Ekip

Prof. Dr. Gonca Günay, Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Gonca Günay, orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde 1992’de tamamladı. 1996’da Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisans, 1998’de Koç Üniversitesi’nden MBA derecesi ile mezun oldu. 2004’te Dokuz Eylül Üniversitesi’nde işletme alanında doktora derecesi aldı. Yönetim ve organizasyon alanında yaptığı araştırmalar için, 2006 yılında Columbia Üniversitesi İşletme Okulu’nda misafir araştırmacı ve 2010 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda doktora sonrası Fulbright bursiyeri olarak bulundu.

2001’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini, 2001-2012 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, 2012-2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 2013-2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 2014-2015 yılında ise Kadir Has Üniversitesi’nde sürdürdü. 2015’ten itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Bu dönemde yönetimin temelleri, stratejik yönetim, müzakere, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında dersler vermiştir. Araştırma ilgi alanlarının odağında davranış yönlü girişimcilik çalışmaları ve kadın çalışmaları yer almaktadır.

 

Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel, Rektör Danışmanı

İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden 1999 yılında mezun olduktan sonra 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 2007 ve 2011 yıllarında ise Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden sırasıyla yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 2012 yılında UT-Austin, Biomedical Engineering bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştı. 2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları arasında biyomedikal ve optik mikrosistemler, mikroelektromekanik sistemler ve algılayıcı teknolojileri bulunmaktadır.

 

Elif Reis, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü

Elif Reis, lisans eğitimini Global Excellence bursuyla ABD’de University of Minnesota’da English Literature ve Cultural Studies bölümlerinde çift anadal yaparak 2010 yılında tamamladı. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen Türk Sineması Araştırmaları (TSA) projesinde araştırmacı olarak görev aldı. 2018-2021 yılları arasında TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı tarafından desteklenen İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Dış Destekli Projeler Uzmanı olarak çalıştı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası projenin proje geliştirme, proje yönetimi ve mali raporlama süreçlerinde danışmanlık ve destek verdi. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ekibine katıldı. 2023 yılı itibarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görevini sürdürmekte ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Programı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

 

Melis Zeybek, Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı

Melis Zeybek, 2018’de Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme Lisans Programı’ndan mezun oldu. MCBÜ Tıp Fakültesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle “Organ Bağışına Farkındalık” projesini yürüttü. 2019’da ESAS Holding bünyesinde bulunan Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat Programı ile Darüşşafaka Cemiyeti’nde mali işler uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Program kapsamında birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak sivil toplum alanında yürütülen yardım projelerine katıldı aynı zamanda 21.yy Yetkinlikleri ve Mentorlük eğitimlerini tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde proje uzmanı olarak çalışmaktadır. Eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarına, projelerin tüm idari süreçlerine ve fonlu projelerin yürütülmesine destek vermektedir.

 

 

Gizem Akel Güçlü, Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı

Gizem Akel Güçlü, 2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Mezuniyet sonrası, Erasmus+ Staj Programı tarafından hibe desteği kazanarak, Berlin Freie Üniversitesi’nde stajını tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi, Psikoloji ana bilim dalında tam burslu olarak tamamladı. Yüksek lisans eğitim süreci boyunca TÜBİTAK projeleri dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde araştırma asistanı olarak yer aldı. Bilimsel çalışmalarını ve projelerini Aarhus Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferanslarda sundu.

 

Hilal Mula, Muhasebe Görevlisi

Hilal Mula, 2008-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi’nde çalıştı. 2010-2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Planlama ve Analiz Bölümü’nde görev aldı. 2013’ten bu yana Finansal Muhasebe Bölümü’nde tüm iç ve dış fonlu projelerin muhasebe ve finansal raporlama süreçleriyle ilgili görev almaktadır.

 

 

2023-2024 TTO Fakülte Temsilcileri

Hukuk Fakültesi

Ece Süzel

Kerem Çelikboya

İletişim Fakültesi

Bengi Özçelik

Gökhan Cintamür

İşletme Fakültesi

Yeliz Ekinci

Yelda Yücel

Selin Öztürk

Mimarlık Fakültesi

Fulya Akipek

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ster Irmak

Emre Batuhan Kenger

Elif Elçin Dereli

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İbrahim Uzpeder

Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi

Sibel Halfon

Mühendislik Fakültesi

İbrahim Başar Aka

Bilge Baş