Proje Listesi

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç
Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünme SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 PINAR UYAN SEMERCİ 2023
Psikodinamik Çocuk Terapisinde Sözdışı Uyum: Oyun Oynama, Duygu Düzenleme ve Terapi Etkililiği ile İlişkileri SBBF Uluslararası Psikanaliz Birliği-IPA SİBEL HALFON 2023
OppAttune: Uyumlu Diyalog Yoluyla Muhalif Siyasi Aşırılıkla Mücadele: Takip Et, Ayarla, Sınırla SBBF Avrupa Komisyonu-Horizon Europe HASRET DİKİCİ BİLGİN 2023
Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri STÇM SKM Hollanda Büyükelçiliği-MATRA NURHAN YENTÜRK 2023
Uzak Komşular: Türk-Alman İlişkilerinde Siyasi Anlatıları ve Görsel Kültürü Keşfetmek AB Enst. TÜBİTAK UİDB - 2531 - DAAD İkili İşbirliği Deniz Güneş Yardımcı 2022
BILGINormsEU: Normlar ve Türkiye-AB İlişkileri Jean Monnet Kürsüsü AB Enst. Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet Kürsüsü ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL 2022
Bireysel Servetlerin Farklı İflas Kuralları Altında Yatırım Kararlarına Etkisi: Deneysel Bir Çalışma MSC BELİS TÜBİTAK ARDEB 1001 AYÇA EBRU GİRİTLİGİL 2022
Çevrim İçi Sosyal Kapsayıcılık Destek Programı STÇM SKM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2022
Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi'nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları SBBF TÜBİTAK UİDB-COST 2519 SİBEL HALFON 2022
Çok Eksenli Mekatronik Sistemler İçin Gerçek Zamanlı Modüler Hareket Kontrol Sistemi Geliştirilmesi MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 ERAY BARAN 2022
Havayolu Taşımacılığı Gelir Yönetimi ve Optimizasyon Platformu MDBF Firma Özkaynağı U. Mahir Yıldırım 2022
Hukuk Profesyonelleri İçin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Okuryazarlığı İnsan Hakları M. Almanya İstanbul Büyükelçiliği TURGUT TARHANLI 2022
Kanser Hücrelerinde Hibrit Epitel-Mezenkimal Geçis Durumlarının Karakterizasyonu ve Bu Hibrit Durumları Hedefleyen İlaç Adayı Moleküllerin Belirlenmesi MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 ÖZLEM ULUCAN AÇAN 2022
Ottobo Otonom Mobil Robotların Depo Operasyonlarına Entegrasyonu Sürecinde Sipariş Toplama için Algoritma Seçeneklerinin Oluşturulması ve Analizi MDBF Firma Özkaynağı ZEHRA DÜZGİT 2022
Sporda Psikososyal Güvenlik: Elit Sporcularda Psikolojik Sağlığın Belirleyicilerinin Modellenmesi SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 İDİL IŞIK 2022
Yapay Zeka Otomasyon Teknolojileri Bağlamında Çalışmanın Geleceği Meselesi: Güncel Deneyimleri ve Gelecek Tahayyülleri ile Çevirmenler Örneği SBBF TÜBİTAK ARDEB 3501 AZER KILIÇ 2022
YAY YÜKA: Yenilikçi Arayüz Yapıları Yenilikçi Üretim ile Katma Değer Platformu BİLGİ İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) GONCA GÜNAY 2022
Akıllı Ev Platformu MDBF TÜBİTAK SAYEM TUĞBA DALYAN, YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2021
Bulgaristan ve Türkiye Medyalarında Bilim Haberleri: Zaman İçerisinde ve Kültürler Arası Açıdan Bilim Kültürü Göstergelerinin Otomatik İzlenmesi İşletme F. TÜBİTAK-BAS Uluslararası İş Birliği AHMET SÜERDEM 2021
Dinamik Koşullarda E. coli Metabolik Modelinin Termodinamik Fizibilite Analizi ile CO2 Fiksasyon Yolaklarının Etkinliğinin Araştırılması MDBF TÜBİTAK TÜBİTAK 1001 HİLAL TAYMAZ NİKEREL 2021
Erozyonun Denizlerdeki Süreçlerle İlişkilendirilmesi MDBF US Geological Survey ILGAR ŞAFAK 2021
Genç Sesler 2021 STÇM ÇOÇA İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2021
Güvenli Okul, Güvenli Toplum: İstanbul'daki Roman Toplulukları ile Çalışmalar CCR İsviçre Başkonsolosluğu NAZAN HAYDARİ PAKKAN 2021
Hak Temelli STK'lar İçin Uzaktan eğitim ve Kapasite Geliştirme STÇM SKM Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu NURHAN YENTÜRK 2021
İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçleri için Modellenmiş Yerli ve Milli, İş zekası ve Büyük Veri Modellenmesi Odaklı Karar Destek Mekanizması içeren Akıllı Süreç Yönetim Yazılımı MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1507 SAVAŞ YILDIRIM 2021
Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi SBBF Avrupa Komisyonu IPA İDİL IŞIK 2021
Premiss (Sürdürülebilirlik Bilimi İçin Metodolojilerin Güçlendirilmesi İçin Ortaklık) CEFIS Belmont Forum-TÜBİTAK AHMET SÜERDEM 2021
SiNaFe: Avrupa'da Afrikalı Sporcuların Sosyal İçerilmesi SBTY Avrupa Komisyonu Erasmus+ İLKNUR HACISOFTAOĞLU 2021
Türkiye'de Kapsayıcı Ticaret: İşgücü ve Toplumsal Cinsiyete Hukuki ve Ekonomik Bakış UTİTAM Dünya Ticaret Örgütü PINAR ARTIRAN 2021
X'e Bağlı Agamaglobulinemi’de Lentiviral Gen Terapinin Preklinik Uygulamaları MDBF TÜSEB YUK YIN NG 2021
Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Projesi MDBF Firma Özkaynağı İPEK ŞEN 2021
Yerel Katılım İçin Çevrimiçi Sosyal Kuluçka STÇM SKM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2021
Yüksek Frekans Cevaplı 6-DOF Servo-Hidrolik Hareketli Platform Temelli Test Sistemi MDBF Firma Özkaynağı ERAY BARAN 2021
5GXR - Oyunlar ve Sahne Sanatları Sektörü İçin 5G Potansiyelini Keşfetmek İletişim F. UKRI- Arts and Humanities Research Council ITIR ERHART 2020
Alümiyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (AYNA) MDBF TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı FATMA BAYATA 2020
Araştırma Metotları Okulu ve Açık Kaynak Websitesi BİLGİ-GÖÇ Raoul Wallenberg Enstitüsü PINAR UYAN SEMERCİ 2020
Avrupa-Türkiye Sivil Toplum Değişim Programı III STÇM Stiftung Mercator NURHAN YENTÜRK 2020
BREDEP: Yaratıcı Ağ: Temel Araştırma ve Geliştirme BİLGİ-GÖÇ UKRI- Arts and Humanities Research Council GÜLAY UĞUR GÖKSEL 2020
CERN - ATLAS Deneyinde Veri Alımı, Veri Analizi ve Algıç Sistemlerinin İşletim, Bakım ve Yükseltme Çalışmaları YEFAM TAEK SERKANT ALI ÇETIN 2020
Çocuklar Arasında Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Ayrımcılıkla Mücadele STÇM ÇOÇA İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2020
COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemi ile Mücadele: Çevrimiçi Bir Araç Geliştirilmesi BİLGİ-GÖÇ Alman Marshall Fonu (GMF) EMRE ERDOĞAN, PINAR UYAN SEMERCİ 2020
D.Rad: Avrupa ve Ötesinde Radikalleşmenin Önlenmesi: Sapta, Çözümle ve Yeniden Kaynaştır SBBF Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 HASRET DİKİCİ BİLGİN 2020
Doğu Marmara İleri Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Mentörlük Merkezi İşletme F. TÜBİTAK TEYDEB 1601 YELİZ EKİNCİ 2020
Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi: İş Sürekliliğini ve Çalışan Psikolojik İyi Oluşunu Destekleyici Standartlar ve Uygulamalar SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 İDİL IŞIK 2020
İnfodemik ile Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 EMRE ERDOĞAN 2020
Kırsal NEET Gençlik Ağı: Kırsal NEET'lerin sosyal dışlanmasının altında yatan risklerin modellenmesi SBBF COST Aksiyonu (Üyelik) EMRE ERDOĞAN 2020
Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasisi Genç Araştırmacılar Konferansı KPY Kültür ve Turizm Bakanlığı - Telif Hakları Genel Müdürlüğü SERHAN ADA 2020
Lin Teknolojisi Yoluyla Haberleşme MDBF Firma Özkaynağı BAYKAL SARIOĞLU-OKAN ZAFER BATUR 2020
Makine Öğrenmesi ile Anlamlı Diyalog Üretebilecek Genel Amaçlı Chat Bot Uygulaması MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 SAVAŞ YILDIRIM 2020
MATİLDE: Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi AB Enst. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 AYHAN KAYA 2020
Paket Sipariş Dağıtımına Yönelik Uzaktan Kontrol Edilebilir, Otonom Akıllı Robotik Sistem Geliştirilmesi MDBF Firma Özkaynağı ERAY BARAN 2020
Propaganda Çağında Demokrasi İletişim F. ABD Ankara Büyükelçiliği İVO OZAN FURMAN 2020
Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu SBBF İsveç Başkonsolosluğu BÜLENT BILMEZ 2020
Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar BİLGİ-GÖÇ Alman Marshall Fonu (GMF) PINAR UYAN SEMERCİ 2020
Victimology Kültürleri: Avrupa çapında mağduriyet süreçlerini anlamak Hukuk F. COST Aksiyonu (Üyelik) GALMA AKDENİZ 2020
Yapay Zeka ve Emlak Sektörü MDBF Firma Özkaynağı UZAY ÇETIN 2020
Yerel Katılım İçin Sosyal Kuluçka STÇM SKM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2020
Akıllı Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Geliştirilmesi MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 BAYKAL SARIOĞLU 2019
COGENS: Kolektif Pazarlık ve Esnek Ekonomi-Yeni Bakış Açıları KİSGH Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 KÜBRA DOĞAN YENISEY 2019
Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi KPY Kültür ve Turizm Bakanlığı SERHAN ADA 2019
Elektrikli Araç Yarışları MDBF TÜBİTAK Bilim ve Toplum Elektrikli Araç Yarışları MEHMET EMRE ERDEM 2019
Genç Sesler Projesi 2019 STÇM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2019
İnosuit: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İşletme F. TİM Innosuit MURAT UNANOĞLU 2019
İnsan Hakları Araştırma Metodolojileri Okulu - 2 BİLGİ-GÖÇ Raoul Wallenberg Enstitüsü PINAR UYAN SEMERCİ 2019
İş Makineleri için Otonomi ve Teleoperasyon Sistemi Projesi MDBF Firma Özkaynağı ERAY BARAN 2019
ISLAM-OPHOB-ISM Nativizm, İslam Fobisi ve Popülizm Çağında İslamcılık: Avrupa'da Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Olanların Kültürelleşme ve Dinileşmesi AB Enst. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 ERC AdG AYHAN KAYA 2019
Kilit Mülteciler Programı SBF UNFPA TAMER AKER 2019
PAPUD: Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1509 SAVAŞ YILDIRIM 2019
Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -2 STÇM ÇOÇA Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği NURHAN YENTÜRK 2019
Yapay Zeka Danışmanlık Hizmeti MDBF Firma Özkaynağı UZAY ÇETIN 2019
Yeni Nesil Yetenek Yolculuğu Dijital Çözümler Platformu SBBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 İDİL IŞIK 2019
6-DOF Hareketli Platform Temelli Entegre Test Sistemi MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 ERAY BARAN 2018
Aflatoksin Algılaması Için Kağıt Tabanlı Piyezorezistif Mems Biyoalgılayıcı Tasarımı Ve Üretimi MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2018
Aileler ve Bakıcılar Arasında Makine Öğrenmesi Tabanlı Akıllı Eşleşme Yapan Platform Geliştirilmesi MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1507 SAVAŞ YILDIRIM 2018
Anti-Kanser Ajanları veya GSK3B İnhibitörleri Olma Potansiyeli Olan Yeni Moleküllerin Sentez ve Aktivite Çalışmaları MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 YUK YIN NG 2018
ASP Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi SMYO UNFPA TAMER AKER 2018
Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Dizisi BİLGİ-GÖÇ Heinrich Böll Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2018
Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması BİLGİ-GÖÇ Çukurova Kalkınma Ajansı PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN 2018
Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi KPY Kültür ve Turizm Bakanlığı SERHAN ADA 2018
Endüstri 4.0 Üretim Ortamlarına uyum sağlamak için gerekli Becerilerin İşçi Öz Değerlendirmesi için bir Çerçeve İşletme F. Newton Fund MURAT UNANOĞLU 2018
Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) Akımları ve Küresel Kıymetler Borsalarının Korelasyonu İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU 2018
Genç Sesler 2018 STÇM ÇOÇA İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2018
Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 YELİZ EKİNCİ 2018
İnsan Hakları Araştırma Metodolojileri Okulu - 1 BİLGİ-GÖÇ Raoul Wallenberg Enstitüsü PINAR UYAN SEMERCİ 2018
İstanbul'un Dünya Miras Alanlarındaki Çoğul Miras: Kara Surları Örneği İletişim F. TÜBİTAK - RCUK İkili İşbirliği ASU AKSOY 2018
Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi İnsan Hakları M. Sabancı Vakfı SEVİNÇ ERYILMAZ 2018
Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye'de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm BİLGİ-GÖÇ British Academy PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN 2018
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-4 BİLGİ-GÖÇ Friedrich-Ebert-Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2018
Mevsimsel Birim Kök ve Eşbütünleşme Modellerinde Yeni Yaklaşımlar İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 3501 BURAK ALPARSLAN EROĞLU 2018
Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme SMYO UNFPA TAMER AKER 2018
Psikodinamik Çocuk Psikoterapisinde Zihinselleştirme, Duygu Düzenleme ve Davranış Sorunlarındaki İyileşmeler SBBF American Psychoanalytic Association Research Grant SİBEL HALFON 2018
Ses Temelli Kapı Geçiş Projesi MDBF Firma Özkaynağı BAYKAL SARIOĞLU 2018
Sosyal Kuluçka Destek Programı-2 STÇM SKM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2018
Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -1 STÇM ÇOÇA Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği NURHAN YENTÜRK 2018
STK'lar için Kapasite Geliştirme-2 STÇM Avrupa Komisyonu NURHAN YENTÜRK 2018
Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Oluşturma ve Eğitim: Bir Platform Oluşturmaya Doğru ve Etnografi ve Sözlü Tarih Metodolojisi Eğitimi TKCG İsveç Başkonsolosluğu BÜLENT BILMEZ 2019
Türkiye'de yaşayan Ermenistan Vatandaşı Göçmenlere Dair İhtiyaç analizi BİLGİ-GÖÇ Hrant Dink Vakfı PINAR UYAN SEMERCİ 2018
Uzun Açıklıklı Öngermeli Art Germeli Büyük Sanat MDBF Firma Özkaynağı SIDDIK ŞENER 2018
Başarısız Tekliflerin Olumlu Sonuçlarının İncelenmesi SBTY Uluslararası Olimpik Komitesi CEM TINAZ 2017
CiSoTRA: Yetişkinliğe Geçişte Refakatsiz Küçüklerin Sosyal İçerilmesi İçin Sivil Toplum SEÇBİR Avrupa Komisyonu Erasmus+ KENAN ÇAYIR 2017
CMS dedektöründe veri keşfi, jetler, B-fiziği ve faz sonrası dedektör güncelleme çalışmaları FENS TAEK ELİF ASLI YETKİN 2017
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi STÇM Firma Özkaynağı NURHAN YENTÜRK 2017
CoHERE: Kritik Miras: Avrupa'da Kimlikleri İcra Etmek ve Temsil Etmek AB Enst. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 AYHAN KAYA 2017
Çok Katmanlı Nanotübüler Termoelektrik Malzeme Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 FATMA BAYATA 2017
Deniz Çöpü Üzerine Küresel Ortaklık - Gözden Uzak, Akıl Dışı Hukuk F. UN Enviroment Program NILÜFER ORAL 2017
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Yaşamda Birlikte SEÇBİR Sabancı Vakfı KENAN ÇAYIR 2017
Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri. SEÇBİR İsveç Başkonsolosluğu KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN 2017
Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri. SEÇBİR İsveç Başkonsolosluğu MÜGE AYAN CEYHAN - KENAN ÇAYIR 2017
Erzurum, Erzincan ve Kars'ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım TOYO Avrupa Komisyonu IPA CENK DEMİROĞLU 2017
Esenler Belediyesi Kültür Plan KPY İstanbul Esenler Belediyesi ASU AKSOY 2017
Genç Sesler 2017 STÇM ÇOÇA İsveç Başkonsolosluğu GÖZDE DURMUŞ 2017
Göç Farkındalığı BİLGİ-GÖÇ Heinrich Böll Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2017
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi İDP UNDP ve Japon Hükümeti İDP 2017
Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 YELİZ EKİNCİ 2017
İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi YEFAM TÜBİTAK ARDEB 1001 ELİF ASLI YETKİN 2017
NIRAS: Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Üzerine Kapasite Oluşturma Teknik Yardımı Hukuk F. Avrupa Komisyonu IPA NILÜFER ORAL 2017
Protesto Estetiği: Türkiye'de Görsel Kültür ve İletişim İletişim F. University of Brighton ITIR ERHART 2017
Psikodinamik Psikoterapide Çocukların Oyun Profillerindeki Değişiklikler ve Tedavi Sonucu İle İlişkiler SBBF Uluslararası Psikanaliz Cemiyeti SİBEL HALFON 2017
RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi AB Enst. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 AYHAN KAYA 2017
Ses Temelli Kilit MDBF Firma Özkaynağı BAYKAL SARIOĞLU 2017
Sosyal Kuluçka Destek Programı-1 STÇM SKM İsveç Başkonsolosluğu NURHAN YENTÜRK 2017
STK'lar için Kapasite Geliştirme-1 STÇM Avrupa Komisyonu NURHAN YENTÜRK 2017
Togetherness: Küresel Borsa İlişkilerindeki Artış İşletme F. British Academy ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU 2017
Togetherness: Küresel Hisse Senedi Piyasası Korelasyonlarındaki artış İşletme F. Newton Advanced Fellowships ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU 2017
TREATME: Avrupa Ruhsal Bozuklukları Olan Gençlerin Bireyselleştirilmiş Psikoterapi Tedavisi Ağı SBBF COST Aksiyonu (Üyelik) SİBEL HALFON 2017
Uygun Maliyetli, Odaklanmış ve Güvenilir Lazer Tarama Endoskop Teknolojilerinin Geliştirilmesi FENS TÜBİTAK ARDEB 3501 YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2017
Yüksek Enerji Deneylerinde Egzotik Hadronların Gözlenebilirliğini İyileştirme YEFAM TÜBİTAK ARDEB 1001 ELİF ASLI YETKİN 2017
Zeytinde Don Toleransı Yüksek Çesit Geliştirilmesi ve Don Stresinde Protein ve Karbonhidrat Metabolizmasından Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi MDBF TÜBİTAK ARDEB 1003 HATICE GÜLEN 2017
"Çatışma Çözümü Çalışmalarına Giriş" başlıklı kitabın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından İnglizce ve Türkçe basımı CCR Raoul Wallenberg Enstitüsü ASLI TUNÇ - ESRA ELMAS 2016
2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı İnsan Hakları M. Almanya ve İsviçre İstanbul Başkonsoloslukları SEVİNÇ ERYILMAZ 2016
Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi BİLGİ-GÖÇ Bernard van Leer Vakfı PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN 2016
Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi İnsan Hakları M. Hollanda Büyükelçiliği ULAŞ KARAN 2016
ATLAS Deneyinde tekil üst kuark ile ilişkili karanlık madde araştırmaları için birçok değişkenliveri analizi YEFAM TÜBİTAK BİDEB 2218 SERKANT ALI ÇETIN 2016
Basketbolun Okullara Entegrasyonu SBTY Türkiye Basketbol Federasyonu CEM TINAZ - SÜNDÜZ YILMAZ 2016
CARE: Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme + CARE Plus: Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme SMYO UNFPA TAMER AKER 2016
CERN-ATLAS Deneyinde 2016 Veri Alımı, Veri Analizi, TRT ve TDAQ Sistemleri Bakım ve İşletilmesi YEFAM TAEK SERKANT ALI ÇETIN 2016
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Cinsiyet Sertifika Programı SEÇBİR Sabancı Vakfı KENAN ÇAYIR 2016
Flip EU A 'Flipped Course' on EU SBBF Avrupa Komisyonu Erasmus+ ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL- MEHMET ALI TUĞTAN 2016
Güney Akdeniz'de Siyasi Geçişte Medya İletişim F. Al Jazeera Center for Studies ASLI TUNÇ 2016
Güneydoğu Avrupa Medya Gözlemevi Projesi İletişim F. Avrupa Komisyonu ASLI TUNÇ 2016
İstanbul'da Kültürel Çoğulculuğun Sivil Toplum Kuruluşlarının Haritalanması ve Geliştirilmesi (MECSACPI): Azınlık Kültürleri için Mucit, Ağ Kurma, Eğitim ve Savunuculuk SBBF İsveç Başkonsolosluğu BÜLENT BILMEZ 2016
Konya Sarayonu Ilcesi Bashuyuk Koyu Karacay-Malkar Diyalektinin Belgelenmesi SBBF TÜBİTAK ARDEB 3001 ASLI GÜRER 2016
Masterwork/Beyoğlu Mimarlık F. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) CAN ATAY - ASLI KIYAK İNGİN 2016
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-3 BİLGİ-GÖÇ Friedrich-Ebert-Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2016
Müzigin İkna Sürecindeki Rolü: Fonksiyonel Evrimsel Yaklasımı İletişim F. TÜBİTAK ARDEB 1002 KAAN VARNALI 2016
Öğretmen Ağı SEÇBİR Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı KENAN ÇAYIR 2016
Ortak Üretilen Deneysel Pazarlık Oyunlarına Yeni Yaklaşımlar İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 AYÇA EBRU GIRITLIGIL 2016
Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkililiğinin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahaleler ve Terapötik İttifak SBBF TÜBİTAK ARDEB 3501 SİBEL HALFON 2016
RoMigSc: Romalı ve Göçmenlerin Okullara Dahil Edilmesi: Eğitimler, Açık Tartışmalar ve Gençlik Gönüllülüğü Etkinlikleri SEÇBİR Avrupa Komisyonu KENAN ÇAYIR 2016
RWI Türkiye Programı - Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı Hukuk F. RWI, SIDA SEDA KALEMBERK 2016
Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM) MDBF Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DENIZ ÖZDEMIR 2016
Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi İşletme F. TÜBİTAK TEYDEB 1501 YELİZ EKİNCİ 2016
Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi İşletme F. TÜBİTAK TEYDEB YELİZ EKİNCİ 2016
Sosyal Medya Özgürlüğü ve Gayrimüslim Azınlıklar İletişim Fakültesi Avrupa Birliği İletişim F. Avrupa Komisyonu ULAŞ KARAN - ERKAN SAKA 2016
Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu? İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1002 WALTER TROCKEL 2016
Tarih Ders Kitaplarında Hafıza ve Unutmanın Siyaseti: Tarihçiler ve Tarih Eğitmenleri İçin Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Ağ Kurma SEÇBİR Avrupa Komisyonu KENAN ÇAYIR 2016
Türkçeden Türkçeye Otomatik Çeviri Sistemi ve Avatar Animasyonu SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 ASLI ÖZKUL 2016
Türkiye'de dijitalleşmenin, vatandaş medyasının ve sosyal medyanın haber ve haberciliğe etkisi İletişim F. Friedrich-Ebert-Stiftung ESRA ERCAN BİLGİÇ 2016
Türkiye'de Kutuplaşma: Kutuplaştırıcı Etkenler ve Anlaşma Adaları BİLGİ-GÖÇ Alman Marshall Fonu (GMF) EMRE ERDOĞAN 2016
Türkiye'deki Kültürel Çoğulculuk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Kurma ve Eğitim-1 TKCG İsveç Başkonsolosluğu BÜLENT BILMEZ 2016
Türkiye'deki Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma FSSH TÜBİTAK ARDEB 1001 SEZAİ OZAN ZEYBEK 2016
WTO Dünya Ticaret Örgütü Başkanları Programı Hukuk F. Dünya Ticaret Örgütü PINAR ARTIRAN 2016
X Bağlantılı Agammaglobulinemi (XlA) Fare Modelinde B Hücresi Hasarının Düzeltilmesi MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 YUK YIN NG 2016
Yeni Başkent ve Muhafazakarlık: Günlük Yaşam Sosyolojisi Perspektifinden Anadolu Kaplanları İletişim F. TÜBİTAK ARDEB 1001 FEYDA SAYAN CENGİZ 2016
2000'lerde Kürtler ve Kürdistan Koneransı SBBF Heinrich Böll Stiftung BÜLENT BILMEZ 2015
Akıllı Yıldızlar Projesi ÇESUAM Firma Özkaynağı AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE 2015
Arazi kullanım planlamasına iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin entegrasyonu üzerine çalışma ÇESUAM United Nations Enviroment Program NILÜFER ORAL 2015
Cinsiyet ve zaman kullanımına göre ulusal transfer hesapları İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 ZENNUBE AYLIN SEÇKIN 2015
Dijital Deneyimler Akademisi:AR-GE ve Eğitim Merkezi İletişim F. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) HALIL NALÇAOĞLU - NEBI CIHAN ÇETINKAYA 2015
Engelli Hakları İzleme 2015 Projesi İnsan Hakları M. Sabancı Vakfı İDIL IŞIL GÜL 2015
Etiketsiz Eğitim SEÇBİR Sabancı Vakfı MÜGE AYAN CEYHAN 2015
Geç Osmanlı İstanbul'unda Ermenilerin Kurtarılması ve Osmanlı Dönemi Nüfus Verilerinin Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getirilmesi SBBF Calouste Gulbenkian Foundation Fund MUSTAFA ERDEM KABADAYI - DANIEL OHANNIAN 2015
Gemi Kazalari Sonucu Oluşan Atiklarin Atik Yönetim Planlarinin Hazirlanmasi Ve Kirlenen AlanlarinRehabilitasyonu Projesi DEHAM TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DEHAM 2015
Hakaret Davalarına Hukuki Destek / Hakaret ve İlgili Ceza Kanunlarıyla Suçlanan Kişilere Hukuki Yardım Sağlanması İnsan Hakları M. Media Legal Defence Initiative YAMAN AKDENIZ 2015
Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri / Against Heterosexsm: EducationalStrategies for LGBTI Rights SEÇBİR İsveç Başkonsolosluğu KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN 2015
Hukuk Savunuculuk ve Dava Projesi İnsan Hakları M. SIDA SEVİNÇ ERYILMAZ - GÖKÇİÇEK AYATA 2015
İkizlerde dil gelişimi SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 FATMA NIHAN KETREZ 2015
İklim Değişikliği Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Hukuk F. UN Enviroment Program NILÜFER ORAL 2015
İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 SAVAŞ YILDIRIM 2015
Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi TasarımınaÖnermeler" ÇESUAM TÜBİTAK ARDEB 1001 AYŞE UYDURANOĞLU 2015
Neden Geri Dönüyorlar? Nitelikli Türk Göçmenlerin Almanya Ve Amerika'Dan Geriye Göçüyle İlgiliKarşılaştırmalı Bir Çalışma SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 MELTEM YILMAZ ŞENER 2015
Okul öncesi çağına yönelik Çocuk Hakları Uygulamaları Geliştirmek Eğitmenlere Yönelik Seminerler STÇM Sabancı Vakfı MELDA AKBAŞ - ZEYNEP KILIÇ 2015
Perakende Sektöründe Kritik Ürün Bazlı Analitik Raf Bulurluk Yöntemi İşletme F. TÜBİTAK TEYDEB ŞULE ÖZMEN 2015
Risk Faktörleri ve Riskten Kaçınma için Bileşik Endekslerin Tasarlanması: Uluslararası Sermaye Akımları ve Dünya Gelir Eşitsizliği İşletme F. British Academy Newton Fund ENGIN VOLKAN 2015
Sanatsal İfade Özgürlüğü için Rehber ve Eğitim İnsan Hakları M. İsveç Başkonsolosluğu ULAŞ KARAN 2015
Sivil Toplum Destek Projesi STÇM Avrupa Komisyonu YÖRÜK KURTARAN - NURHAN YENTÜRK- LADEN YURTTAGÜLER 2015
Somatizasyon ve Depresyon: Türkiye'de Kadınların Tedavisi Olarak Beden Zihni Yaklaşımı SBBF British Academy Newton Mobility Grant AYTEN ZARA 2015
Tarlabaşı Toplum Merkezi-2 BİLGİ-GÖÇ İstanbul Bilgi Üniversitesi PINAR UYAN SEMERCİ 2015
TÜBİTAK Living with indeterminacy: Not Deported But Abondaned, Being Undocumented Migrant inIstanbul AB Enst. TÜBİTAK BİDEB 2236 MELTEM SANCAK FINKE 2015
Ulaşım ve Kentsel Gelişim MDBF Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 YELİZ EKİNCİ 2015
Uzaktan Hastalık İzleme ve Hastalığa Müdahale için Optik Güç ile Çalşan, Optik olarakProgramlanabilen CMOS Tabanlı Biyomedikal Mikrosistem Tasarımı / Design of an Optically Powered andOptically Programmable CMOS Based Biomedical Microsystem for Remote Patient Monitoring andIntervention MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 BAYKAL SARIOĞLU 2015
Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 AYÇA EBRU GIRITLIGIL 2015
Yeni Yöntemler ve Bakış Açıları Işığında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e Türkiye MesleklerTarihi'ne Giriş (1840-1940) SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 MUSTAFA ERDEM KABADAYI 2015
Akıllı Nakit/Hazine Yönetimi Platformu Geliştirme MDBF TÜBİTAK TEYDEB 1501 SAVAŞ YILDIRIM 2014
Avrupa Medya Bulut Kampüsü İletişim F. Avrupa Komisyonu Erasmus+ AYLIN DAĞSALGÜLER 2014
Bilgi Edinme Özgürlüğü Günü İletişim F. Hollanda Büyükelçiliği  SEMIH YÜCEL - HALIL NALÇAOĞLU - YAMAN AKDENIZ 2014
Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi / Preventing Violence Against Children SBBF Kültür Kenti Vakfı DIANE SUNAR 2014
Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye'de Gençlerle Empati ve EşitliğiTartışmak BİLGİ-GÖÇ TÜBİTAK ARDEB 1001 PINAR UYAN SEMERCİ 2014
Dijital Deneyimler Kollektifi: Yenilikçi Yetenek ve Girişimcilik Kuvözü İletişim F. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) CIHANGIR ISTEK 2014
Dış Borç İflas Riski Tahminlerine Yeni Bir Ekonometrik Yaklaşım İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 ENGIN VOLKAN 2014
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirimesi Teknik Destek Projesi SEÇBİR Avrupa Komisyonu KENAN ÇAYIR - MÜGE AYAN CEYHAN 2014
Eğitime Eşit Katılım Projesi SEÇBİR Sabancı Vakfı KENAN ÇAYIR 2014
EUROCS: - The Europeanisation of the Organised Civil Society in Turkey. AB Enst. Marie Curie Indvidual Fellowship CRISTIANO BEE 2014
Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Hizmet Tedariki Projesi KPY Istanbul Eyüp Belediyesi ASU AKSOY 2014
Finsler Geometride Einstein Metrikler MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 ESRA ŞENGELEN SEVIM 2014
FITUP MDBF Avrupa Komisyonu 7. ÇP MUSTAFA FAZIL SERİNCAN - FATMA BAYATA 2014
GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi KPY GAP İdaresi ASU AKSOY- DENIZ ÜNSAL 2014
Gelir Etkisi ve İşgücü Arzı İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 AYÇA EBRU GIRITLIGIL - DENİZ NEBİOĞLU KASAPOĞLU 2014
INLACRIS: Kriz Zamanlarında Toplu Pazarlık Gelişmeleri Hukuk F. Avrupa Komisyonu KÜBRA DOĞAN YENISEY 2014
İstanbul Kıyı Şeridi Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar Mimarlık F. TÜBİTAK BİDEB 2232 ZEYNEP TURAN HOFFMAN 2014
Lityum İyon Bataryaların Su Soğutmalı Isıl Yönetimi MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 MUSTAFA FAZIL SERINCAN - BAYKAL SARIOĞLU 2014
Meslek Lisem Genç Dostu Projesi İnsan Hakları M. Hollanda Büyükelçiliği  MATRA Fonu BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA 2014
Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları BİLGİ-GÖÇ Hayata Destek Derneği PINAR UYAN SEMERCİ 2014
Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları BİLGİ-GÖÇ Hayata Destek Derneği PINAR UYAN SEMERCİ 2014
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-2 BİLGİ-GÖÇ Friedrich-Ebert-Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2014
Mor Sertifika Programı SEÇBİR UNDP ve Japon Hükümeti SEÇBİR 2014
Mülteci Caselaw Web Sitesi Projesi İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu İnsan Hakları M. 2014
Nilüfer Parkı Çocukları Mimarlık F. İstanbul Bilgi Üniversitesi ŞEBNEM YALINAY ÇINICI 2014
Power2youth: "Özgürlük, Onur ve Adalet" STÇM GÇ Avrupa Komisyonu 7. ÇP NURHAN YENTÜRK - ÖZLEM EZGIN - VOLKAN YILMAZ - LADEN YURTTAGÜLER - ALPER AKYÜZ - BURCU OY -PINAR GÜMÜŞ - EMRE ERDOĞAN 2014
Ses Temelli Kilit MDBF Firma Özkaynağı BAYKAL SARIOĞLU 2014
Sosyal Ağlar ve Seyahat Davranışı İşletme F. COST Aksiyonu (Üyelik) YELİZ EKİNCİ 2014
Tarlabaşı Toplum Merkezi-2 BİLGİ-GÖÇ İstanbul Bilgi Üniversitesi PINAR UYAN SEMERCİ 2014
Türk Sivil Toplum Borsası 2 STÇM Stiftung Mercator HALIL ÖZ 2014
Türk Twittersphere için algoritmik araştırma metodolojileri MDBF TÜBİTAK BİDEB 2232 SAVAŞ YILDIRIM 2014
Türkiye'de Kamuoyunun Bilime Yönelik Tutum Değişiminin Ölçülmesinde Metin Madenciliği Yolu ile Alternatif Bir Sistem İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 AHMET SÜERDEM 2014
Türkiye'nin Su Riskleri Raporu / Turkey's Water Risks Report ÇESUAM WWF AYŞE UYDURANOĞLU 2014
‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’ KPY Avrupa Komisyonu ASU AKSOY- SERHAN ŞAHIN 2013
AB Siyasi ve İdari Çalışmalarında JM Başkanı SBBF EC Lifelong Learning SENEM AYDIN DÜZGIT 2013
Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Çevre Müzesi ve Çevresi Teşhir ve Tanzim Hizmet Tedariki Projesi KPY İstanbul Arnavutköy Belediyesi DENIZ ÜNSAL- ASU AKSOY 2013
Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları / TowardsDemocratic Schools: Participation Practices Empowering Students and Schools STÇM Avrupa Komisyonu ÇOÇA 2013
Doğrusal Olmayan Programlama için İkinci Derece Aktif Küme Yöntemleri: Büyük Boyutlu Veri İşlemeProblemleri Üzerinde Uygulamalar MDBF TÜBİTAK ARDEB 3501 FIGEN ÖZTOPRAK - BURAK KADRON 2013
Engelleri Kaldırarak Biraraya Gelelim İşletme F. TÜBİTAK ARDEB 1001 AHMET SÜERDEM 2013
Erken Kanser Teşhisinde In-Vivo Hücre Görüntülemesi Yapabilen Katater Tasarımı ve Üretimi MDBF TÜBİTAK ARDEB 1003 YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL 2013
FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Haritalama Dinamikleri ve Test Senaryoları AB Enst. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 AYHAN KAYA 2013
Göç Entegrasyon Politikası Endeksi (MIPEX) İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu İnsan Hakları M. 2013
Gönüllüler için Destek Atölyeleri SEÇBİR Avrupa Komisyonu KENAN ÇAYIR 2013
İşletmelerde İnsan Hakları için Kapasite Geliştirme Programı İnsan Hakları M. Hollanda Büyükelçiliği  MATRA Fonu BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA 2013
Jean Monnet Okulda European Union'ni Öğrenme AB Enst. Avrupa Komisyonu GÜLPERI VURAL - ASLI AYDIN 2013
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi / Technical Assistance for thePrevention of Violence Against Women İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet SEVİNÇ ERYILMAZ- BURCU YEŞILADALI- GÖKÇEÇIÇEK AYATA 2013
Karşılaştırmalı Göç Politikaları (IMPIC) İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu LAMİ BERTAN TOKUZLU 2013
Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tümör Baskılayıcı Gen (SnoN/SKIL) MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 YUK YIN NG 2013
Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-1 BİLGİ-GÖÇ Friedrich-Ebert-Stiftung PINAR UYAN SEMERCİ 2013
Öğretmenin Atölyesi:Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak" Sertifika Programı SEÇBİR İsveç Başkonsolosluğu KENAN ÇAYIR 2013
Okulda Avrupa Değerleri AB Enst. EC Lifelong Learning- Jean Monnet AYHAN KAYA 2013
Onarıcı Adalet Hakkında Yargı Eğitimi: Bir Avrupa Yaklaşımına Doğru İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu GALMA AKDENIZ- EZGI TABOĞLU 2013
Perakende Sektörü İçin Coğrafi Veri ve Analitik Bilgiye Dayalı Noktasal Karar Mekanizması Çözümü İşletme F. TÜBİTAK TEYDEB ŞULE ÖZMEN 2013
Tarlabaşı Toplum Merkezi-1 BİLGİ-GÖÇ İstanbul Bilgi Üniversitesi PINAR UYAN SEMERCİ 2013
Tedarik Bekleme Süresine Bağlı Kayıp Talep Ortamlarında Çalışan Çok Seviyeli Envanter Sistemlerininİşletim Özelliklerinin İncelenmesi Ve Tasarımı MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 AYHAN ÖZGÜR 2013
Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadın İşbirliği Projesi İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu SEVİNÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA 2013
Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu SEVINÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA 2013
Türkiye için Entegre Mekansal Planlama Projesi Ülke Raporu ÇESUAM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NILÜFER ORAL 2013
Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi İnsan Hakları M. European Citizen Action Service ULAŞ KARAN 2013
Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi: İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi KPY İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ASU AKSOY- SERHAN ADA 2013
Avrupa'yı Yeniden Hayal Etmek BİLGİ-GÖÇ Avrupa Komisyonu PINAR UYAN SEMERCİ 2012
Bilinçli Aileler - Sağlıklı Nesiller / Conscious Families - Healthy Generations SBBF Bernard van Leer Vakfı DIANE SUNAR 2012
Ders Kitaplarında İnsan Hakları-III SEÇBİR Türkiye Delegasyonu KENAN ÇAYIR 2012
Genç Vatandaşların Karar Verme Sürecine Katılımı AB Enst. Avrupa Komisyonu LADEN YURTTAGÜLER 2012
Kamu Tartışmalarının Avrupalılaşması ve Türkiye'deki Sivil Toplum (EUROCIV) AB Enst. Avrupa Komisyonu 7. ÇP ALPER KALIBER 2012
MEMORYROW: 1877/1878 Rus-Osmanlı Savaşı Hafıza ve Hafıza Kültürlerinin Siyaseti: Ayrılıktan Diyaloğa SBBF Avrupa Komisyonu 7. ÇP BÜLENT BILMEZ 2012
Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme veÜretme Projesi SEÇBİR Terakki Vakfı KENAN ÇAYIR 2012
Avrupa’da toplumda infaz edilen ceza ve yaptırımlar ve yıpranma oranları hakkında verilerin toplanması için metodolojinin geliştirilmesi projesi İnsan Hakları M. Avrupa Komisyonu GALMA AKDENİZ 2011
Çevre Sorunları Bilinçlendirme Projesi ÇESUAM Myclimate Türkiye AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE 2011
Erkekliğin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası SBBF TÜBİTAK ARDEB 1001 HALE BOLAK 2011
Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi BİLFİM İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) GÜL OKUTAN NILSSON - YALÇIN TOSUN - EDA ÇATAKLAR 2011
Nano Parçacık İçeren Betonların - Kırılma Mekaniği Analizleri MDBF TÜBİTAK ARDEB 1001 SIDDIK ŞENER 2011
FITUP: Demonstration of Fuel Cell Backup Power Systems for Telecom Applications MDBF Avrupa Komisyonu 7. ÇP MUSTAFA FAZIL SERINCAN - FATMA BAYATA 2010
Post-Tentioning ile Uzun Sürülmüş Öngerilmeli Büyük Sanat MDBF Firma Özkaynağı SIDDIK ŞENER 2010