Proje Listesi

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç Durum

CERN - ATLAS Deneyinde Veri Alımı, Veri Analizi ve Algıç Sistemlerinin İşletim, Bakım ve Yükseltme Çalışmaları

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2020

Yürürlükte

Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar

BİILGİ-MIGRATION

Marshall Fund

PINAR UYAN SEMERCİ

2020

Yürürlükte

Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar

BİLGİ-MIGRATION

Alman Marshall Fonu

PINAR UYAN SEMERCİ

2020

Yürürlükte

Alümiyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (AYNA)

M.D.B.F

TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı

FATMA BAYATA

2020

Yürürlükte

Makina Öğrenmesi ile Anlamlı Diyalog Üretebilecek Genel Amaçlı Chat Bot Uygulaması

M.D.B.F

TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2020

Yürürlükte

Esnek İş Yönetim Sistemi Standartları Geliştirme Projesi: İş Sürekliliğini ve Çalışan Psikolojik Sağlığını Desteklemeye Yönelik Uygulamalar

S.B.B.F

TÜBİTAK ARDEB 1001

İDİL IŞIK

2020

Yürürlükte

Maden Sektöründe Psikososyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasite Geliştirme

S.B.B.F

European Union IPA - IKG

İDİL IŞIK

2020

Yürürlükte

Yeni Nesil Yetenek Yolculuğu Dijital Çözümler Platformu

S.B.B.F

Firma Özkaynağı

İDIL IŞIK

2020

Yürürlükte

Yerel Katılım için Sosyal Kuluçka (Social Incubation for Local Participation)

STCM

İsveç Başkonsolosluğu

GIZEM GIRGIN

2020

Yürürlükte

MATİLDE: Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Mountain and Rural Regions

BİLGİ-MIGRATION

EU H2020

AYHAN KAYA

2020

Yürürlükte

Yerel Katılım için Sosyal Kuluçka

STCM

Embassy of Sweden Consulate-General İstanbul

NURHAN YENTÜRK

2020

Yürürlükte

Sivil Toplum Değişim Programı-III

STCM

Stiftung Mercator

NURHAN YENTÜRK

2020

Yürürlükte

Avrupa-Türk Sivil Toplum Değişim Programı III

STCM

Stiftung Mercator

NURHAN YENTÜRK

2020

Yürürlükte

Genç Sesler Projesi 2019

STCM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2019

Yürürlükte

Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu Oluşturma Projesi

S.B.B.F

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2020

Yürürlükte

Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu Oluşturma Projesi

S.B.B.F

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2018

Yürürlükte

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

STCM

Firma Özkaynağı

NURHAN YENTÜRK

2017

Yürürlükte

CiSoTR: Yetişkinliğe Geçişte Refakatsiz Küçüklerin Sosyal İçerilmesi İçin Sivil Toplum

SEÇBİR

EU Erasmus +

KENAN ÇAYIR

2017

Yürürlükte

Ortak Üretilen Deneysel Pazarlık Oyunlarına Yeni Yaklaşımlar

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2016

Tamamlandı

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2015

Yürürlükte

ISLAM-OPHOB-ISM Nativizm, İslam Fobisi ve Popülizm Çağında İslamcılık: Avrupada Sosyal, Ekonomik veSiyasi olanların Kültürelleşme ve Dinileşmesi

AB Enst.

EU H2020 ERC-ADG

AYHAN KAYA

2019

Yürürlükte

BREDEP: Yaratıcı Ağ: Temel Araştırma ve Geliştirme

BİLGİ-MIGRATION

Arts&Humanities; Research Council

PINAR UYAN SEMERCİ

2019

Yürürlükte

Endüstri 4.0 Üretim Ortamlarına uyum sağlamak için gerekli Becerilerin İşçi Öz Değerlendirmesi için bir Çerçeve

İşletme F.

Newton Fund

MURAT UNANOĞLU

2018

Tamamlandı

Kurumsal İnovasyon Sisteminin Oluşturulması

İşletme F.

TİM Innosuit

MURAT UNANOĞLU

2019

Yürürlükte

COGENS: Collective Barganing and the Gig Economy-New Perspectives

KİSGH

EU H2020

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2019

Yürürlükte

Elektrikli Araç Yarışları

M.D.B.F

Bilim ve Toplum Elektrikli Araç Yarışları

MEHMET EMRE ERDEM

2019

Yürürlükte

PAPUD: Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu

M.D.B.F

TEYDEB 1509

SAVAŞ YILDIRIM

2019

Yürürlükte

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmeti

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

UZAY ÇETIN

2019

Yürürlükte

Türkiye'de dijitalleşmenin, vatandaş medyasının ve sosyal medyanın haber ve haberciliğe etkisi

İletişim F.

Fiedrich-Ebert-Stiftung

ESRA ERCAN BİLGİÇ

2016

Tamamlandı

Türkiye'de Covid-19 Etkileri, Kendi Kendine Yardım ve Daha Fazlası Konulu “Stres Zamanlarında Önemli Olanı Yapmak: Resimli Bir Kılavuz” adlı Kitap Üzerine Fizibilite Çalışması

S.M.Y.O

TÜBİTAK ARDEB 1001

ERSİN UYGUN

2020

Yürürlükte

İş Makineleri için Otonomi ve Teleoperasyon Sistemi Projesi

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

ERAY BARAN

2019

Yürürlükte

Türkiye'de Uluslararası Göçe Siyasi ve Sosyal Anlam Verilmesi

İletişim F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

BURAK ÖZÇETİN

2020

Yürürlükte

Meslek Lisem Genç Dostu Projesi

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma merkezi

NETHERLANDS CONSULATE-GENERAL IN ISTANBUL (MARTA)

BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA

2014

Tamamlandı

İşletmelerde İnsan Hakları için Kapasite Geliştirme Programı

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma merkezi

NETHERLANDS CONSULATE-GENERAL IN ISTANBUL (MARTA)

BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Mevsimsel Birim Kök ve Eşbütünleşme Modellerinde Yeni Yaklaşımlar

İşletme F.

ARDEB 3501

BURAK ALPARSLAN EROĞLU

2018

Yürürlükte

Aileler ve Bakıcılar Arasında Makine Öğrenmesi Tabanlı Akıllı Eşleşme Yapan Platform Geliştirilmesi

M.D.B.F

TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2018

Yürürlükte

Aflatoksin Algılaması Için Kağıt Tabanlı Piyezorezistif Mems Biyoalgılayıcı Tasarımı Ve Üretimi

M.D.B.F

ARDEB 3501

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2018

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisinde Zihinselleştirme ve Duygu Düzenleme Kapasitesinin Gelişimi

S.B.B.F

American Psychoanalytic Association Research Grant

SIBEL HALFON

2018

Yürürlükte

RESPOND: Ufuk 2020 Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2017

Yürürlükte

Togetherness: Küresel Borsa İlişkilerindeki Artış

İşletme F.

British Academy

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2020

Yürürlükte

FDI Akışları, Sendikalar ve Küresel Hisse Senedi Piyasası Korelasyonları

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2018

Tamamlandı

Togetherness: Küresel Hisse Senedi Piyasası Korelasyonlarındaki artış

İşletme F.

Newton Advanced Fellowships

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2017

Yürürlükte

Çok Katmanlı Nanotübüler Termoelektrik Malzeme Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu

M.D.B.F

ARDEB 3501

FATMA BAYATA

2017

Yürürlükte

Mülteci Caselaw Web Sitesi Projesi

HRC

European Union

HRC

2014

Tamamlandı

Göç Entegrasyon Politikası Endeksi (MIPEX)

HRC

European Union

HRC

2013

Tamamlandı

Zeytinde Don Toleransı Yüksek Çesit Geliştirilmesi ve Don Stresinde Protein ve Karbonhidrat Metabolizmasından Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi

M.D.B.F

ARDEB 1003

HATICE GÜLEN

2017

Yürürlükte

Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkililiğinin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahaleler ve Terapötik İttifak

S.B.B.F

ARDEB 3501

SIBEL HALFON

2016

Yürürlükte

Öğretmen Ağı

SEÇBİR

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2016

Yürürlükte

Araştırma Metotları Okulu-1

BİLGİ-MIGRATION

Raoul Wallenberg Institute

PINAR UYAN SEMERCİ

2019

Tamamlandı

Araştırma Metotları Okulu-2

BİLGİ-MIGRATION

Raoul Wallenberg Institute

PINAR UYAN SEMERCİ

2019

Tamamlandı

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2019

Tamamlandı

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -2

STCM, ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2019

Tamamlandı

Kilit Mülteciler Programı

S.B.F

UNFPA

TAMER AKER

2019

Tamamlandı

İstanbul'un Dünya Miras Alanlarındaki Çoğul Miras: Kara Surları Örneği

İletişim F.

2550- RCUK İkili İşbirliği

ASU AKSOY

2018

Tamamlandı

Kültür Politikası ve Kültür Diplomasisi Genç Araştırmacılar Konferansı

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2020

Yürürlükte

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2018

Tamamlandı

6-DOF Hareketli Platform Temelli Entegre Test Sistemi

M.D.B.F

TEYDEB 1501

ERAY BARAN

2018

Tamamlandı

Sosyal Kuluçka Destek Programı-2

S.K.M

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Türkiye'de yaşayan Ermenistan Vatandaşı Göçmenlere Dair İhtiyaç analizi

BİLGİ-MIGRATION

Hrant Dink Vakfı

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Tamamlandı

ASP Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2018

Tamamlandı

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

HRC

Sabancı Vakfı

SEVİNÇ ERYILMAZ

2018

Tamamlandı

STK'lar için Kapasite Geliştirme-2

STCM

European Union

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-4

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Tamamlandı

Uzun Açıklıklı Öngermeli Art Germeli Büyük Sanat

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2018

Tamamlandı

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -1

STCM, ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Türkiye'de Kültürel Çoğulculuk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Kurma ve Eğitim -2

TKCG

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2018

Tamamlandı

Genç Sesler 2018

STCM, ÇOÇA

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Tamamlandı

Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Dizisi

BİLGİ-MIGRATION

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Tamamlandı

Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm

BİLGİ-MIGRATION

British Academy

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2018

Tamamlandı

Ses Temelli Kapı Geçiş Projesi

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Akıllı Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Geliştirilmesi

M.D.B.F

TEYDEB 1501

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Tamamlandı

Uzay Sırası Tasarım Uygulaması

Mimarlık F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

TUĞRUL YAZAR

2020

Yürürlükte

Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2018

Tamamlandı

NIRAS: Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Üzerine Kapasite Oluşturma Teknik Yardımı

H.F

European Union IPA

NILÜFER ORAL

2017

Tamamlandı

TREATME: Avrupa Ruhsal Bozuklukları Olan Gençlerin Bireyselleştirilmiş Psikoterapi Tedavisi Ağı

S.B.B.F

EU Cost Action

SIBEL HALFON

2017

Tamamlandı

Genç Sesler 2017

STCM, ÇOÇA

İsveç Konsolosluğu

GÖZDE DURMUŞ

2017

Tamamlandı

Esenler Belediyesi Kültür Plan

KPY

İstanbul Esenler Belediyesi

ASU AKSOY

2017

Tamamlandı

STK'lar için Kapasite Geliştirme-1

STCM

AB Bakanlığı ve AB Delegasyonu

NURHAN YENTÜRK

2017

Tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

İ.D.P

UNDP ve Japon Hükümeti

İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI

2017

Tamamlandı

Propaganda Çağında Demokrasi

İletişim F.

Embassy of the United States

IVO OZAN FURMAN

2020

Yürürlükte

5GXR - Oyunlar ve sahne sanatları sektörü için 5G potansiyelini keşfetmek

İletişim F.

Bristish Council- Arts and Humanities Research Council

ITIR ERHART

2020

Yürürlükte

Protesto Estetiği: Türkiye'de Görsel Kültür ve İletişim

İletişim F.

University of Brighton

ITIR ERHART

2017

Tamamlandı

Sosyal Kuluçka Destek Programı-1

S.K.M

İsveç Konsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2017

Tamamlandı

Göç Farkındalığı

BİLGİ-MIGRATION

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2017

Tamamlandı

Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri.

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2017

Tamamlandı

CoHERE: Kritik Miras: Avrupa'da kimlikleri icra etmek ve temsil etmek

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2017

Tamamlandı

Psikodinamik Psikoterapide Çocukların Oyun Profillerindeki Değişiklikler ve Tedavi Sonucu İle İlişkiler

S.B.B.F

Uluslararası Psikanaliz Cemiyeti

SIBEL HALFON

2017

Tamamlandı

Deniz Çöpü Üzerine Küresel Ortaklık - Gözden Uzak, Akıl Dışı

H.F

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2017

Tamamlandı

Tarih Ders Kitaplarında Hafıza ve Unutmanın Siyaseti: Tarihçiler ve Tarih Eğitmenleri İçin Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Ağ Kurma

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR

2016

Tamamlandı

ATLAS Deneyinde tekil üst kuark ile ilişkili karanlık madde araştırmaları için birçok değişkenliveri analizi

YEFAM

BİDEB 2218

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Tamamlandı

Aurora A / N-Myc Kompleksini ve Deneysel Doğrulamalarını Hedefleyen Yarı Akıllı Peptit Modellemesi

FENS

TÜBİTAK ARDEB 1001

ÖZGÜR GÜL

2020

Yürürlükte

Flip EU A 'Flipped Course' on EU

S.B.B.F

EU Erasmus+

ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL- MEHMET ALI TUĞTAN

2016

Tamamlandı

Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi

HRC

Hollanda Konsolosluğu

ULAŞ KARAN

2016

Tamamlandı

Konya Sarayonu Ilcesi Bashuyuk Koyu Karacay-Malkar Diyalektinin Belgelenmesi

S.B.B.F

ARDEB 3001

ASLI GÜRER

2016

Tamamlandı

Müzigin İkna Sürecindeki Rolü: Fonksiyonel Evrimsel Yaklasımı

İletişim F.

ARDEB 1002

KAAN VARNALI

2016

Tamamlandı

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım

Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu

European Union IPA

CENK DEMİROĞLU

2017

Tamamlandı

Başarısız Tekliflerin Olumlu Sonuçlarının İncelenmesi

S.B.T.Y

Uluslararası Olimpik Komitesi

CEM TINAZ

2017

Tamamlandı

Basketbolun Okullara Entegrasyonu

S.B.T.Y

Türkiye Basketbol Federasyonu

CEM TINAZ - SÜNDÜZ YILMAZ

2016

Tamamlandı

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

ARDEB 1002

WALTER TROCKEL

2016

Tamamlandı

CARE: Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme

S.H.M.Y.O

UNFPA

TAMER AKER

2016

Tamamlandı

CERN-ATLAS Deneyinde 2016 Veri Alımı, Veri Analizi, TRT ve TDAQ Sistemleri Bakım ve İşletilmesi

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Tamamlandı

Kırsal NEET Gençlik Ağı: Kırsal NEET'lerin sosyal dışlanmasının altında yatan risklerin modellenmesi

FSSH

EU Cost Action

EMRE ERDOĞAN

2020

Yürürlükte

Bireylerin Yanlış Bilgilere Yönelik Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyici Unsurlarının İnfodemikle Etkili Mücadele İçin İncelenmesi: COVID-19 Örneği

FSSH

TÜBİTAK ARDEB 1001

EMRE ERDOĞAN

2020

Yürürlükte

Türkiye'de Kutuplaşma: Kutuplaştırıcı Etkenler ve Anlaşma Adaları

BİLGİ-MIGRATION

Alman Marshall Fonu

EMRE ERDOĞAN

2016

Tamamlandı

2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı

HRC

Almanya ve İsviçre İstanbul Başkonsoloslukları

SEVİNÇ ERYILMAZ

2016

Tamamlandı

WTO Dünya Ticaret Örgütü Başkanları Programı

H.F

WTO

PINAR ARTIRAN

2016

Tamamlandı

Türkiye'deki Kültürel Çoğulculuk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Kurma ve Eğitim-1

TKCG

İsveç Konsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Tamamlandı

"Çatışma Çözümü Çalışmalarına Giriş" başlıklı kitabın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından İnglizce ve Türkçe basımı

CCR

Raoul Wallenberg Institute

ASLI TUNÇ - ESRA ELMAS

2016

Tamamlandı

Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)

M.D.B.F

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DENIZ ÖZDEMIR

2016

Tamamlandı

İstanbul'da Kültürel Çoğulculuğun Sivil Toplum Kuruluşlarının Haritalanması ve Geliştirilmesi (MECSACPI): Azınlık Kültürleri için Mucit, Ağ Kurma, Eğitim ve Savunuculuk

S.B.B.F

İsveç Konsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Tamamlandı

Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi

BİLGİ-MIGRATION

Bernard van Leer Vakfı

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2016

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-3

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2016

Tamamlandı

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB 1501

YELİZ EKİNCİ

2016

Tamamlandı

Geç Osmanlı İstanbul'unda Ermenilerin Kurtarılması ve Osmanlı Dönemi Nüfus Verilerinin Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getirilmesi

S.B.B.F

Calouste Gulbenkian Foundation Fund

MUSTAFA ERDEM KABADAYI - DANIEL OHANNIAN

2015

Tamamlandı

Perakende Sektöründe Kritik Ürün Bazlı Analitik Raf Bulurluk Yöntemi

İşletme F.

TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2015

Tamamlandı

Arazi kullanım planlamasına iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin entegrasyonu üzerine çalışma

ÇESUAM

United Nations Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

Tamamlandı

Cinsiyet ve zaman kullanımına göre ulusal transfer hesapları

İşletme F.

ARDEB 1001

ZENNUBE AYLIN SEÇKIN

2015

Tamamlandı

Dijital Hafıza "Unutulma Hakkı" Ve Gazetecilik Perspektifinin Uygulanabilirliği: Türkiye'de Bir Saha Çalışması

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı

TÜBİTAK ARDEB 1001

URAL AKÜZÜM

2020

Yürürlükte

Sanatsal İfade Özgürlüğü için Rehber ve Eğitim

HRC

İsveç Konsolosluğu

ULAŞ KARAN

2015

Tamamlandı

Dijital Deneyimler Akademisi:AR-GE ve Eğitim Merkezi

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

HALIL NALÇAOĞLU - NEBI CIHAN ÇETINKAYA

2015

Tamamlandı

Somatizasyon ve Depresyon: Türkiye'de Kadınların Tedavisi Olarak Beden Zihni Yaklaşımı

S.B.B.F

British Academy Newton Mobility Grant

AYTEN ZARA

2015

Tamamlandı

İklim Değişikliği Ulusal Bildiriminin Hazırlanması

H.F

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

Tamamlandı

Engelli Hakları İzleme 2015 Projesi

HRC

Sabancı Vakfı

İDIL IŞIL GÜL

2015

Tamamlandı

Masterwork/Beyoğlu

Mimarlık F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

CAN ATAY - ASLI KIYAK İNGİN

2016

Tamamlandı

2000'lerde Kürtler ve Kürdistan Koneransı

S.B.B.F

Heinrich Böll Stiftung

BÜLENT BILMEZ

2015

Tamamlandı

Gemi Kazalari Sonucu Oluşan Atiklarin Atik Yönetim Planlarinin Hazirlanmasi Ve Kirlenen AlanlarinRehabilitasyonu Projesi

DEHAM

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DHAM

2015

Tamamlandı

Yeni Yöntemler ve Bakış Açıları Işığında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e Türkiye MesleklerTarihi'ne Giriş (1840-1940)

S.B.B.F

ARDEB 1001

MUSTAFA ERDEM KABADAYI

2015

Tamamlandı

Yeni Başkent ve Muhafazakarlık: Günlük Yaşam Sosyolojisi Perspektifinden Anadolu Kaplanları

İletişim F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

FEYDA SAYAN CENGİZ

2016

Tamamlandı

İkizlerde dil gelişimi

S.B.B.F

ARDEB 1001

FATMA NIHAN KETREZ

2015

Tamamlandı

Hakaret Davalarına Hukuki Destek / Hakaret ve İlgili Ceza Kanunlarıyla Suçlanan Kişilere Hukuki Yardım Sağlanması

HRC

Media Legal Defence Initiative

YAMAN AKDENIZ

2015

Tamamlandı

Okul öncesi çağına yönelik Çocuk Hakları Uygulamaları Geliştirmek Eğitmenlere Yönelik Seminerler

STCM

Sabancı Vakfı

MELDA AKBAŞ - ZEYNEP KILIÇ

2015

Tamamlandı

TÜBİTAK Living with indeterminacy: Not Deported But Abondaned, Being Undocumented Migrant inIstanbul

AB Enst.

BİDEB 2236

MELTEM SANCAK FINKE

2015

Tamamlandı

Akıllı Yıldızlar Projesi

ÇESUAM

Firma Özkaynağı

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2015

Tamamlandı

Neden Geri Dönüyorlar? Nitelikli Türk Göçmenlerin Almanya Ve Amerika'Dan Geriye Göçüyle İlgiliKarşılaştırmalı Bir Çalışma

S.B.B.F

ARDEB 1001

MELTEM YILMAZ ŞENER

2015

Tamamlandı

Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri / Against Heterosexsm: EducationalStrategies for LGBTI Rights

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2015

Tamamlandı

Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi TasarımınaÖnermeler"

ÇESUAM

ARDEB 1001

AYŞE UYDURANOĞLU

2015

Tamamlandı

Uzaktan Hastalık İzleme ve Hastalığa Müdahale için Optik Güç ile Çalşan, Optik olarakProgramlanabilen CMOS Tabanlı Biyomedikal Mikrosistem Tasarımı / Design of an Optically Powered andOptically Programmable CMOS Based Biomedical Microsystem for Remote Patient Monitoring andIntervention

M.D.B.F

ARDEB 3501

BAYKAL SARIOĞLU

2015

Tamamlandı

Risk Faktörleri ve Riskten Kaçınma için Bileşik Endekslerin Tasarlanması: Uluslararası Sermaye Akımları ve Dünya Gelir Eşitsizliği

İşletme F.

British Academy Newton Fund

ENGIN VOLKAN

2015

Tamamlandı

Sivil Toplum Destek Projesi

STCM

European Union

YÖRÜK KURTARAN - NURHAN YENTÜRK- LADEN YURTTAGÜLER

2015

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2015

Tamamlandı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve SadakatÖlçümü

M.D.B.F

TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2015

Tamamlandı

INLACRIS: Kriz Zamanlarında Toplu Pazarlık Gelişmeleri

H.F

European Commission

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2014

Tamamlandı

Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye'de Gençlerle Empati ve EşitliğiTartışmak

BİLGİ-MIGRATION

ARDEB 1001

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Tamamlandı

Türk Twittersphere için algoritmik araştırma metodolojileri

M.D.B.F

BİDEB 2232

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Tamamlandı

Bilgi Edinme Özgürlüğü Günü

İletişim F.

Hollanda Konsolosluğu

SEMIH YÜCEL - HALIL NALÇAOĞLU - YAMAN AKDENIZ

2014

Tamamlandı

Koronavirüs Tedbirleri Döneminde Kaynaklara Erişimde Tüketim Alışkanlıkları ile Hassasiyet Arasındaki İlişkinin Tüketimde Özdenetim ile İncelenmesi: Psikolojik İyi Oluş, Bireysel Dayanıklılık, Sosyal Sermaye ve Toplum Yanlısı Davranışların Etkisinin Belirlenmesi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

NEŞENUR ALTINİĞNE EKİCİ

2020

Yürürlükte

Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri.

SEÇBİR

Embassy of Sweden Consulate-General İstanbul

MÜGE AYAN CEYHAN - KENAN ÇAYIR

2017

Tamamlandı

Etiketsiz Eğitim

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

MÜGE AYAN CEYHAN

2015

Tamamlandı

Lityum İyon Bataryaların Su Soğutmalı Isıl Yönetimi

M.D.B.F

ARDEB 3501

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - BAYKAL SARIOĞLU

2014

Tamamlandı

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Hizmet Tedariki Projesi

KPY

Istanbul Eyüp Belediyesi

ASU AKSOY

2014

Tamamlandı

Avrupa Medya Bulut Kampüsü

İletişim F.

EU Erasmsus+

AYLIN DAĞSALGÜLER

2014

Tamamlandı

Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Cinsiyet Sertifika Programı

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2016

Tamamlandı

Eğitime Eşit Katılım Projesi

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2014

Tamamlandı

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirimesi Teknik Destek Projesi

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR - MÜGE AYAN CEYHAN

2014

Tamamlandı

RWI Türkiye Programı - Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı

Hukuk F.

RWI, SIDA

SEDA KALEMBERK

2016

Tamamlandı

Mor Sertifika Programı

SEÇBİR

UNDP ve Japon Hükümeti

SEÇBİR

2014

Tamamlandı

İstanbul Kıyı Şeridi Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar

M.F

BİDEB 2232

ZEYNEP TURAN HOFFMAN

2014

Tamamlandı

NEDA Dizisini SPIRAL2'nin Radyoaktif Kirişleriyle Kullanarak İzospin Kırılması ve N = Z = 50 ve Küçük Çekirdekler Etrafında Ayrıştırılması Üzerine Araştırma

FENS

TÜBİTAK ARDEB 1001

ELİF ASLI YETKİN

2020

Yürürlükte

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi

YEFAM

TÜBİTAK ARDEB 1001

ELİF ASLI YETKİN

2017

Tamamlandı

Yüksek Enerji Deneylerinde Egzotik Hadronların Gözlenebilirliğini İyileştirme

YEFAM

TÜBİTAK ARDEB 1001

ELİF ASLI YETKİN

2017

Tamamlandı

CMS dedektöründe veri keşfi, jetler, B-fiziği ve faz sonrası dedektör güncelleme çalışmaları

FENS

TAEK

ELİF ASLI YETKİN

2017

Tamamlandı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi / Preventing Violence Against Children

S.B.B.F

Kültür Kenti Vakfı

DIANE SUNAR

2014

Tamamlandı

Dijital Deneyimler Kollektifi: Yenilikçi Yetenek ve Girişimcilik Kuvözü

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

CIHANGIR ISTEK

2014

Tamamlandı

Türk Sivil Toplum Borsası 2

STCM

Stiftung Mercator

HALIL ÖZ

2014

Tamamlandı

GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi

KPY

GAP İdaresi

ASU AKSOY- DENIZ ÜNSAL

2014

Tamamlandı

Nilüfer Parkı Çocukları

M.F

İstanbul Bilgi Üniversitesi

ŞEBNEM YALINAY ÇINICI

2014

Tamamlandı

Türkiye'nin Su Riskleri Raporu / Turkey's Water Risks Report

ÇESUAM

WWF

AYŞE UYDURANOĞLU

2014

Tamamlandı

Türkiye'de Kamuoyunun Bilime Yönelik Tutum Değişiminin Ölçülmesinde Metin Madenciliği Yolu ileAlternatif Bir Sistem

İşletme F.

ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2014

Tamamlandı

Dış Borç İflas Riski Tahminlerine Yeni Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme F.

ARDEB 1001

ENGIN VOLKAN

2014

Tamamlandı

Finsler Geometride Einstein Metrikler

M.D.B.F

ARDEB 1001

ESRA ŞENGELEN SEVIM

2014

Tamamlandı

Power2youth: "Özgürlük, Onur ve Adalet"

STCM, GÇ

EU 7. Framework Program

NURHAN YENTÜRK - ÖZLEM EZGIN - VOLKAN YILMAZ - LADEN YURTTAGÜLER - ALPER AKYÜZ - BURCU OY -PINAR GÜMÜŞ - EMRE ERDOĞAN

2014

Tamamlandı

EUROCS: - The Europeanisation of the Organised Civil Society in Turkey.

AB Enst.

Marie Curie Indvidual Fellowship

CRISTIANO BEE

2014

Tamamlandı

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

BİLGİ-MIGRATION

Hayata Destek Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-2

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Tamamlandı

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

BİLGİ-MIGRATION

Hayata Destek Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Tamamlandı

Akıllı Nakit/Hazine Yönetimi Platformu Geliştirme

M.D.B.F

TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Tamamlandı

Sosyal Medya Özgürlüğü ve Gayrimüslim Azınlıklar İletişim Fakültesi Avrupa Birliği

İletişim F.

European Union

ULAŞ KARAN - ERKAN SAKA

2016

Tamamlandı

Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi

HRC

European Citizen Action Service

ULAŞ KARAN

2013

Tamamlandı

Doğrusal Olmayan Programlama için İkinci Derece Aktif Küme Yöntemleri: Büyük Boyutlu Veri İşlemeProblemleri Üzerinde Uygulamalar

M.D.B.F

ARDEB 3501

FIGEN ÖZTOPRAK - BURAK KADRON

2013

Tamamlandı

FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Haritalama Dinamikleri ve Test Senaryoları

AB Enst.

EU H2020

AYHAN KAYA

2013

Tamamlandı

Tedarik Bekleme Süresine Bağlı Kayıp Talep Ortamlarında Çalışan Çok Seviyeli Envanter Sistemlerininİşletim Özelliklerinin İncelenmesi Ve Tasarımı

M.D.B.F

ARDEB 1001

AYHAN ÖZGÜR

2013

Tamamlandı

Okulda Avrupa Değerleri

AB Enst.

EC Lifelong Learning- Jean Monnet

AYHAN KAYA

2013

Tamamlandı

Jean Monnet Okulda European Union'ni Öğrenme

AB Enst.

European Commission

GÜLPERI VURAL - ASLI AYDIN

2013

Tamamlandı

Gelir Etkisi ve Emek Arzı

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2013

Tamamlandı

AB Siyasi ve İdari Çalışmalarında JM Başkanı

S.B.B.F

EC Lifelong Learning

SENEM AYDIN DÜZGIT

2013

Tamamlandı

Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi: İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi

KPY

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

ASU AKSOY- SERHAN ADA

2013

Tamamlandı

Gönüllüler için Destek Atölyeleri

SEÇBİR

European Union

KENAN ÇAYIR

2013

Tamamlandı

Hukuk Savunuculuk ve Dava Projesi

HRC

SIDA

SEVİNÇ ERYILMAZ - GÖKÇİÇEK AYATA

2015

Tamamlandı

Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadın İşbirliği Projesi

HRC

European Union

SEVİNÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi / Technical Assistance for thePrevention of Violence Against Women

HRC

Erasmus - Jean Monnet

SEVİNÇ ERYILMAZ- BURCU YEŞILADALI- GÖKÇEÇIÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi

HRC

European Union

SEVINÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA

2013

Tamamlandı

Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Çevre Müzesi ve Çevresi Teşhir ve Tanzim Hizmet Tedariki Projesi

KPY

İstanbul Arnavutköy Belediyesi

DENIZ ÜNSAL- ASU AKSOY

2013

Tamamlandı

Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları / TowardsDemocratic Schools: Participation Practices Empowering Students and Schools

STCM

European Commission

ÇOÇA

2013

Tamamlandı

Perakende Sektörü İçin Coğrafi Veri ve Analitik Bilgiye Dayalı Noktasal Karar Mekanizması Çözümü

İşletme F.

TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2013

Tamamlandı

Öğretmenin Atölyesi:Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak" Sertifika Programı

SEÇBİR

İsveç Konsolosluğu

KENAN ÇAYIR

2013

Tamamlandı

‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’

KPY

European Union

ASU AKSOY- SERHAN ŞAHIN

2013

Tamamlandı

Engelleri Kaldırarak Biraraya Gelelim

İşletme F.

ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2013

Tamamlandı

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-1

BİLGİ-MIGRATION

Fiedrich Ebert Stiftung Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2013

Tamamlandı

Tarlabaşı Toplum Merkezi-1

BİLGİ-MIGRATION

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2013

Tamamlandı

Türkiye için Entegre Mekansal Planlama Projesi Ülke Raporu

ÇESUAM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

NILÜFER ORAL

2013

Tamamlandı

Onarıcı Adalet Hakkında Yargı Eğitimi: Bir Avrupa Yaklaşımına Doğru

HRC

European Commission

GALMA AKDENIZ- EZGI TABOĞLU

2013

Tamamlandı

X Bağlantılı Agammaglobulinemi (XlA) Fare Modelinde B Hücresi Hasarının Düzeltilmesi

M.D.B.F

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2016

Tamamlandı

Anti-Kanser Ajanları veya GSK3B İnhibitörleri Olma Potansiyeli Olan Yeni Moleküllerin Sentez ve Aktivite Çalışmaları

M.D.B.F

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2018

Tamamlandı

Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tümör Baskılayıcı Gen (SnoN/SKIL)

M.D.B.F

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2013

Tamamlandı

Ders Kitaplarında İnsan Hakları-III

SEÇBİR

Türkiye Delegasyonu

KENAN ÇAYIR

2012

Tamamlandı

Kamu Tartışmalarının Avrupalılaşması ve Türkiye'deki Sivil Toplum (EUROCIV)

AB Enst.

EU 7. Framework Program

ALPER KALIBER

2012

Tamamlandı

Adana'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Hali Açısından İyileştirilmesi

BİLGİ-MIGRATION

Bernard van Leer Foundation

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2016

Tamamlandı

Avrupa'yı Yeniden Hayal Etmek

BİLGİ-MIGRATION

European Union

PINAR UYAN SEMERCİ

2012

Tamamlandı

Bilinçli Aileler - Sağlıklı Nesiller / Conscious Families - Healthy Generations

S.B.B.F

Bernard van Leer Vakfı

DIANE SUNAR

2012

Tamamlandı

Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme veÜretme Projesi

SEÇBİR

Terakki Vakfı

KENAN ÇAYIR

2012

Tamamlandı

MEMORYROW: 1877/1878 Rus-Osmanlı Savaşı Hafıza ve Hafıza Kültürlerinin Siyaseti: Ayrılıktan Diyaloğa

S.B.B.F

EU 7. Framework Program

BÜLENT BILMEZ

2012

Tamamlandı

Karşılaştırmalı Göç Politikaları (IMPIC)

HRC

European Union

LAMİ BERTAN TOKUZLU

2013

Tamamlandı

Genç Vatandaşların Karar Verme Sürecine Katılımı

AB Enst.

European Commission

LADEN YURTTAGÜLER

2012

Tamamlandı

Nano Parçacık İçeren Betonların - Kırılma Mekaniği Analizleri

M.D.B.F

ARDEB 1001

SIDDIK ŞENER

2011

Tamamlandı

Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi

BİLFİM

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

GÜL OKUTAN NILSSON - YALÇIN TOSUN - EDA ÇATAKLAR

2011

Tamamlandı

Erkekliğin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası

S.B.B.F

ARDEB 1001

HALE BOLAK

2011

Tamamlandı

Victimology Kültürleri: Avrupa çapında mağduriyet süreçlerini anlamak

Hukuk F.

EU Cost Action

GALMA AKDENİZ

2020

Yürürlükte

Avrupa’da toplumda infaz edilen ceza ve yaptırımlar ve yıpranma oranları hakkında verilerin toplanması için metodolojinin geliştirilmesi projesi

HRC

European Commission

GALMA AKDENiZ

2011

Tamamlandı

Çevre Sorunları Bilinçlendirme Projesi

ÇESUAM

Myclimate Türkiye

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2011

Tamamlandı

FITUP

M.D.B.F

EU 7. Framework Program

MUSTAFA FAZIL SERİNCAN - FATMA BAYATA

2014

Tamamlandı

FITUP: Demonstration of Fuel Cell Backup Power Systems for Telecom Applications

M.D.B.F

EU 7. Framework Program

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - FATMA BAYATA

2010

Tamamlandı

Post-Tentioning ile Uzun Sürülmüş Öngerilmeli Büyük Sanat

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2010

Tamamlandı

Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması

BİLGİ-MIGRATION

Çukurova Development Agency

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2018

Tamamlandı

Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması

BİLGİ-MIGRATION

Çukurova Kalkınma Ajansı

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2018

Tamamlandı

Ses Temelli Kilit

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2017

Tamamlandı

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Yaşamda Birlikte

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2017

Tamamlandı

RoMigSc: Romalı ve Göçmenlerin Okullara Dahil Edilmesi: Eğitimler, Açık Tartışmalar ve Gençlik Gönüllülüğü Etkinlikleri

SEÇBİR

European Commission EACEA

KENAN ÇAYIR

2016

Tamamlandı

Ses Temelli Kilit

M.D.B.F

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2014

Tamamlandı

Erken Kanser Tespiti için In-Vivo Hücre Görüntüleme Yapabilen Biyopsi Kateterinin Tasarımı ve Üretimi

FENS

TÜBİTAK ARDEB 1003

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL - BAYKAL SARIOĞLU - ÖZGÜR KOCATÜRK

2015

Tamamlandı

Uygun Maliyetli, Odaklanmış ve Güvenilir Lazer Tarama Endoskop Teknolojilerinin Geliştirilmesi

FENS

TÜBİTAK ARDEB 3501

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2017

Tamamlandı

Erken Kanser Teşhisinde In-Vivo Hücre Görüntülemesi Yapabilen Katater Tasarımı ve Üretimi

M.D.B.F

ARDEB 1003

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2013

Tamamlandı

Doğu Marmara İleri Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Mentörlük Merkezi

İşletme F.

TÜBİTAK 1601

YELİZ EKİNCİ

2020

Yürürlükte

Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

YELİZ EKİNCİ

2018

Tamamlandı

Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi

İşletme F.

TUBITAK ARDEB 1001

YELİZ EKİNCİ

2017

Tamamlandı

Ulaşım ve Kentsel Kalkınma COST (Avrupa Bilim ve Teknolojide İşbirliği)

İşletme F.

European Union

YELİZ EKİNCİ

2018

Tamamlandı

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi

İşletme F.

TEYDEB

YELİZ EKİNCİ

2016

Tamamlandı

Ulaşım ve Kentsel Gelişim

M.D.B.F

EU H2020

YELİZ EKİNCİ

2015

Tamamlandı

Türkçeden Türkçeye Otomatik Çeviri Sistemi ve Avatar Animasyonu

S.B.B.F

ARDEB 1001

ASLI ÖZKUL

2016

Tamamlandı

Güneydoğu Avrupa Medya Gözlemevi Projesi

İletişim F.

European Union

ASLI TUNÇ

2016

Tamamlandı

Güney Akdeniz'de Siyasi Geçişte Medya

İletişim F.

Al Jazeera Center for Studies

ASLI TUNÇ

2016

Tamamlandı

Gelir Etkisi ve İşgücü Arzı

İşletme F.

ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL - DENİZ NEBİOĞLU KASAPOĞLU

2014

Tamamlandı

Türkiye'deki Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma

FSSH

TÜBİTAK ARDEB 1001

SEZAİ OZAN ZEYBEK

2016

Tamamlandı