Araştırma Kulvarı

Araştırma kulvarı, ders yüklerini azaltmak suretiyle araştırmaya odaklanmak isteyen öğretim üyeleri için geliştirilmiştir. Doktor öğretim üyelerine öncelik verilen bu uygulama çerçevesinde hem daha fazla sayıda yayın yapılması, hem de yayınların kalitesinin yükselmesi hedeflenmektedir. 3 yıllık bir yayın planlaması yaparak araştırma kulvarına kabul edilen öğretim üyeleri, Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesi ile belirlenen genel performans değerlendirme sisteminin dışına çıkarlar. 6 saat (ortalama 2 ders) ders yükü haricinde sadece araştırmaya odaklanan öğretim üyeleri, bir izleme jürisi olan komisyona düzenli rapor vermek suretiyle komisyon kararıyla araştırma kulvarında devam ederler. Bu süre içinde kendilerine performans değerlendirmesi uygulanmaz ve yayın başarısına göre komisyon kararıyla daha esnek çalışabilirler.

UNVANI

ADI SOYADI

FAKÜLTE/OKUL

DR. ÖĞR. ÜYESİ

ALEV YÜCEL

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AZER KILIÇ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

BİLGE BAŞ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

BÜKE BOŞNAK

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

GÖKÇE KURTULAN GÜNER

HUKUK FAKÜLTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

SİBEL HALFON

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ