Proje Listesi

Filtre alanına girdiğiniz kelime ile tabloyu filtreleyebilirsiniz.
Adı Birim Fon Yürütücü Başlangıç

Türkiye'de NEET Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması

BİLGİ-GÖÇ

TÜBİTAK UİDB-COST 2519

EMRE ERDOĞAN

2023

Kızıldeniz Jeopoliği

SBBF

University of Gothenburg

OZAN KUYUMCUOĞLU

2023

Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünme

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

PINAR UYAN SEMERCİ

2023

Psikodinamik Çocuk Terapisinde Sözdışı Uyum: Oyun Oynama, Duygu Düzenleme ve Terapi Etkililiği ile İlişkileri

SBBF

Uluslararası Psikanaliz Birliği-IPA

SİBEL HALFON

2023

OppAttune: Uyumlu Diyalog Yoluyla Muhalif Siyasi Aşırılıkla Mücadele: Takip Et, Ayarla, Sınırla

SBBF

Avrupa Komisyonu-Horizon Europe

HASRET DİKİCİ BİLGİN

2023

Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri

STÇM SKM

Hollanda Büyükelçiliği-MATRA

NURHAN YENTÜRK

2023

Uzak Komşular: Türk-Alman İlişkilerinde Siyasi Anlatıları ve Görsel Kültürü Keşfetmek

AB Enst.

TÜBİTAK UİDB - 2531 - DAAD İkili İşbirliği

DENİZ GÜNEŞ YARDIMCI

2022

BILGINormsEU: Normlar ve Türkiye-AB İlişkileri Jean Monnet Kürsüsü

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet Kürsüsü

ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL

2022

Bireysel Servetlerin Farklı İflas Kuralları Altında Yatırım Kararlarına Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

MSC BELİS

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYÇA EBRU GİRİTLİGİL

2022

Çevrim İçi Sosyal Kapsayıcılık Destek Programı

STÇM SKM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2022

Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi'nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları

SBBF

TÜBİTAK UİDB-COST 2519

SİBEL HALFON

2022

Çok Eksenli Mekatronik Sistemler İçin Gerçek Zamanlı Modüler Hareket Kontrol Sistemi Geliştirilmesi

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

ERAY BARAN

2022

Havayolu Taşımacılığı Gelir Yönetimi ve Optimizasyon Platformu

MDBF

Firma Özkaynağı

U.MAHİR YILDIRIM

2022

Hukuk Profesyonelleri İçin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Okuryazarlığı

İnsan Hakları M.

Almanya İstanbul Büyükelçiliği

TURGUT TARHANLI

2022

Kanser Hücrelerinde Hibrit Epitel-Mezenkimal Geçis Durumlarının Karakterizasyonu ve Bu Hibrit Durumları Hedefleyen İlaç Adayı Moleküllerin Belirlenmesi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

ÖZLEM ULUCAN AÇAN

2022

Ottobo Otonom Mobil Robotların Depo Operasyonlarına Entegrasyonu Sürecinde Sipariş Toplama için Algoritma Seçeneklerinin Oluşturulması ve Analizi

MDBF

Firma Özkaynağı

ZEHRA DÜZGİT

2022

Sporda Psikososyal Güvenlik: Elit Sporcularda Psikolojik Sağlığın Belirleyicilerinin Modellenmesi

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

İDİL IŞIK

2022

Yapay Zeka Otomasyon Teknolojileri Bağlamında Çalışmanın Geleceği Meselesi: Güncel Deneyimleri ve Gelecek Tahayyülleri ile Çevirmenler Örneği

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

AZER KILIÇ

2022

YAY YÜKA: Yenilikçi Arayüz Yapıları Yenilikçi Üretim ile Katma Değer Platformu

BİLGİ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

GONCA GÜNAY

2022

Akıllı Ev Platformu

MDBF

TÜBİTAK SAYEM

TUĞBA DALYAN, YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2021

Bulgaristan ve Türkiye Medyalarında Bilim Haberleri: Zaman İçerisinde ve Kültürler Arası Açıdan Bilim Kültürü Göstergelerinin Otomatik İzlenmesi

İşletme F.

TÜBİTAK-BAS Uluslararası İş Birliği

AHMET SÜERDEM

2021

Dinamik Koşullarda E. coli Metabolik Modelinin Termodinamik Fizibilite Analizi ile CO2 Fiksasyon Yolaklarının Etkinliğinin Araştırılması

MDBF

TÜBİTAK TÜBİTAK 1001

HİLAL TAYMAZ NİKEREL

2021

Erozyonun Denizlerdeki Süreçlerle İlişkilendirilmesi

MDBF

US Geological Survey

ILGAR ŞAFAK

2021

Genç Sesler 2021

STÇM ÇOÇA

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2021

Güvenli Okul, Güvenli Toplum: İstanbul'daki Roman Toplulukları ile Çalışmalar

CCR

İsviçre Başkonsolosluğu

NAZAN HAYDARİ PAKKAN

2021

Hak Temelli STK'lar İçin Uzaktan eğitim ve Kapasite Geliştirme

STÇM SKM

Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu

NURHAN YENTÜRK

2021

İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçleri için Modellenmiş Yerli ve Milli, İş zekası ve Büyük Veri Modellenmesi Odaklı Karar Destek Mekanizması içeren Akıllı Süreç Yönetim Yazılımı

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2021

Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi

SBBF

Avrupa Komisyonu IPA

İDİL IŞIK

2021

Premiss (Sürdürülebilirlik Bilimi İçin Metodolojilerin Güçlendirilmesi İçin Ortaklık)

CEFIS

Belmont Forum-TÜBİTAK

AHMET SÜERDEM

2021

SiNaFe: Avrupa'da Afrikalı Sporcuların Sosyal İçerilmesi

SBTY

Avrupa Komisyonu Erasmus+

İLKNUR HACISOFTAOĞLU

2021

Türkiye'de Kapsayıcı Ticaret: İşgücü ve Toplumsal Cinsiyete Hukuki ve Ekonomik Bakış

UTİTAM

Dünya Ticaret Örgütü

PINAR ARTIRAN

2021

X'e Bağlı Agamaglobulinemi’de Lentiviral Gen Terapinin Preklinik Uygulamaları

MDBF

TÜSEB

YUK YIN NG

2021

Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Projesi

MDBF

Firma Özkaynağı

İPEK ŞEN

2021

Yerel Katılım İçin Çevrimiçi Sosyal Kuluçka

STÇM SKM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2021

5GXR - Oyunlar ve Sahne Sanatları Sektörü İçin 5G Potansiyelini Keşfetmek

İletişim F.

UKRI- Arts and Humanities Research Council

ITIR ERHART

2020

Alümiyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (AYNA)

MDBF

TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı

FATMA BAYATA

2020

Araştırma Metotları Okulu ve Açık Kaynak Websitesi

BİLGİ-GÖÇ

Raoul Wallenberg Enstitüsü

PINAR UYAN SEMERCİ

2020

Avrupa-Türkiye Sivil Toplum Değişim Programı III

STÇM

Stiftung Mercator

NURHAN YENTÜRK

2020

BREDEP: Yaratıcı Ağ: Temel Araştırma ve Geliştirme

BİLGİ-GÖÇ

UKRI- Arts and Humanities Research Council

GÜLAY UĞUR GÖKSEL

2020

CERN - ATLAS Deneyinde Veri Alımı, Veri Analizi ve Algıç Sistemlerinin İşletim, Bakım ve Yükseltme Çalışmaları

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2020

Çocuklar Arasında Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Ayrımcılıkla Mücadele

STÇM ÇOÇA

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2020

COVID-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemi ile Mücadele: Çevrimiçi Bir Araç Geliştirilmesi

BİLGİ-GÖÇ

Alman Marshall Fonu (GMF)

EMRE ERDOĞAN, PINAR UYAN SEMERCİ

2020

D.Rad: Avrupa ve Ötesinde Radikalleşmenin Önlenmesi: Sapta, Çözümle ve Yeniden Kaynaştır

SBBF

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

HASRET DİKİCİ BİLGİN

2020

Doğu Marmara İleri Teknoloji Geliştirme ve Ticarileştirme Mentörlük Merkezi

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB 1601

YELİZ EKİNCİ

2020

Esnek Çalışma Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi: İş Sürekliliğini ve Çalışan Psikolojik İyi Oluşunu Destekleyici Standartlar ve Uygulamalar

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

İDİL IŞIK

2020

İnfodemik ile Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

EMRE ERDOĞAN

2020

Kırsal NEET Gençlik Ağı: Kırsal NEET'lerin sosyal dışlanmasının altında yatan risklerin modellenmesi

SBBF

COST Aksiyonu (Üyelik)

EMRE ERDOĞAN

2020

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasisi Genç Araştırmacılar Konferansı

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Telif Hakları Genel Müdürlüğü

SERHAN ADA

2020

Lin Teknolojisi Yoluyla Haberleşme

MDBF

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU-OKAN ZAFER BATUR

2020

Makine Öğrenmesi ile Anlamlı Diyalog Üretebilecek Genel Amaçlı Chat Bot Uygulaması

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2020

MATİLDE: Avrupa’nın Kırsal ve Dağlık Bölgelerinde Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Artırmada Göçün Etki Değerlendirmesi

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

AYHAN KAYA

2020

Paket Sipariş Dağıtımına Yönelik Uzaktan Kontrol Edilebilir, Otonom Akıllı Robotik Sistem Geliştirilmesi

MDBF

Firma Özkaynağı

ERAY BARAN

2020

Propaganda Çağında Demokrasi

İletişim F.

ABD Ankara Büyükelçiliği

İVO OZAN FURMAN

2020

Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Platformu

SBBF

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2020

Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar

BİLGİ-GÖÇ

Alman Marshall Fonu (GMF)

PINAR UYAN SEMERCİ

2020

Victimology Kültürleri: Avrupa çapında mağduriyet süreçlerini anlamak

Hukuk F.

COST Aksiyonu (Üyelik)

GALMA AKDENİZ

2020

Yapay Zeka ve Emlak Sektörü

MDBF

Firma Özkaynağı

UZAY ÇETIN

2020

Yerel Katılım İçin Sosyal Kuluçka

STÇM SKM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2020

Akıllı Kimlik Kartı Doğrulama Sistemi Yazılım ve Donanım Bileşenlerinin Geliştirilmesi

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

BAYKAL SARIOĞLU

2019

COGENS: Kolektif Pazarlık ve Esnek Ekonomi-Yeni Bakış Açıları

KİSGH

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2019

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2019

Elektrikli Araç Yarışları

MDBF

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Elektrikli Araç Yarışları

MEHMET EMRE ERDEM

2019

Genç Sesler Projesi 2019

STÇM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2019

İnosuit: İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İşletme F.

TİM Innosuit

MURAT UNANOĞLU

2019

İnsan Hakları Araştırma Metodolojileri Okulu - 2

BİLGİ-GÖÇ

Raoul Wallenberg Enstitüsü

PINAR UYAN SEMERCİ

2019

İş Makineleri için Otonomi ve Teleoperasyon Sistemi Projesi

MDBF

Firma Özkaynağı

ERAY BARAN

2019

ISLAM-OPHOB-ISM Nativizm, İslam Fobisi ve Popülizm Çağında İslamcılık: Avrupa'da Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Olanların Kültürelleşme ve Dinileşmesi

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 ERC AdG

AYHAN KAYA

2019

Kilit Mülteciler Programı

SBF

UNFPA

TAMER AKER

2019

PAPUD: Derin Öğrenme ile Profil Çıkarma ve Analiz Platformu

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1509

SAVAŞ YILDIRIM

2019

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -2

STÇM ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2019

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmeti

MDBF

Firma Özkaynağı

UZAY ÇETIN

2019

Yeni Nesil Yetenek Yolculuğu Dijital Çözümler Platformu

SBBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

İDİL IŞIK

2019

Aflatoksin Algılaması Için Kağıt Tabanlı Piyezorezistif Mems Biyoalgılayıcı Tasarımı Ve Üretimi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2018

Aileler ve Bakıcılar Arasında Makine Öğrenmesi Tabanlı Akıllı Eşleşme Yapan Platform Geliştirilmesi

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1507

SAVAŞ YILDIRIM

2018

Anti-Kanser Ajanları veya GSK3B İnhibitörleri Olma Potansiyeli Olan Yeni Moleküllerin Sentez ve Aktivite Çalışmaları

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2018

ASP Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi

SMYO

UNFPA

TAMER AKER

2018

Birlikte Yaşamak Yuvarlak Masa Dizisi

BİLGİ-GÖÇ

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Çalışması

BİLGİ-GÖÇ

Çukurova Kalkınma Ajansı

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2018

Ekonomik ve Sosyal Ortamın Telif Haklarına Etkisi

KPY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SERHAN ADA

2018

Endüstri 4.0 Üretim Ortamlarına uyum sağlamak için gerekli Becerilerin İşçi Öz Değerlendirmesi için bir Çerçeve

İşletme F.

Newton Fund

MURAT UNANOĞLU

2018

Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) Akımları ve Küresel Kıymetler Borsalarının Korelasyonu

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2018

Genç Sesler 2018

STÇM ÇOÇA

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

YELİZ EKİNCİ

2018

İnsan Hakları Araştırma Metodolojileri Okulu - 1

BİLGİ-GÖÇ

Raoul Wallenberg Enstitüsü

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

İstanbul'un Dünya Miras Alanlarındaki Çoğul Miras: Kara Surları Örneği

İletişim F.

TÜBİTAK - RCUK İkili İşbirliği

ASU AKSOY

2018

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi

İnsan Hakları M.

Sabancı Vakfı

SEVİNÇ ERYILMAZ

2018

Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye'de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm

BİLGİ-GÖÇ

British Academy

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2018

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-4

BİLGİ-GÖÇ

Friedrich-Ebert-Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Mevsimsel Birim Kök ve Eşbütünleşme Modellerinde Yeni Yaklaşımlar

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 3501

BURAK ALPARSLAN EROĞLU

2018

Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme

SMYO

UNFPA

TAMER AKER

2018

Psikodinamik Çocuk Psikoterapisinde Zihinselleştirme, Duygu Düzenleme ve Davranış Sorunlarındaki İyileşmeler

SBBF

American Psychoanalytic Association Research Grant

SİBEL HALFON

2018

Ses Temelli Kapı Geçiş Projesi

MDBF

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2018

Sosyal Kuluçka Destek Programı-2

STÇM SKM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2018

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin -1

STÇM ÇOÇA

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği

NURHAN YENTÜRK

2018

STK'lar için Kapasite Geliştirme-2

STÇM

Avrupa Komisyonu

NURHAN YENTÜRK

2018

Türkiye'de Kültürel Çoğulluk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Oluşturma ve Eğitim: Bir Platform Oluşturmaya Doğru ve Etnografi ve Sözlü Tarih Metodolojisi Eğitimi

TKCG

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2019

Türkiye'de yaşayan Ermenistan Vatandaşı Göçmenlere Dair İhtiyaç analizi

BİLGİ-GÖÇ

Hrant Dink Vakfı

PINAR UYAN SEMERCİ

2018

Uzun Açıklıklı Öngermeli Art Germeli Büyük Sanat

MDBF

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2018

Başarısız Tekliflerin Olumlu Sonuçlarının İncelenmesi

SBTY

Uluslararası Olimpik Komitesi

CEM TINAZ

2017

CiSoTRA: Yetişkinliğe Geçişte Refakatsiz Küçüklerin Sosyal İçerilmesi İçin Sivil Toplum

SEÇBİR

Avrupa Komisyonu Erasmus+

KENAN ÇAYIR

2017

CMS dedektöründe veri keşfi, jetler, B-fiziği ve faz sonrası dedektör güncelleme çalışmaları

FENS

TAEK

ELİF ASLI YETKİN

2017

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi

STÇM

Firma Özkaynağı

NURHAN YENTÜRK

2017

CoHERE: Kritik Miras: Avrupa'da Kimlikleri İcra Etmek ve Temsil Etmek

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

AYHAN KAYA

2017

Çok Katmanlı Nanotübüler Termoelektrik Malzeme Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

FATMA BAYATA

2017

Deniz Çöpü Üzerine Küresel Ortaklık - Gözden Uzak, Akıl Dışı

Hukuk F.

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2017

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Yaşamda Birlikte

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2017

Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri.

SEÇBİR

İsveç Başkonsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2017

Eğitime eşit katılım: LGBTI hakları için eğitim stratejileri.

SEÇBİR

İsveç Başkonsolosluğu

MÜGE AYAN CEYHAN - KENAN ÇAYIR

2017

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım

TOYO

Avrupa Komisyonu IPA

CENK DEMİROĞLU

2017

Esenler Belediyesi Kültür Plan

KPY

İstanbul Esenler Belediyesi

ASU AKSOY

2017

Genç Sesler 2017

STÇM ÇOÇA

İsveç Başkonsolosluğu

GÖZDE DURMUŞ

2017

Göç Farkındalığı

BİLGİ-GÖÇ

Heinrich Böll Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2017

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

İDP

UNDP ve Japon Hükümeti

İDP

2017

Hastanelerin Acil Birimleri İçin Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Analizi

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

YELİZ EKİNCİ

2017

İkincil Emisyon Elektronlarına Dayalı Kompakt Kalorimetre Tasarımı, Yapımı ve İşletimi

YEFAM

TÜBİTAK ARDEB 1001

ELİF ASLI YETKİN

2017

NIRAS: Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Üzerine Kapasite Oluşturma Teknik Yardımı

Hukuk F.

Avrupa Komisyonu IPA

NILÜFER ORAL

2017

Protesto Estetiği: Türkiye'de Görsel Kültür ve İletişim

İletişim F.

University of Brighton

ITIR ERHART

2017

Psikodinamik Psikoterapide Çocukların Oyun Profillerindeki Değişiklikler ve Tedavi Sonucu İle İlişkiler

SBBF

Uluslararası Psikanaliz Cemiyeti

SİBEL HALFON

2017

RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göç Olgusunun Çok Katmanlı Yönetişimi

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

AYHAN KAYA

2017

Ses Temelli Kilit

MDBF

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2017

Sosyal Kuluçka Destek Programı-1

STÇM SKM

İsveç Başkonsolosluğu

NURHAN YENTÜRK

2017

STK'lar için Kapasite Geliştirme-1

STÇM

Avrupa Komisyonu

NURHAN YENTÜRK

2017

Togetherness: Küresel Borsa İlişkilerindeki Artış

İşletme F.

British Academy

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2017

Togetherness: Küresel Hisse Senedi Piyasası Korelasyonlarındaki artış

İşletme F.

Newton Advanced Fellowships

ORHAN EREM ATEŞAĞAOĞLU

2017

TREATME: Avrupa Ruhsal Bozuklukları Olan Gençlerin Bireyselleştirilmiş Psikoterapi Tedavisi Ağı

SBBF

COST Aksiyonu (Üyelik)

SİBEL HALFON

2017

Uygun Maliyetli, Odaklanmış ve Güvenilir Lazer Tarama Endoskop Teknolojilerinin Geliştirilmesi

FENS

TÜBİTAK ARDEB 3501

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2017

Yüksek Enerji Deneylerinde Egzotik Hadronların Gözlenebilirliğini İyileştirme

YEFAM

TÜBİTAK ARDEB 1001

ELİF ASLI YETKİN

2017

Zeytinde Don Toleransı Yüksek Çesit Geliştirilmesi ve Don Stresinde Protein ve Karbonhidrat Metabolizmasından Sorumlu Aday Genlerin Belirlenmesi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1003

HATICE GÜLEN

2017

"Çatışma Çözümü Çalışmalarına Giriş" başlıklı kitabın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından İnglizce ve Türkçe basımı

CCR

Raoul Wallenberg Enstitüsü

ASLI TUNÇ - ESRA ELMAS

2016

2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı

İnsan Hakları M.

Almanya ve İsviçre İstanbul Başkonsoloslukları

SEVİNÇ ERYILMAZ

2016

Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi

BİLGİ-GÖÇ

Bernard van Leer Vakfı

PINAR UYAN SEMERCİ - EMRE ERDOĞAN

2016

Anayasa Mahkemesi Kararlarının İzlenmesi Yoluyla Bireysel Başvuru Usulünün Güçlendirilmesi Projesi

İnsan Hakları M.

Hollanda Büyükelçiliği

ULAŞ KARAN

2016

ATLAS Deneyinde tekil üst kuark ile ilişkili karanlık madde araştırmaları için birçok değişkenliveri analizi

YEFAM

TÜBİTAK BİDEB 2218

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Basketbolun Okullara Entegrasyonu

SBTY

Türkiye Basketbol Federasyonu

CEM TINAZ - SÜNDÜZ YILMAZ

2016

CARE: Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme + CARE Plus: Mülteci Ruh Sağlığı için Kapasite Geliştirme

SMYO

UNFPA

TAMER AKER

2016

CERN-ATLAS Deneyinde 2016 Veri Alımı, Veri Analizi, TRT ve TDAQ Sistemleri Bakım ve İşletilmesi

YEFAM

TAEK

SERKANT ALI ÇETIN

2016

Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Cinsiyet Sertifika Programı

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2016

Flip EU A 'Flipped Course' on EU

SBBF

Avrupa Komisyonu Erasmus+

ÖZGE ONURSAL BEŞGÜL- MEHMET ALI TUĞTAN

2016

Güney Akdeniz'de Siyasi Geçişte Medya

İletişim F.

Al Jazeera Center for Studies

ASLI TUNÇ

2016

Güneydoğu Avrupa Medya Gözlemevi Projesi

İletişim F.

Avrupa Komisyonu

ASLI TUNÇ

2016

İstanbul'da Kültürel Çoğulculuğun Sivil Toplum Kuruluşlarının Haritalanması ve Geliştirilmesi (MECSACPI): Azınlık Kültürleri için Mucit, Ağ Kurma, Eğitim ve Savunuculuk

SBBF

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Konya Sarayonu Ilcesi Bashuyuk Koyu Karacay-Malkar Diyalektinin Belgelenmesi

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 3001

ASLI GÜRER

2016

Masterwork/Beyoğlu

Mimarlık F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

CAN ATAY - ASLI KIYAK İNGİN

2016

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-3

BİLGİ-GÖÇ

Friedrich-Ebert-Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2016

Müzigin İkna Sürecindeki Rolü: Fonksiyonel Evrimsel Yaklasımı

İletişim F.

TÜBİTAK ARDEB 1002

KAAN VARNALI

2016

Öğretmen Ağı

SEÇBİR

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2016

Ortak Üretilen Deneysel Pazarlık Oyunlarına Yeni Yaklaşımlar

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2016

Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkililiğinin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahaleler ve Terapötik İttifak

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

SİBEL HALFON

2016

RoMigSc: Romalı ve Göçmenlerin Okullara Dahil Edilmesi: Eğitimler, Açık Tartışmalar ve Gençlik Gönüllülüğü Etkinlikleri

SEÇBİR

Avrupa Komisyonu

KENAN ÇAYIR

2016

RWI Türkiye Programı - Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı

Hukuk F.

RWI, SIDA

SEDA KALEMBERK

2016

Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)

MDBF

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DENIZ ÖZDEMIR

2016

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB 1501

YELİZ EKİNCİ

2016

Sistem Yönetimi Hizmetleri için Sorun Tahmini ve Önleyici Bakım Programı Geliştirilmesi

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB

YELİZ EKİNCİ

2016

Sosyal Medya Özgürlüğü ve Gayrimüslim Azınlıklar İletişim Fakültesi Avrupa Birliği

İletişim F.

Avrupa Komisyonu

ULAŞ KARAN - ERKAN SAKA

2016

Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1002

WALTER TROCKEL

2016

Tarih Ders Kitaplarında Hafıza ve Unutmanın Siyaseti: Tarihçiler ve Tarih Eğitmenleri İçin Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Ağ Kurma

SEÇBİR

Avrupa Komisyonu

KENAN ÇAYIR

2016

Türkçeden Türkçeye Otomatik Çeviri Sistemi ve Avatar Animasyonu

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

ASLI ÖZKUL

2016

Türkiye'de dijitalleşmenin, vatandaş medyasının ve sosyal medyanın haber ve haberciliğe etkisi

İletişim F.

Friedrich-Ebert-Stiftung

ESRA ERCAN BİLGİÇ

2016

Türkiye'de Kutuplaşma: Kutuplaştırıcı Etkenler ve Anlaşma Adaları

BİLGİ-GÖÇ

Alman Marshall Fonu (GMF)

EMRE ERDOĞAN

2016

Türkiye'deki Kültürel Çoğulculuk Konusunda STK'lar ve Akademik Olmayan Araştırmacılar için Ağ Kurma ve Eğitim-1

TKCG

İsveç Başkonsolosluğu

BÜLENT BILMEZ

2016

Türkiye'deki Orman Köyleri Üzerine Sosyal Antropolojik Araştırma

FSSH

TÜBİTAK ARDEB 1001

SEZAİ OZAN ZEYBEK

2016

WTO Dünya Ticaret Örgütü Başkanları Programı

Hukuk F.

Dünya Ticaret Örgütü

PINAR ARTIRAN

2016

X Bağlantılı Agammaglobulinemi (XlA) Fare Modelinde B Hücresi Hasarının Düzeltilmesi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2016

Yeni Başkent ve Muhafazakarlık: Günlük Yaşam Sosyolojisi Perspektifinden Anadolu Kaplanları

İletişim F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

FEYDA SAYAN CENGİZ

2016

2000'lerde Kürtler ve Kürdistan Koneransı

SBBF

Heinrich Böll Stiftung

BÜLENT BILMEZ

2015

Akıllı Yıldızlar Projesi

ÇESUAM

Firma Özkaynağı

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2015

Arazi kullanım planlamasına iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin entegrasyonu üzerine çalışma

ÇESUAM

United Nations Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

Cinsiyet ve zaman kullanımına göre ulusal transfer hesapları

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

ZENNUBE AYLIN SEÇKIN

2015

Dijital Deneyimler Akademisi:AR-GE ve Eğitim Merkezi

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

HALIL NALÇAOĞLU - NEBI CIHAN ÇETINKAYA

2015

Engelli Hakları İzleme 2015 Projesi

İnsan Hakları M.

Sabancı Vakfı

İDIL IŞIL GÜL

2015

Etiketsiz Eğitim

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

MÜGE AYAN CEYHAN

2015

Geç Osmanlı İstanbul'unda Ermenilerin Kurtarılması ve Osmanlı Dönemi Nüfus Verilerinin Herkes İçin Kullanılabilir Hale Getirilmesi

SBBF

Calouste Gulbenkian Foundation Fund

MUSTAFA ERDEM KABADAYI - DANIEL OHANNIAN

2015

Gemi Kazalari Sonucu Oluşan Atiklarin Atik Yönetim Planlarinin Hazirlanmasi Ve Kirlenen AlanlarinRehabilitasyonu Projesi

DEHAM

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DEHAM

2015

Hakaret Davalarına Hukuki Destek / Hakaret ve İlgili Ceza Kanunlarıyla Suçlanan Kişilere Hukuki Yardım Sağlanması

İnsan Hakları M.

Media Legal Defence Initiative

YAMAN AKDENIZ

2015

Heteroseksizme Karşı: LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri / Against Heterosexsm: EducationalStrategies for LGBTI Rights

SEÇBİR

İsveç Başkonsolosluğu

KENAN ÇAYIR- MÜGE AYAN CEYHAN

2015

Hukuk Savunuculuk ve Dava Projesi

İnsan Hakları M.

SIDA

SEVİNÇ ERYILMAZ - GÖKÇİÇEK AYATA

2015

İkizlerde dil gelişimi

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

FATMA NIHAN KETREZ

2015

İklim Değişikliği Ulusal Bildiriminin Hazırlanması

Hukuk F.

UN Enviroment Program

NILÜFER ORAL

2015

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2015

Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti "Yeşil Ekonomi TasarımınaÖnermeler"

ÇESUAM

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYŞE UYDURANOĞLU

2015

Neden Geri Dönüyorlar? Nitelikli Türk Göçmenlerin Almanya Ve Amerika'Dan Geriye Göçüyle İlgiliKarşılaştırmalı Bir Çalışma

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

MELTEM YILMAZ ŞENER

2015

Okul öncesi çağına yönelik Çocuk Hakları Uygulamaları Geliştirmek Eğitmenlere Yönelik Seminerler

STÇM

Sabancı Vakfı

MELDA AKBAŞ - ZEYNEP KILIÇ

2015

Perakende Sektöründe Kritik Ürün Bazlı Analitik Raf Bulurluk Yöntemi

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2015

Risk Faktörleri ve Riskten Kaçınma için Bileşik Endekslerin Tasarlanması: Uluslararası Sermaye Akımları ve Dünya Gelir Eşitsizliği

İşletme F.

British Academy Newton Fund

ENGIN VOLKAN

2015

Sanatsal İfade Özgürlüğü için Rehber ve Eğitim

İnsan Hakları M.

İsveç Başkonsolosluğu

ULAŞ KARAN

2015

Sivil Toplum Destek Projesi

STÇM

Avrupa Komisyonu

YÖRÜK KURTARAN - NURHAN YENTÜRK- LADEN YURTTAGÜLER

2015

Somatizasyon ve Depresyon: Türkiye'de Kadınların Tedavisi Olarak Beden Zihni Yaklaşımı

SBBF

British Academy Newton Mobility Grant

AYTEN ZARA

2015

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-GÖÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2015

TÜBİTAK Living with indeterminacy: Not Deported But Abondaned, Being Undocumented Migrant inIstanbul

AB Enst.

TÜBİTAK BİDEB 2236

MELTEM SANCAK FINKE

2015

Ulaşım ve Kentsel Gelişim

MDBF

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

YELİZ EKİNCİ

2015

Uzaktan Hastalık İzleme ve Hastalığa Müdahale için Optik Güç ile Çalşan, Optik olarakProgramlanabilen CMOS Tabanlı Biyomedikal Mikrosistem Tasarımı / Design of an Optically Powered andOptically Programmable CMOS Based Biomedical Microsystem for Remote Patient Monitoring andIntervention

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

BAYKAL SARIOĞLU

2015

Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL

2015

Yeni Yöntemler ve Bakış Açıları Işığında Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e Türkiye MesleklerTarihi'ne Giriş (1840-1940)

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

MUSTAFA ERDEM KABADAYI

2015

Akıllı Nakit/Hazine Yönetimi Platformu Geliştirme

MDBF

TÜBİTAK TEYDEB 1501

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Avrupa Medya Bulut Kampüsü

İletişim F.

Avrupa Komisyonu Erasmus+

AYLIN DAĞSALGÜLER

2014

Bilgi Edinme Özgürlüğü Günü

İletişim F.

Hollanda Büyükelçiliği

SEMIH YÜCEL - HALIL NALÇAOĞLU - YAMAN AKDENIZ

2014

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi / Preventing Violence Against Children

SBBF

Kültür Kenti Vakfı

DIANE SUNAR

2014

Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye'de Gençlerle Empati ve EşitliğiTartışmak

BİLGİ-GÖÇ

TÜBİTAK ARDEB 1001

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Dijital Deneyimler Kollektifi: Yenilikçi Yetenek ve Girişimcilik Kuvözü

İletişim F.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

CIHANGIR ISTEK

2014

Dış Borç İflas Riski Tahminlerine Yeni Bir Ekonometrik Yaklaşım

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

ENGIN VOLKAN

2014

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirimesi Teknik Destek Projesi

SEÇBİR

Avrupa Komisyonu

KENAN ÇAYIR - MÜGE AYAN CEYHAN

2014

Eğitime Eşit Katılım Projesi

SEÇBİR

Sabancı Vakfı

KENAN ÇAYIR

2014

EUROCS: - The Europeanisation of the Organised Civil Society in Turkey.

AB Enst.

Marie Curie Indvidual Fellowship

CRISTIANO BEE

2014

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Hizmet Tedariki Projesi

KPY

Istanbul Eyüp Belediyesi

ASU AKSOY

2014

Finsler Geometride Einstein Metrikler

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

ESRA ŞENGELEN SEVIM

2014

FITUP

MDBF

Avrupa Komisyonu 7. ÇP

MUSTAFA FAZIL SERİNCAN - FATMA BAYATA

2014

GAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi

KPY

GAP İdaresi

ASU AKSOY- DENIZ ÜNSAL

2014

Gelir Etkisi ve İşgücü Arzı

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYÇA EBRU GIRITLIGIL - DENİZ NEBİOĞLU KASAPOĞLU

2014

INLACRIS: Kriz Zamanlarında Toplu Pazarlık Gelişmeleri

Hukuk F.

Avrupa Komisyonu

KÜBRA DOĞAN YENISEY

2014

İstanbul Kıyı Şeridi Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar

Mimarlık F.

TÜBİTAK BİDEB 2232

ZEYNEP TURAN HOFFMAN

2014

Lityum İyon Bataryaların Su Soğutmalı Isıl Yönetimi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - BAYKAL SARIOĞLU

2014

Meslek Lisem Genç Dostu Projesi

İnsan Hakları M.

Hollanda Büyükelçiliği  MATRA Fonu

BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA

2014

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

BİLGİ-GÖÇ

Hayata Destek Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliği Yuvarlak Masa Toplantıları

BİLGİ-GÖÇ

Hayata Destek Derneği

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-2

BİLGİ-GÖÇ

Friedrich-Ebert-Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Mor Sertifika Programı

SEÇBİR

UNDP ve Japon Hükümeti

SEÇBİR

2014

Mülteci Caselaw Web Sitesi Projesi

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

İnsan Hakları M.

2014

Nilüfer Parkı Çocukları

Mimarlık F.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

ŞEBNEM YALINAY ÇINICI

2014

Power2youth: "Özgürlük, Onur ve Adalet"

STÇM GÇ

Avrupa Komisyonu 7. ÇP

NURHAN YENTÜRK - ÖZLEM EZGIN - VOLKAN YILMAZ - LADEN YURTTAGÜLER - ALPER AKYÜZ - BURCU OY -PINAR GÜMÜŞ - EMRE ERDOĞAN

2014

Ses Temelli Kilit

MDBF

Firma Özkaynağı

BAYKAL SARIOĞLU

2014

Sosyal Ağlar ve Seyahat Davranışı

İşletme F.

COST Aksiyonu (Üyelik)

YELİZ EKİNCİ

2014

Tarlabaşı Toplum Merkezi-2

BİLGİ-GÖÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2014

Türk Sivil Toplum Borsası 2

STÇM

Stiftung Mercator

HALIL ÖZ

2014

Türk Twittersphere için algoritmik araştırma metodolojileri

MDBF

TÜBİTAK BİDEB 2232

SAVAŞ YILDIRIM

2014

Türkiye'de Kamuoyunun Bilime Yönelik Tutum Değişiminin Ölçülmesinde Metin Madenciliği Yolu ile Alternatif Bir Sistem

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2014

Türkiye'nin Su Riskleri Raporu / Turkey's Water Risks Report

ÇESUAM

WWF

AYŞE UYDURANOĞLU

2014

‘Sanat ve Kültüre Katılım: Avrupa Ülkeleri Karşılaştırmalı Analizi ve Politika Önerileri’

KPY

Avrupa Komisyonu

ASU AKSOY- SERHAN ŞAHIN

2013

AB Siyasi ve İdari Çalışmalarında JM Başkanı

SBBF

EC Lifelong Learning

SENEM AYDIN DÜZGIT

2013

Arnavutköy Hadımköy Yaşayan Çevre Müzesi ve Çevresi Teşhir ve Tanzim Hizmet Tedariki Projesi

KPY

İstanbul Arnavutköy Belediyesi

DENIZ ÜNSAL- ASU AKSOY

2013

Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları / TowardsDemocratic Schools: Participation Practices Empowering Students and Schools

STÇM

Avrupa Komisyonu

ÇOÇA

2013

Doğrusal Olmayan Programlama için İkinci Derece Aktif Küme Yöntemleri: Büyük Boyutlu Veri İşlemeProblemleri Üzerinde Uygulamalar

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 3501

FIGEN ÖZTOPRAK - BURAK KADRON

2013

Engelleri Kaldırarak Biraraya Gelelim

İşletme F.

TÜBİTAK ARDEB 1001

AHMET SÜERDEM

2013

Erken Kanser Teşhisinde In-Vivo Hücre Görüntülemesi Yapabilen Katater Tasarımı ve Üretimi

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1003

YİĞİT DAĞHAN GÖKDEL

2013

FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Haritalama Dinamikleri ve Test Senaryoları

AB Enst.

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020

AYHAN KAYA

2013

Göç Entegrasyon Politikası Endeksi (MIPEX)

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

İnsan Hakları M.

2013

Gönüllüler için Destek Atölyeleri

SEÇBİR

Avrupa Komisyonu

KENAN ÇAYIR

2013

İşletmelerde İnsan Hakları için Kapasite Geliştirme Programı

İnsan Hakları M.

Hollanda Büyükelçiliği  MATRA Fonu

BURCU YEŞİLADALI - GÖKÇİÇEK AYATA

2013

Jean Monnet Okulda European Union'ni Öğrenme

AB Enst.

Avrupa Komisyonu

GÜLPERI VURAL - ASLI AYDIN

2013

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Yardım Projesi / Technical Assistance for thePrevention of Violence Against Women

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet

SEVİNÇ ERYILMAZ- BURCU YEŞILADALI- GÖKÇEÇIÇEK AYATA

2013

Karşılaştırmalı Göç Politikaları (IMPIC)

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

LAMİ BERTAN TOKUZLU

2013

Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tümör Baskılayıcı Gen (SnoN/SKIL)

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

YUK YIN NG

2013

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı-1

BİLGİ-GÖÇ

Friedrich-Ebert-Stiftung

PINAR UYAN SEMERCİ

2013

Öğretmenin Atölyesi:Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak" Sertifika Programı

SEÇBİR

İsveç Başkonsolosluğu

KENAN ÇAYIR

2013

Okulda Avrupa Değerleri

AB Enst.

EC Lifelong Learning- Jean Monnet

AYHAN KAYA

2013

Onarıcı Adalet Hakkında Yargı Eğitimi: Bir Avrupa Yaklaşımına Doğru

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

GALMA AKDENIZ- EZGI TABOĞLU

2013

Perakende Sektörü İçin Coğrafi Veri ve Analitik Bilgiye Dayalı Noktasal Karar Mekanizması Çözümü

İşletme F.

TÜBİTAK TEYDEB

ŞULE ÖZMEN

2013

Tarlabaşı Toplum Merkezi-1

BİLGİ-GÖÇ

İstanbul Bilgi Üniversitesi

PINAR UYAN SEMERCİ

2013

Tedarik Bekleme Süresine Bağlı Kayıp Talep Ortamlarında Çalışan Çok Seviyeli Envanter Sistemlerininİşletim Özelliklerinin İncelenmesi Ve Tasarımı

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

AYHAN ÖZGÜR

2013

Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadın İşbirliği Projesi

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

SEVİNÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA

2013

Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadınların İşbirliği Projesi

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

SEVINÇ ERYILMAZ- GÖKÇE ÇIÇEK AYATA

2013

Türkiye için Entegre Mekansal Planlama Projesi Ülke Raporu

ÇESUAM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

NILÜFER ORAL

2013

Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi

İnsan Hakları M.

European Citizen Action Service

ULAŞ KARAN

2013

Yaratıcı İstanbul Atölyeleri Projesi: İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi

KPY

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

ASU AKSOY- SERHAN ADA

2013

Avrupa'yı Yeniden Hayal Etmek

BİLGİ-GÖÇ

Avrupa Komisyonu

PINAR UYAN SEMERCİ

2012

Bilinçli Aileler - Sağlıklı Nesiller / Conscious Families - Healthy Generations

SBBF

Bernard van Leer Vakfı

DIANE SUNAR

2012

Ders Kitaplarında İnsan Hakları-III

SEÇBİR

Türkiye Delegasyonu

KENAN ÇAYIR

2012

Genç Vatandaşların Karar Verme Sürecine Katılımı

AB Enst.

Avrupa Komisyonu

LADEN YURTTAGÜLER

2012

Kamu Tartışmalarının Avrupalılaşması ve Türkiye'deki Sivil Toplum (EUROCIV)

AB Enst.

Avrupa Komisyonu 7. ÇP

ALPER KALIBER

2012

MEMORYROW: 1877/1878 Rus-Osmanlı Savaşı Hafıza ve Hafıza Kültürlerinin Siyaseti: Ayrılıktan Diyaloğa

SBBF

Avrupa Komisyonu 7. ÇP

BÜLENT BILMEZ

2012

Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak: Öğretmen ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme veÜretme Projesi

SEÇBİR

Terakki Vakfı

KENAN ÇAYIR

2012

Avrupa’da toplumda infaz edilen ceza ve yaptırımlar ve yıpranma oranları hakkında verilerin toplanması için metodolojinin geliştirilmesi projesi

İnsan Hakları M.

Avrupa Komisyonu

GALMA AKDENİZ

2011

Çevre Sorunları Bilinçlendirme Projesi

ÇESUAM

Myclimate Türkiye

AYŞE UYDURANOĞLU - GRESI SANJE

2011

Erkekliğin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası

SBBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

HALE BOLAK

2011

Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi

BİLFİM

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

GÜL OKUTAN NILSSON - YALÇIN TOSUN - EDA ÇATAKLAR

2011

Nano Parçacık İçeren Betonların - Kırılma Mekaniği Analizleri

MDBF

TÜBİTAK ARDEB 1001

SIDDIK ŞENER

2011

FITUP: Demonstration of Fuel Cell Backup Power Systems for Telecom Applications

MDBF

Avrupa Komisyonu 7. ÇP

MUSTAFA FAZIL SERINCAN - FATMA BAYATA

2010

Post-Tentioning ile Uzun Sürülmüş Öngerilmeli Büyük Sanat

MDBF

Firma Özkaynağı

SIDDIK ŞENER

2010