU

2018

Yürürlükte

Aileler ve Bakıcılar Arasında Makine Öğrenmesi Tabanlı Akıllı Eşleşme Yapan Platform Geliştirilmesi

M.D.B.F

TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2018

Yürürlükte

Aflatoksin Algılaması Için Kağıt Tabanlı Piyezorezistif Mems Biyoalgılayıcı Tasarımı Ve Üretimi

M.D.B.F

ARDEB 3501

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2018

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisinde Zihinselleştirme ve Duygu Düzenleme Kapasitesinin Gelişimi

S.B.B.F

American Psychoanalytic Association Research Grant

SIBEL HALFON

2018

Yürürlükte

RESPOND: Ufuk 2020 Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2017

Yürürlükte

Togetherness: The increase in Global Stock Market Correlations

İşletme F.

Newton Advanced Fellowships

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2017

Yürürlükte

Çok Katmanlı Nanotübüler Termoelektrik Malzeme Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu

M.D.B.F

ARDEB 3501

FATMA BAYATA

2017

Yürürlükte

Zeytinde Don Toleransı Yüksek Çesit Geliştirilmesi ve Don Stresinde Protein ve KarbonhidratMetabolizmasından Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi

M.D.B.F

ARDEB 1003

HATICE GÜLEN

2017

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkililiğinin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahalelerve Terapötik İttifak

S.B.B.F

ARDEB 3501

SIBEL HALFON

2016

Yürürlükte

Öğretmen Ağı

SEÇBİR

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2016

Yürürlükte

Araştırma Metotları Okulu-1

BİLGİ-MIGRATION

Raoul Wallenberg Institute

PINAR UYAN SEMERCI

2019

Tamamlandı

Araştırma Metotları Okulu-2

BİLGİ-MIGRATION

Raoul Wallenberg Institute

PINAR UYAN SEMERCI

2019

Tamamlandı

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2019

Tamamlandı

Word Belongs to the Little, Play belongs to Everyone-2

STCM, ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2019

Tamamlandı

Key Refugees Program

S.B.F

UNFPA

TAMER AKER

2019

Tamamlandı

Hakikat Hakkı Bağlamında Uluslararası Ceza Hukukunda İnsanlığa Karşı Suçlar

H.F

BİLGİ BAP

MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN

2018

Tamamlandı

Plural Heritages of İstanbul's World Heritage Sites: The Case of Land Walls

İletişim F.

2550- RCUK İkili İşbirliği

ASU AKSOY

2018

Tamamlandı

Karbon Vergisinden Elde Edilen Gelirin Kullanımı için Kamu Tercihleri

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYŞE UYDURANOĞLU

2018

Tamamlandı

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2018

Tamamlandı

6-DOF Hareketli Platform Temelli Entegre Test Sistemi

M.D.B.F

TEYDEB 1501

ERAY BARAN

2018

Tamamlandı

Tasarım Eğitiminin Erken Aşamalarında Robot Teknolojisinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

M.F

BİLGİ BAP

TUĞRUL YAZAR

2018

Tamamlandı

Sıhhiye Defterlerine Göre Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Ölümün Sosyal Tarihi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

GÜLHAN BALSOY- CIHANGIR GÜNDOĞDU

2018

Tamamlandı

Social Incubation Support Program-2

S.K.M

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Türkiye'de yaşayan Ermenistan Vatandaşı Göçmenlere Dair İhtiyaç analizi

BİLGİ-MIGRATION

Hrant Dink Vakfı

PINAR UYAN SEMERCI

2018

Tamamlandı

Pişmanlık ve Hasetin Risk Tavırları Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2018

Tamamlandı

Anadili Gelişiminde Dil Edinme Ortamı ve Kardeş Etkisi

S.B.B.F

BİLGİ BAP

FATMA NIHAN KETREZ SÖZMEN

2018

Tamamlandı

Toys in Inventory: Documenting Toys in Turkey Three Phases

M.F

BİLGİ BAP

AVŞAR GÜRPINAR

2018

Tamamlandı

Optik Güç ile Çalışan CMOS Tümdevre Tabanlı Optoelektronik Mikrosistem Tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Çocukluk Çağı İmmün Yetersizliklerde Lenfosit Gelişiminin Değerlendirilebilmesi İçin NormalTREC/KREC Seviyelerinin Belirlenmesi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2018

Tamamlandı

ASP Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2018

Tamamlandı

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

HRC

Sabancı Vakfı

SEVINÇ ERYILMAZ

2018

Tamamlandı

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla için yoğunluk şimdi tahminlerinin oluşturulması, analizi ve yayınlanması

Lis.Üst.Pr.Ens.

BİLGİ BAP

BARIŞ SOYBILGEN

2018

Tamamlandı

Capacity Building for CSOs-2

STCM

European Union

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-4

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCI

2018

Tamamlandı

Uzun Açıklıklı Öngermeli Art Germeli Büyük Sanat

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2018

Tamamlandı

Word Belongs to the Little, Play belongs to Everyone-1

STCM, ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Network Building and Training for the NGOs and Non-Academic Researchers on the Cultural Plurality inTurkey-2

TKCG

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2018

Tamamlandı

Young Voices 2018

STCM, ÇOÇA

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Dizisi

BİLGİ-MIGRATION

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCI

2018

Tamamlandı

TRT Tarihinde Kadın Radyocular

İletişim F.

BİLGİ BAP

NAZAN HAYDARI PAKKAN

2018

Tamamlandı

Anüitelerin emeklilik planlamasındaki yeri: bir ardışık nesiller araştırması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYLIN SEÇKIN

2018

Tamamlandı

Haberleşme sistemleri için yüksek çözünürlüklü lineer gecikme hattı tümleşik devre tasarımı

M.D.B.F

BİLGİ BAP

OKAN ZAFER BATUR

2018

Tamamlandı

Psikodinamik yönelimli psikoterapi süreci ve sonucu

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALEV ÇAVDAR SIDERIS

2018

Tamamlandı

Social Enterpreneurship, Refugees and Urban Tansformation

BİLGİ-MIGRATION

British Academy

PINAR UYAN SEMERCI- EMRE ERDOĞAN

2018

Tamamlandı

Ses Temelli Kapı Geçiş Projesi

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Akıllı Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Geliştirilmesi

M.D.B.F

TEYDEB 1501

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Capacity Building for Refugee Mental Health

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2018

Tamamlandı

NIRAS: Technical Assistance for Capaticy Building on Marine Strategy Framework Directive in Turkey

H.F

European Union IPA

NILÜFER ORAL

2017

Tamamlandı

TREATME: European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with MentalDisorders

S.B.B.F

EU Cost Action

SIBEL HALFON

2017

Tamamlandı

Young Voices 2017

STCM, ÇOÇA

İsveç Konsolosluğu

GÖZDE DURMUŞ

2017

Tamamlandı

Esenler Belediyesi Kültür Plan

KPY

İstanbul Esenler Belediyesi

ASU AKSOY

2017

Tamamlandı

Capacity Building for CSOs-1

STCM

AB Bakanlığı ve AB Delegasyonu

NURHAN YENTÜRK

2017

Tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

İ.D.P

UNDP ve Japon Hükümeti

İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI

2017

Tamamlandı

The Aesthetics of Protest: Visual Culture and Communication in Turkey

İletişim F.

University of Brighton

ITIR ERHART

2017

Tamamlandı

Social Incubation Support Program-1

S.K.M

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2017

Tamamlandı

Network Publics: Twitter and the 2017 Constitutional Referendum: A Big Data Approach

İletişim F.

BİLGİ BAP

ASLI TUNÇ

2017

Tamamlandı

Hastanelerde Stigma: HIV/AIDS Hastalarına Yönelik İnanç ve Yaklaşımların İncelenmesi, İstanbul

İletişim F.

BİLGİ BAP

ÖZLEM KÖSEOĞLU ÖRNEK

2017

Tamamlandı

Türkiye'de Eğitim Alanı ve Eğitim Düzeyi Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Ücretlere Etkisi

İşletme F.

BİLGİ BAP

BENAN ORBAY

2017

Tamamlandı

Mekanum Tekerlekli Holonomik Mobil Robotlarda Bozan Etmen Telafili Gürbüz Konum Denetimi

M.D.B.F.

BİLGİ BAP

ERAY BARAN

2017

Tamamlandı

Çocukların Yaşam Değişimleri (The Children's Life Scale) Ölçeği

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ELIF GÖÇEK

2017

Tamamlandı

Mesane Tümörü Dokusu ve İdrarda Orosomucoid (ORM1) Düzeyinin Ölçülmesi ve Tümör Seviyesi ileİlişkisinin Araştırılması

S.B.F

BİLGİ BAP

STER IRMAK

2017

Tamamlandı

Çerçevelemenin İşlevlerini Anlamak: Popülizmin Türk Siyasetindeki Gücü

S.B.F

BİLGİ BAP

EMRE ERDOĞAN

2017

Tamamlandı

Göç Farkındalığı

BİLGİ-MIGRATION

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCI

2017

Tamamlandı

Equal participation in education: Educational strategies for LGBTI rights.

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2017

Tamamlandı

CoHERE: Critical Heritages: Performing and representing identities in Europe

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2017

Tamamlandı

Changes in Play Profiles of Children in Psychodynamic Psychotherapy and Relations with TreatmentOutcome

S.B.B.F

Uluslararası Psikanaliz Cemiyeti

SIBEL HALFON

2017

Tamamlandı

Global Partnership on Marine Litter - Out of Sight, Out of Mind

H.F

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2017

Tamamlandı

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

BİLGİ BAP

WALTER TROCKEL

2016

Tamamlandı

Ağır Kombine İmmün Yetersizlik Hastalarında Ekzom Dizileme ile Yeni Aday Genleri Keşfi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YUK YIN NG

2016

Tamamlandı

Kağıt Tabanlı Düşük Maliyetli Biyoalgılayıcı Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

BİLGİ BAP

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2016

Tamamlandı

Karaturp Peroksidaz Enziminin Endüstriyel Ölçekte Üretebilmesi için Glikozilasyon BölgelerininOptimizasyonu

M.D.B.F

BİLGİ BAP

ÖZGÜR GÜL

2016

Tamamlandı

Politics of Memory and Forgetting in History Textbooks: Network Building for Historians and HistoryEducators in the Context of Armenia-Turkey Relations

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR

2016

Tamamlandı

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

BİLGİ BAP

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2016

Tamamlandı

ATLAS Deneyinde tekil üst kuark ile ilişkili karanlık madde araştırmaları için birçok değişkenliveri analizi

YEFAM

BİDEB 2218

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Tamamlandı

Türkiye Tahtacıları Etnografik Araştırması

S.B.B.F

BİLGİ BAP

KENAN ÇAYIR-TOLGA TÜZÜN

2016

Tamamlandı

Flip EU A 'Flipped Course' on EU

S.B.B.F

EU Erasmus+

ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL- MEHMET ALI TUĞTAN

2016

Tamamlandı

Tykocin: Shaping a Jewish Past in Poland-Final Phase

S.B.B.F

BİLGİ BAP

ALAN DUBEN

2016

Tamamlandı

Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi

HRC

Hollanda Konsolosluğu

ULAŞ KARAN

2016

Tamamlandı

Konya Sarayonu Ilcesi Bashuyuk Koyu Karacay-Malkar Diyalektinin Belgelenmesi

S.B.B.F

ARDEB 3001

ASLI GÜRER

2016

Tamamlandı

Müzigin İkna Sürecindeki Rolü: Fonksiyonel Evrimsel Yaklasımı

İletişim F.

ARDEB 1002

KAAN VARNALI

2016

Tamamlandı

BASKETBOLUN OKULLARA ENTEGRASYONU

S.B.T.Y

Türkiye Basketbol Federasyonu

CEM TINAZ - SÜNDÜZ YILMAZ

2016

Tamamlandı

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

ARDEB 1002

WALTER TROCKEL

2016

Tamamlandı

CARE: Capacity Building for Refugee Mental Health

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2016

Tamamlandı

CERN-ATLAS Deneyinde 2016 Veri Alımı, Veri Analizi, TRT ve TDAQ Sistemleri Bakım ve İşletilmesi

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Tamamlandı

Polarization in Turkey: Polarizing Factors and Islands of Aggreement

BİLGİ-MIGRATION

Alman Marshall Fonu

EMRE ERDOĞAN

2016

Tamamlandı

2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı

HRC

Almanya ve İsviçre İstanbul Başkonsoloslukları

SEVINÇ ERYILMAZ

2016

Tamamlandı

WTO World Trade Organisation Chairs Programme

H.F

WTO

PINAR ARTIRAN

2016

Tamamlandı

Network Building and Training for the NGOs and Non-Academic Researchers on the Cultural Plurality inTurkey-1

TKCG

İsveç Konsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Tamamlandı

"Çatışma Çözümü Çalışmalarına Giriş" başlıklı kitabın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarındanİnglizce ve Türkçe basımı

CCR

Raoul Wallenberg Institute

ASLI TUNÇ - ESRA ELMAS

2016

Tamamlandı

Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)

M.D.B.F

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DENIZ ÖZDEMIR

2016

Tamamlandı

Mapping and Enhancing the Civil Society Agencies of Cultural Plurality in İstanbul (MECSACPI):Inventoring, Networking, Training and Advocacy for Minority Cultures

S.B.B.F

İsveç Konsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Tamamlandı

Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi OlmaHali Perspektifinden İyileştirilmesi

BİLGİ-MIGRATION

Bernard van Leer Vakfı

PINAR UYAN SEMERCI- EMRE ERDOĞAN

2016

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-3

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCI

2016

Tamamlandı

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı - Geliştirilmesi

İşletme F.

TEYDEB 1501

YELIZ EKINCI

2016

Tamamlandı

Recovering Armenians in Late Ottoman Istanbul and Making Ottoman- Era Population Data Avalable forAll

S.B.B.F

Calouste Gulbenkian Foundation Fund

MUSTAFA ERDEM KABADAYI - DANIEL OHANNIAN

2015

Tamamlandı

Perakende Sektöründe Kritik Ürün Bazlı Analitik Raf Bulurluk Yöntemi

İşletme F.

TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2015

Tamamlandı

Study on the integration of climate change and biodiversity in land-use planning

ÇESUAM

United Nations Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

Tamamlandı

Cinsiyet ve zaman kullanımına göre ulusal transfer hesapları

İşletme F.

ARDEB 1001

ZENNUBE AYLIN SEÇKIN

2015

Tamamlandı

Sanatsal İfade Özgürlüğü için Rehber ve Eğitim

HRC

İsveç Konsolosluğu

ULAŞ KARAN

2015

Tamamlandı

Dijital Deneyimler Akademisi:AR-GE ve Eğitim Merkezi

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

HALIL NALÇAOĞLU - NEBI CIHAN ÇETINKAYA

2015

Tamamlandı

Somatisation and Depression: The BodyMind Approach as Treatment for Women in Turkey

S.B.B.F

British Academy Newton Mobility Grant

AYTEN ZARA

2015

Tamamlandı

Preparation of National Communication on Climate Change

H.F

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

Tamamlandı

Engelli Hakları İzleme 2015 Projesi

HRC

Sabancı Vakfı

İDIL IŞIL GÜL

2015

Tamamlandı

2000'lerde Kürtler ve Kürdistan Koneransı

S.B.B.F

Heinrich Böll Stiftung

BÜLENT BILMEZ

2015

Tamamlandı

Gemi Kazalari Sonucu Oluşan Atiklarin Atik Yönetim Planlarinin Hazirlanmasi Ve Kirlenen AlanlarinRehabilitasyonu Projesi

DEHAM

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DHAM

2015

Tamamlandı

Yeni Yöntemler ve Bakış Açıları Işığında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e Türkiye MesleklerTarihi'ne Giriş (1840-1940)

S.B.B.F

ARDEB 1001

MUSTAFA ERDEM KABADAYI

2015

Tamamlandı

İkizlerde dil gelişimi

S.B.B.F

ARDEB 1001

FATMA NIHAN KETREZ

2015

Tamamlandı

Hakaret Davalarına Hukuki Destek / Provision of Legal Assistance to Persons Charged with Insult andRelated Criminal Laws

HRC

Media Legal Defence Initiative

YAMAN AKDENIZ

2015

Tamamlandı

Okul öncesi çağına yönelik Çocuk Hakları Uygulamaları Geliştirmek Eğitmenlere Yönelik Seminerler

STCM

Sabancı Vakfı

MELDA AKBAŞ - ZEYNEP KILIÇ

2015

Tamamlandı

TÜBİTAK Living with indeterminacy: Not Deported But Abondaned, Being Undocumented Migrant inIstanbul

AB Enst.

BİDEB 2236

MELTEM SANCAK FINKE

2015

Tamamlandı

Akıllı Yıldızlar Projesi

ÇESUAM

Firma Özkaynağı

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2015

Tamamlandı

Neden Geri Dönüyorlar? Nitelikli Türk Göçmenlerin Almanya Ve Amerika'Dan Geriye Göçüyle İlgiliKarşılaştırmalı Bir Çalışma

S.B.B.F

ARDEB 1001

MELTEM YILMAZ ŞENER

2015

Tamamlandı

Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri / Against Heterosexsm: EducationalStrategies for LGBTI Rights

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2015

Tamamlandı

Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi TasarımınaÖnermeler"

ÇESUAM

ARDEB 1001

AYŞE UYDURANOĞLU

2015

Tamamlandı

Uzaktan Hastalık İzleme ve Hastalığa Müdahale için Optik Güç ile Çalşan, Optik olarakProgramlanabilen CMOS Tabanlı Biyomedikal Mikrosistem Tasarımı / Design of an Optically Powered andOptically Programmable CMOS Based Biomedical Microsystem for Remote Patient Monitoring andIntervention

M.D.B.F

ARDEB 3501

BAYKAL SARIOĞLU

2015

Tamamlandı

Designing Composite Indices for Risk Factors and Risk Avoidance: International Capital Flows AndWorld Income Inequality

İşletme F.

British Academy Newton Fund

ENGIN VOLKAN

2015

Tamamlandı

Sivil Toplum Destek Projesi

STCM

European Union

YÖRÜK KURTARAN - NURHAN YENTÜRK- LADEN YURTTAGÜLER

2015

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCI

2015

Tamamlandı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve SadakatÖlçümü

M.D.B.F

TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2015

Tamamlandı

INLACRIS: Collective Bargaining Developments in times of Crisis

H.F

European Commission

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2014

Tamamlandı

Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye'de Gençlerle Empati ve EşitliğiTartışmak

BİLGİ-MIGRATION

ARDEB 1001

PINAR UYAN SEMERCI

2014

Tamamlandı

Algorithmic research methodologies for the Turkish Twittersphere

M.D.B.F

BİDEB 2232

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Tamamlandı

Freedom of Information Day

İletişim F.

Hollanda Konsolosluğu

SEMIH YÜCEL - HALIL NALÇAOĞLU - YAMAN AKDENIZ

2014

Tamamlandı

Lityum İyon Bataryaların Su Soğutmalı Isıl Yönetimi

M.D.B.F

ARDEB 3501

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - BAYKAL SARIOĞLU

2014

Tamamlandı

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Hizmet Tedariki Projesi

KPY

Istanbul Eyüp Belediyesi

ASU AKSOY

2014

Tamamlandı

European Media Cloud Campus

İletişim F.

EU Erasmsus+

AYLIN DAĞSALGÜLER

2014

Tamamlandı

Eğitime Eşit Katılım Projesi

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2014

Tamamlandı

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirimesi Teknik Destek Projesi

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR - MÜGE AYAN CEYHAN

2014

Tamamlandı

Mor Sertifika Programı

SEÇBİR

UNDP ve Japon Hükümeti

SEÇBİR

2014

Tamamlandı

İstanbul Kıyı Şeridi Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar

M.F

BİDEB 2232

ZEYNEP TURAN HOFFMAN

2014

Tamamlandı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi / Preventing Violence Against Children

S.B.B.F

Kültür Kenti Vakfı

DIANE SUNAR

2014

Tamamlandı

Dijital Deneyimler Kollektifi: Yenilikçi Yetenek ve Girişimcilik Kuvözü

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

CIHANGIR ISTEK

2014

Tamamlandı

Turkish Civil Society Exchange 2

STCM

Stiftung Mercator

HALIL ÖZ

2014

Tamamlandı

GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi

KPY

GAP İdaresi

ASU AKSOY- DENIZ ÜNSAL

2014

Tamamlandı

Nilüfer Parkı Çocukları

M.F

İstanbul Bilgi Üniversitesi

ŞEBNEM YALINAY ÇINICI

2014

Tamamlandı

Türkiye'nin Su Riskleri Raporu / Turkey's Water Risks Report

ÇESUAM

WWF

AYŞE UYDURANOĞLU

2014

Tamamlandı

Türkiye'de Kamuoyunun Bilime Yönelik Tutum Değişiminin Ölçülmesinde Metin Madenciliği Yolu ileAlternatif Bir Sistem

İşletme F.

ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2014

Tamamlandı

Dış Borç İflas Riski Tahminlerine Yeni Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme F.

ARDEB 1001

ENGIN VOLKAN

2014

Tamamlandı

Finsler Geometride Einstein Metrikler

M.D.B.F

ARDEB 1001

ESRA ŞENGELEN SEVIM

2014

Tamamlandı

Power2youth: ‘Freedom, Dignity and Justice’

STCM, GÇ

EU 7. Framework Program

NURHAN YENTÜRK - ÖZLEM EZGIN - VOLKAN YILMAZ - LADEN YURTTAGÜLER - ALPER AKYÜZ - BURCU OY -PINAR GÜMÜŞ - EMRE ERDOĞAN

2014

Tamamlandı

EUROCS: - The Europeanisation of the Organised Civil Society in Turkey.

AB Enst.

Marie Curie Indvidual Fellowship

CRISTIANO BEE

2014

Tamamlandı

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

BİLGİ-MIGRATION

Hayata Destek Derneği

PINAR UYAN SEMERCI

2014

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-2

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCI

2014

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCI

2014

Tamamlandı

Akıllı Nakit/Hazine Yönetimi Platformu Geliştirme

M.D.B.F

TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Tamamlandı

Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi

HRC

European Citizen Action Service

ULAŞ KARAN

2013

Tamamlandı

Doğrusal Olmayan Programlama için İkinci Derece Aktif Küme Yöntemleri: Büyük Boyutlu Veri İşlemeProblemleri Üzerinde Uygulamalar

M.D.B.F

ARDEB 3501

FIGEN ÖZTOPRAK - BURAK KADRON

2013

Tamamlandı

FEUTURE:The Future of EU-Turkey Relations Mapping Dynamics and Testing Scenarios - FEUTURE

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2013

Tamamlandı

Tedarik Bekleme Süresine Bağlı Kayıp Talep Ortamlarında Çalışan Çok Seviyeli Envanter Sistemlerininİşletim Özelliklerinin İncelenmesi Ve Tasarımı

M.D.B.F

ARDEB 1001

AYHAN ÖZGÜR

2013

Tamamlandı

European Values At School

AB Enst.

EC Lifelong Learning- Jean Monnet

AYHAN KAYA

2013

Tamamlandı

Jean Monnet Okulda European Union'ni Öğrenme

AB Enst.

European Commission

GÜLPERI VURAL - ASLI AYDIN

2013

Tamamlandı

Gelir Etkisi ve Emek Arzı

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2013

Tamamlandı

JM Chair in EU Political and Administrative Studies

S.B.B.F

EC Lifelong Learning

SENEM AYDIN DÜZGIT

2013

Tamamlandı

Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi: İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi

KPY

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

ASU AKSOY- SERHAN ADA

2013

Tamamlandı

Gönüllüler için Destek Atölyeleri

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR

2013

Tamamlandı

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi / Technical Assistance for thePrevention of Violence Against Women

HRC

Erasmus - Jean Monnet

SEVINÇ ERYILMAZ- BURCU YEŞILADALI- GÖKÇEÇIÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi

HRC

European Union

SEVINÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Çevre Müzesi ve Çevresi Teşhir ve Tanzim Hizmet Tedariki Projesi

KPY

İstanbul Arnavutköy Belediyesi

DENIZ ÜNSAL- ASU AKSOY

2013

Tamamlandı

Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları / TowardsDemocratic Schools: Participation Practices Empowering Students and Schools

STCM

European Commission

ÇOÇA

2013

Tamamlandı

Perakende Sektörü İçin Coğrafi Veri ve Analitik Bilgiye Dayalı Noktasal Karar Mekanizması Çözümü

İşletme F.

TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2013

Tamamlandı

Öğretmenin Atölyesi:Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak" Sertifika Programı

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR

2013

Tamamlandı

‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’

KPY

European Union

ASU AKSOY- SERHAN ŞAHIN

2013

Tamamlandı

Engelleri Kaldırarak Biraraya Gelelim

İşletme F.

ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2013

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-1

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCI

2013

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-1

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCI

2013

Tamamlandı

Integrated Spatial Planning Project Country Report for for Turkey

ÇESUAM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

NILÜFER ORAL

2013

Tamamlandı

Onarıcı Adalet Hakkında Yargı Eğitimi: Bir Avrupa Yaklaşımına Doğru

HRC

European Commission

GALMA AKDENIZ- EZGI TABOĞLU

2013

Tamamlandı

Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tümör Baskılayıcı Gen (SnoN/SKIL)

M.D.B.F

ARDEB 1001

YUK YIN NG

2013

Tamamlandı

Ders Kitaplarında İnsan Hakları-III

SEÇBİR

Türkiye Delegasyonu

KENAN ÇAYIR

2012

Tamamlandı

Europeanisation of Public Debates ancd Civil Society in Turkey (EUROCIV)

AB Enst.

EU 7. Framework Program

ALPER KALIBER

2012

Tamamlandı

Avrupa'yı Yeniden Hayal Etmek

BİLGİ-MIGRATION

European Union

PINAR UYAN SEMERCI

2012

Tamamlandı

Bilinçli Aileler - Sağlıklı Nesiller / Conscious Families - Healthy Generations

S.B.B.F

Bernard van Leer Vakfı

DIANE SUNAR

2012

Tamamlandı

Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme veÜretme Projesi

SEÇBİR

Terakki Vakfı

KENAN ÇAYIR

2012

Tamamlandı

MEMORYROW: Politics of Memory and Memory Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/1878: From Divergence to Dialogue

S.B.B.F

EU 7. Framework Program

BÜLENT BILMEZ

2012

Tamamlandı

Young Citizens Participation in the Decision Making Process

AB Enst.

European Commission

LADEN YURTTAGÜLER

2012

Tamamlandı

Nano Parçacık İçeren Betonların - Kırılma Mekaniği Analizleri

M.D.B.F

ARDEB 1001

SIDDIK ŞENER

2011

Tamamlandı

Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi

BİLFİM

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

GÜL OKUTAN NILSSON - YALÇIN TOSUN - EDA ÇATAKLAR

2011

Tamamlandı

Erkekliğin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası

S.B.B.F

ARDEB 1001

HALE BOLAK

2011

Tamamlandı

Avrupa’da toplumda infaz edilen ceza ve yaptırımlar ve yıpranma oranları hakkında verilerin toplanması için metodolojinin geliştirilmesi projesi

HRC

European Commission

GALMA AKDENIZ

2011

Tamamlandı

Çevre Sorunları Bilinçlendirme Projesi

ÇESUAM

Myclimate Türkiye

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2011

Tamamlandı

FITUP: Demonstration of Fuel Cell Backup Power Systems for Telecom Applications

M.D.B.F

EU 7. Framework Program

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - FATMA BAYATA

2010

Tamamlandı

Long Spanned Prestressed Big Art with Post-Tentioning

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2010

Tamamlandı

Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması

BİLGİ-MIGRATION

Çukurova Kalkınma Ajansı

PINAR UYAN SEMERCI - EMRE ERDOĞAN

2018

Tamamlandı

Ses Temelli Kilit

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2017

Tamamlandı

Disability Rights in Education: Together in School, Together in Life

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2017

Tamamlandı

RoMigSc: Inclusion of Roman and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities

SEÇBİR

European Commission EACEA

KENAN ÇAYIR

2016

Tamamlandı

Ses Temelli Kilit

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2014

Tamamlandı

Erken Kanser Teşhisinde In-Vivo Hücre Görüntülemesi Yapabilen Katater Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

ARDEB 1003

YIĞIT DAĞHAN GÖKDEL

2013

Tamamlandı

Doğu Marmara İleri Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Mentörlük Merkezi

İŞLETME FAKÜLTESİ

TUBITAK 1601

YELİZ EKİNCİ

2020

Yürürlükte

Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi

İŞLETME FAKÜLTESİ

TUBITAK 1001

YELİZ EKİNCİ

2017

Tamamlandı

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi

İŞLETME FAKÜLTESİ

TEYDEB

YELİZ EKİNCİ

2016

Tamamlandı

Transport and Urban Development

M.D.B.F

EU H2020

YELİZ EKİNCİ

2015

Tamamlandı